Co nowego

Awanse zawodowe nauczycieli w Gdyni

Na zdjęciu widać budynek Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni wraz z infrastrukturą przyszkolną. Zdjęcie z lotu ptaka.

Gdyńscy nauczyciele, m.in. ze Szkoły Podstawowej nr 34, w lipcu brali udział w sesji letniej awansu zawodowego // fot. materiały Wydziału Edukacji

02.08.2021 r.

Edukują i pomagają uczniom poszerzać horyzonty, dbają o rozwój intelektualny najmłodszych gdynian. Są przewodnikami, opiekunami i sami nigdy nie przestają się uczyć. Tak w kilku słowach można opisać nauczycieli z Gdyni, którzy nawet w czasie wakacji nie dają sobie wytchnienia. Wielu z nich sumiennie przygotowało się do egzaminu, który umożliwia uzyskanie kolejnego awansu zawodowego – stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

– Nie mam najmniejszej wątpliwości, że nauczyciele są największą wartością gdyńskiej edukacji. To również dzięki nim nasza oświata stoi na bardzo wysokim poziomie. Nasi nauczyciele sprawiają, że dzisiaj każdy młody gdynianin może odnaleźć swoją szansę w przyszłości. Dzięki temu, że wciąż wylewany jest fundament dobrej edukacji – wykwalifikowana i bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Bardzo się cieszę, że czas pandemii i upalnego lata nie przeszkadza kolejnym nauczycielom. Wielu z nich zdecydowało się w tym czasie podwyższyć swoje kwalifikacje. To bardzo budujące. Życzę Państwu wielu sukcesów w pracy zawodowej, sympatii i szacunku uczniów oraz przełożonych.

W gdyńskiej sesji letniej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego wniosek o postępowanie egzaminacyjne złożyło ponad 60 nauczycieli. Od 8 do 16 lipca zdawali oni swój egzamin przed komisją w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 na Wiczlinie. Aby do niego przystąpić, każdy z nich musiał spełnić wiele ściśle określonych warunków. Między innymi posiadać odpowiednie kwalifikacje, odbyć staż z oceną pozytywną i zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną, w której skład wchodzili: przedstawiciel Wydziału Edukacji, przedstawiciel Pomorskiego Kuratorium Oświaty, dyrektor szkoły, dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz przedstawiciel wskazanego związku zawodowego (na wniosek nauczyciela).

Podczas egzaminu każdy z nauczycieli musiał zaprezentować swój dorobek zawodowy i odpowiedzieć na pytania członków komisji. Awans zawodowy, począwszy od stażysty, przez nauczyciela kontraktowego, mianowanego aż po stopień nauczyciela dyplomowanego, oznacza ciągły i efektywny rozwój nauczyciela i mnóstwo korzyści dla uczniów – w postaci nowych metod i technik kształcenia oraz coraz większej różnorodności zajęć prowadzonych w szkole. To dobra motywacja do dalszych działań na polu nauczania i wychowania, a co za tym idzie nieustannego wznoszenia gdyńskiej edukacji na jeszcze wyższy poziom.