Co nowego

Wiemy, kto wybuduje buspasy na ul. Morskiej

Ul. Morska // fot. Sławomir Okoń

Ul. Morska // fot. Sławomir Okoń

15.03.2018 r.

Pasy zarezerwowane wyłącznie dla autobusów usprawnią ich ruch w mieście. Pięć odcinków buspasów o łącznej długości ok. 1,3 km na ul. Morskiej zbuduje firma Eurovia Polska SA., która złożyła najlepszą ofertę w przetargu. Podpisano już umowę, a planowany termin zakończenia prac to luty 2019 roku.

Gdańska firma wybuduje dla Gdyni 5 odcinków buspasów. Trzy w kierunku centrum i dwa w stronę Rumi.

- Gdynianie znają już buspasy i przekonali się, jak usprawniają one ruch transportu publicznego. Przy ulicy Morskiej zbudujemy buspasy o łącznej długości ok. 1.3 km. - mówi Marek Stępa, Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Buspasy sprawią, że pojazdy transportu publicznego zarówno autobusy, jak i trolejbusy unikną stania w korkach. Podróż skróci się od kliku do nawet 10 min na całej długości ul. Morskiej. Myślę, że to jeden z tych czynników, który będzie powodował większą atrakcyjność – dodaje.- Buspasy na Morskiej są budowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – mówi Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Oprócz buspasów, inwwestycja obejmuje również: modernizację chodników, budowę drogi rowerowej, zatoki autobusowe, przebudowę trakcji trolejbusowej. W ramach projektu zadbamy też o nasadzenia zieleni. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 21 mln zł, dzięki niemu ten fragment ulicy Morskiej będzie nie tylko bardziej funkcjonalny, ale też piękniejszy — dodaje.

Lokalizacja buspasów została zaprojektowana przy założeniu maksymalnego wykorzystania istniejącej nawierzchni jezdni, czyli prawoskrętów i pasa dzielącego. Dodatkowo wykonawca przebuduje chodniki na odcinku ponad 2,5 km i ścieżkę rowerową o długości blisko kilometra. Modernizacji ulegną także istniejące już zatoki autobusowe oraz sygnalizacja świetlna w obrębie skrzyżowań ul. Morskiej z ulicami: Kalksztajnów, Mireckiego, Grabowo. Przebudowana zostanie również trakcja trolejbusowa. Prace obejmą montaż słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych. Wykonawca zadba o zieleń miejską. Przewidziano nasadzenie 8 drzew, 1500 krzewów oraz założenie nowych trawników, traw rabatowych i bylin. Łączny koszt budowy to 21 509 326,60 zł brutto.

Nad budową nadzór inwestorki sprawować będzie firma Transprojekt Gdańsk SP. Z.o.o. Jest to czołowa polska firma projektowo-konsultingowa świadczącą usługi dla sektora publicznego i prywatnego. Natomiast partnerem nadzoru została spółka Promost Sp.z.o.o. zajmująca się m.in. produkcją i montażem stolarek aluminiowych i przeciwpożarowych. Koszt nadzoru inwestorskiego to 486 869, 19 brutto.

Ul. Morska // fot, Sławomir Okoń

Odcinki buspasów w stronę centrum:
1. Na jezdni prawej w kierunku centrum, rozpoczynający się w rejonie skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Zakręt do Oksywia w śladzie istniejących prawoskrętów do posesji, następnie po istniejącym prawoskręcie na skrzyżowaniu z ul. Kalksztajnów i z „otwarciem" istniejącej zatoki autobusowej;
2. na jezdni prawej w kierunku centrum, w okolicach skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Mireckiego z wykorzystaniem prawoskrętu i otwarciem zatoki autobusowej od strony najazdowej;
3. na jezdni prawej w kierunku centrum, w okolicy skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Grabowo z wykorzystaniem prawoskrętu i otwarciem zatoki autobusowej od strony najazdowej;

Odcinki buspasów w stronę Rumi:
4. na jezdni lewej w kierunku Rumi rozpoczynający się przed skrzyżowaniem ul. Mireckiego z ul. Morską dalej w śladzie prawoskrętu z otwarciem zatoki autobusowej od strony najazdowej;
5. na jezdni lewej w kierunku Rumi, rozpoczynający przed skrzyżowaniem ul. Morskiej z ul. Grabowo, od prawoskrętu za budynkiem przy ul. Morskiej 42, w śladzie istniejących prawoskrętów i z otwarciem zatoki autobusowej od strony najazdowej.

Gdyńskie autobus dzisiaj poruszają się po ponad 3 km buspasów. Ich odcinki znajdują się przy:

  • ul. Władysława IV — kierunek Orłowo,
  • ul. Kielecka — kierunek Witomino,
  • ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego — kierunek Oksywie,
  • ul. Morska — kierunek Chylonia,
  • ul. Polska przy Rondzie Ofiar Grudnia 70.