Co nowego

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni pod nowym adresem

Nowa siedziba Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni// fot. mat. pras. BZPMG

Nowa siedziba Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni// fot. mat. pras. BZPMG

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni zmienia siedzibę. Od 1 kwietnia 2023 r. będzie mieściło się w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Hugo Kołłątaja 1. Już pod nowym adresem nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu nowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Biuro zlokalizowane będzie na XI piętrze w budynku „B”, do którego wejście znajduje się od ul. Kołłątaja. Dojście do budynku możliwe jest także od strony ul. Wolności, natomiast dojazd samochodem wyłącznie od ul. Kołłątaja, gdzie zlokalizowany jest parking.  

Już pod nowym adresem nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic K. Małkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego.

rejon ulic K. Małkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego
Granice projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego//mat. prasowe Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Osoby, które chciałyby zapoznać się z ustaleniami projektu planu w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, mogą to zrobić w nowej siedzibie od wtorku 11 kwietnia w godz. 8.00-16.00.
Projekt planu udostępniony będzie również w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.

Korespondencję kierowaną do Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni należy adresować na ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia. Numery telefonów pozostają bez zmian, dla przypomnienia nr do sekretariatu: 58 669 89 00.

W dotychczasowej siedzibie przy ul. Wendy 7/9 biuro funkcjonowało nieprzerwanie od 2007 r., tj. od czasu jego powstania. Zmiana spowodowana jest planami inwestycyjnymi właściciela nieruchomości przy ul. Wendy, których realizacja wymaga rozbiórki m.in. budynku, w którym mieściła się instytucja.

  • ikonaOpublikowano: 30.03.2023 13:30
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 05.04.2023 10:31
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona

Najnowsze