Co nowego

560 ptaków w Marszewie! Podsumowanie „Akcji Karmnik”

Akcja Karmnik, kolaż z ptakami. Od lewej strony: raniuszek, kos, rudzik, sikora modra. // fot. J. Bloch-Orłowska

W tym sezonie w sieciach w Leśnym Ogrodzie Botanicznym „Marszewo” znalazło się w sumie 560 ptaków z 15 gatunków.Od lewej: raniuszek, kos, rudzik, sikora modra. // fot. Joanna Bloch-Orłowska

02.04.2021 r.

W lutym zakończył się kolejny sezon „Akcji Karmnik” w Leśnym Ogrodzie Botanicznym „Marszewo”. Tym razem w sieciach znalazło się w sumie 560 ptaków z 15 gatunków. „Akcja Karmnik” jest prowadzona dzięki współpracy z ornitologami z fundacji Akcja Bałtycka.


„Akcja Karmnik” to ogólnopolski projekt zimowego obrączkowania ptaków. Jest organizowana w różnych miejscach nieprzerwanie od 2006 roku. Do Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo” ornitolodzy zawitali po raz piąty. Niestety tym razem, z powodu trwającej pandemii i obowiązujących obostrzeń, spotkania odbywały się bez udziału gości.

560 ptaków w Marszewie


W tym sezonie w marszewskich sieciach znalazło się w sumie 560 ptaków z 15 gatunków. 200 spośród nich zaobrączkowano. Pozostałe były ptakami złapanymi ponownie. Niektóre przyleciały z daleka – 4 stycznia złapano sikorkę bogatkę, która miała obrączkę z Estonii.

Jak co roku niekwestionowaną królową karmnika w Leśnym Ogrodzie Botanicznym była sikora bogatka – 120 okazów tego gatunku otrzymało w ogrodzie obrączkę tej zimy. Na drugim miejscu uplasowała się sikora modra (26 nowo zaobrączkowanych ptaków), a na trzecim miejscu znalazł się raniuszek (12 nowych obrączek). Co ciekawe, taki wynik w przypadku tego gatunku zdarzył się po raz pierwszy w naszym ogrodzie.

Pozostałe gatunki to: kowalik (10), zięba (8), sikora uboga (5), sikora sosnówka (5), sójka (2), mysikrólik (2), kos (2), pełzacz leśny (2), czubatka (2), jer (2), rudzik (1), grubodziób (1).

Po lewej: sikorka bogarka, po prawej: kowalik. // fot. Joanna Bloch-Orłowska
Po lewej: sikorka bogarka, po prawej: kowalik. // fot. Joanna Bloch-Orłowska

Na czym polega obrączkowanie?


Obrączkowanie ptaków to podstawowy sposób zbierania danych ornitologicznych. Jest całkowicie bezpieczny dla ptaków. Obrączki są odpowiednio dobrane wielkością i ciężarem do danego gatunku i nie utrudniają mu dalszego funkcjonowania, a samo obrączkowanie wykonywane jest wyłącznie przez licencjonowanych obrączkarzy.

Zebrane w ten sposób informacje są podstawą do dalszych badań naukowych. Każda obrączka ma unikalny numer zawierający informację o kraju obrączkowania. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, skąd dany ptak do nas trafił, w jakiej był kondycji i co się z nim stało.

W trakcie każdego sezonu, co dwa tygodnie od grudnia do końca lutego, przed wschodem słońca, przy karmniku rozstawiane są specjalne sieci ornitologiczne. Następnie, przez pięć kolejnych godzin, są one regularnie sprawdzane. Złapane ptaki są obrączkowane lub tylko spisywane, jeśli posiadają już obrączkę. W tedy zbiera się także podstawowe dane biometryczne tj. długość i formuła skrzydła, długość ogona. Badane jest także „otłuszczenie” i waga. Wszystko po to, by określić, jakie gatunki ptaków zimują w Polsce w danym miejscu, skąd pochodzą i w jakiej są kondycji.

Źródło: Nadleśnictwo Gdańsk