Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły
Co nowego

Bezpieczniej w drodze do szkoły

fot. Paweł Kukla

fot. Paweł Kukla

14.02.2020 r.

Ograniczona widoczność przy przejściu dla pieszych, wzmożony ruch pojazdów czy niewłaściwe zachowania kierowców – to najczęstsze problemy z jakimi borykają się uczniowie zmierzający do gdyńskich placówek oświatowych. Dzięki ankiecie szczegółowe dane na ten temat zdobyła komisji wypracowująca standardy ruchu przy gdyńskich szkołach. Bazując na wynikach jej będzie można wdrożyć rozwiązania, które znacząco zwiększą bezpieczeństwo uczniów.
 
Ankieta miała na celu zebranie informacji dotyczących niebezpiecznych miejsc na drodze dzieci i młodzieży do gdyńskich szkół. Badanie przeprowadzone zostało z inicjatywy powołanej w 2017 roku Komisji ds. standaryzacji wymogów zagospodarowania i organizacji ruchu przy szkołach, której przewodniczy Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. Do udziału zaproszono 98 placówek oświatowych i wychowawczych, znajdujących się we wszystkich gdyńskich dzielnicach.
 
- Wypełniając ankietę szkoły wskazywały miejsca, w których uczniowie napotykają na trudności, a także jakiego rodzaju są to problemy. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom będziemy mogli nie tylko wyznaczyć te punkty na drogowej mapie Gdyni, w których należy dokonać zmian dla poprawy bezpieczeństwa, ale także wybrać najwłaściwsze rozwiązania dla danej placówki. Jestem przekonany, że te działania już wkrótce przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa nie tylko najmłodszych, ale także pracowników szkół, rodziców czy mieszkańców dzielnic. - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.


 
Spośród 98 zaproszonych szkół udział w ankiecie wzięły 62 placówki, które mogły wskazywać niebezpieczne miejsca w swoich okolicach. Ankiety zbierane były w okresie od 1 października do 30 listopada ubiegłego roku.
 
Wypełniający ankietę na mapie Gdyni oznaczali konkretne miejsce, które w ich ocenie jest niebezpieczne. W wyniku przeprowadzonego badania wskazano łącznie 114 takich miejsc. 27 placówek wskazało jedynie po jednym niebezpiecznym punkcie w bezpośrednim sąsiedztwie swojej szkoły. Najwięcej, bo aż dziesięć, wyznaczyła Szkoła Podstawowa nr 16 przy ul. Chabrowej na Pustkach Cisowskich.
 
Poza oznaczeniem miejsca na mapie, szkoły wskazywały na jakie konkretne trudności narażeni są poruszający się tam uczniowie. Wśród najczęściej zgłaszanych problemów znalazły się m.in.: ograniczona widoczność przy przejściu dla pieszych, wynikająca z zaparkowanych przy drodze samochodów, utrudnione przejście przez jezdnie spowodowane dużym natężeniem ruchu, dużą prędkością pojazdów i niebezpiecznymi manewrami kierowców w okolicach „zebry”, a także trudności w przemieszczeniu się osób z niepełnosprawnością w związku z brakiem faktur prowadzących czy niedostateczną liczbą dedykowanych miejsc postojowych.
 
Przeprowadzona ankieta to kolejne z działań Komisji ds. standaryzacji wymogów zagospodarowania i organizacji ruchu przy szkołach. W jej skład wchodzą przedstawiciele organów i instytucji, które bezpośrednio są związane z kwestiami bezpieczeństwa – od Zarządu Dróg i Zieleni, przez organizacje pozarządowe i pełnomocnika prezydenta ds. bezpieczeństwa, aż po Zarząd Komunikacji Miejskiej, Straż Miejską i policję. Do jej zadań należy przede wszystkim diagnoza największych problemów i wprowadzanie skutecznych rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa – zarówno infrastrukturalnych (jak przejścia dla pieszych czy dodatkowe oświetlenie), jak i tych, które mogą w większym stopniu uświadamiać samych uczniów i ich rodziców.