Co nowego

20. rocznica utworzenia COM – DKM

Uroczystości z okazji 20. rocznicy utworzenia Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego odbyły się na nabrzeżu Pomorskim i na pokładzie okrętu ORP „Błyskawica” // fot. Kamil Złoch

Uroczystości z okazji 20. rocznicy utworzenia Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego odbyły się na nabrzeżu Pomorskim i na pokładzie okrętu ORP „Błyskawica” // fot. Kamil Złoch

Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego świętuje. Od 20 lat stoi na straży interesów morskich państwa. Jednostkę utworzono w ramach reorganizacji systemu dowodzenia i jego dostosowania do standardów NATO. Z okazji jubileuszu centrum w Gdyni odbyły się oficjalne uroczystości oraz piknik wojskowy.

Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego ma 20 lat. Świętowanie tego ważnego jubileuszu rozpoczęło się w środę, 6 lipca od złożenia wiązanek kwiatów przed pomnikiem Polski Morskiej oraz mszy świętej w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
 
Główne uroczystości odbyły się w czwartek, 7 lipca na nabrzeżu Pomorskim, przy okręcie ORP „Błyskawica”. Wzięli w nich udział m.in. samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych i Marynarki Wojennej oraz innych Sił Zbrojnych RP, dowódcy marynarek wojennych Danii, Litwy, Łotwy, Estonii czy Niemiec, a także mieszkańcy. Na początek odegrano polski hymn narodowy i wciągnięto flagę państwową na maszt. Potem zebranych gości przywitał wiceadm. Krzysztof Jaworski, dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego.

– 20. rocznica powstania Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego to dla nas szczególne wydarzenie. Niezmiernie nam miło, że możemy razem z Państwem celebrować nasz jubileusz. 1 lipca 2002 roku w celu dostosowania systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP do standardów NATO utworzono Centrum Operacji Morskich. Jest ono odpowiedzialne za planowanie, dowodzenie i koordynację działań wydzielonych sił Marynarki Wojennej oraz współdziałanie z wojskami lądowymi i powietrznymi na kierunku morskim. Dowództwo, współpracując z innymi organami państwa, prowadzi również działania w zakresie ratownictwa morskiego, reagowania kryzysowego oraz kontroli żeglugi morskiej. Przez ostatnie 20 lat tworzyliśmy naszą wspólną historię. Dziś stoimy w obliczu nowej rzeczywistości oraz nowych uwarunkowań i wyzwań. Musimy dążyć do budowy zdolności do pełnej ochrony i obrony interesów morskich państwa – mówił podczas uroczystości wiceadm. Krzysztof Jaworski, dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego.

Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia i medale dla oficerów i marynarzy. Nie zabrakło również oficjalnych przemówień oraz defilady.
– 20 lat to piękna, okrągła rocznica, której chciałbym pogratulować. Przez te wszystkie lata waszą działalność była nacechowana  odpowiedzialnością. Życzę wielu kolejnych dokonań w aspekcie dowodzenia różnego rodzaju operacjami w domenie morskiej. Domena morska to jednak nie tylko okręty i morze, ale i to wszystko, co składa się na szeroko rozumiane bezpieczeństwo morskie – mówił gen. broni Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny rodzajów sil zbrojnych.

– Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego ma szeroki wachlarz działań. To nie tylko ta Marynarka Wojenna, którą widzimy poprzez okręty. Centrum jest też odpowiedzialne m.in. za koordynację systemu wykrywania skażeń czy organizację ratowania życia na morzu. Na jego działania trzeba zatem patrzeć bardzo szeroko. W obliczu wojny w Ukrainie inaczej patrzy się teraz na wszystkie działania związane z obronnością państwa. Z okazji jubileuszu centrum życzę wszystkim dowódcom oraz marynarzom pomyślności oraz tego, aby ich służba przebiegała spokojnie, a konflikt za wschodnią granicą jak najszybciej się skończył – mówiła Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.

gen. broni Tomasz Piotrowski - dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz wiceadm. Krzysztof Jaworski - dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego odsłaniają tablicę pamiątkową na fasadzie budynku przy ul. Waszyngtona 44 // fot. Kamil Złoch

Następnie uczestnicy uroczystości udali się przed budynek przy ul. Waszyngtona 44, gdzie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona pamięci tych, którzy budowali historię i przyczynili się do rozwoju Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego.

Obchodom towarzyszył piknik wojskowy, który zorganizowano na parkingu obok okrętu ORP „Błyskawica”. Wszyscy chętni mogli tam przyjrzeć się z bliska uzbrojeniu i sprzętowi wojskowemu oraz spotkać się z żołnierzami.

O COM – DKM


Centrum Operacji Morskich powstało 1 lipca 2002 roku w ramach reorganizacji systemu dowodzenia i jego dostosowania do standardów NATO. Przez pierwsze dwa lata zadania jednostki były rozszerzane i zmieniane, co doprowadziło do jej restrukturyzacji w 2004 roku. Jednocześnie z wprowadzonymi zmianami jednostka osiągnęła gotowość operacyjną i zgodnie z założeniami przejęła pełne dowodzenie operacyjne siłami Marynarki Wojennej.
Od początku istnienia centrum realizuje też szereg innych przedsięwzięć. To m.in. uczestnictwo w ćwiczeniach i konferencjach narodowych, jak i międzynarodowych, współudział w tworzeniu lub wdrażaniu systemów dowodzenia, ratownictwa morskiego, reagowania kryzysowego, kontroli żeglugi morskiej i ruchu lotniczego, łączności, analizy skażeń czy logistyki.

Jednostka pełniła również nadzór operacyjny nad działalnością w ramach operacji „Enduring Freedom” oraz „Iraq Freedom”, a także operacyjną kontrolę nad realizacją zadań w ramach operacji antyterrorystycznej „Active Endeavour” na Morzu Śródziemnym.

1 lipca 2013 roku po raz kolejny rozbudowano strukturę jednostki. Powstał pion rozpoznawczy. Wówczas zmieniła się też nazwa jednostki, która funkcjonuje do dziś: Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego. Główne zadania COM-DKM od lat pozostają niezmienne – to dowodzenie wydzielonymi siłami Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych RP przewidzianymi do prowadzenia działań na kierunku morskim w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

COM – DKM kieruje przedsięwzięciami planistyczno-organizacyjnymi i koordynacyjnymi związanymi z problematyką współdziałania i doradztwa dla żeglugi morskiej. Do zadań jednostki należy również monitorowanie stanu gotowości sił Marynarki Wojennej wydzielonych do stałych i doraźnych zespołów NATO, pełnienie roli dyżurnej służby operacyjnej Marynarki Wojennej w zakresie gotowości do uruchomienia systemu zarządzania kryzysowego oraz osiągania gotowości do podjęcia działań, jak również monitorowanie gotowości pododdziałów i oddziałów sił Marynarki Wojennej wyznaczonych do udziału w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu. Centrum jest także częścią Systemu Wykrywania Skażeń, zajmuje się też prognozowaniem oraz dystrybucją prognoz i ostrzeżeń hydrometeorologicznych dla jednostek Marynarki Wojennej RP i sił sojuszniczych.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 07.07.2022 16:53
  • ikona

    Autor: Magdalena Czernek (m.czernek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 07.07.2022 23:46
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Najnowsze