Co nowego

Babie Doły-przy ul. Rybaków sieć kanalizacji już gotowa

Budowa kanalizacji na Babich Dołach, fot. Aleksander Trafas

Budowa kanalizacji na Babich Dołach, fot. Aleksander Trafas

20.11.2017 r.

Zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Rybaków na Babich Dołach. Rozpoczęta w kwietniu inwestycja została zrealizowana w ramach rewitalizacji tej części Gdyni. Na rewitalizowanym obszarze powstały prawie 2 km sieci kanalizacji sanitarnej i 1 km sieci wodociągowej. Łączna wartość inwestycji to około 2,2 miliona złotych. Właściciele nieruchomości znajdujących się w obrębie nowej sieci mogą zgłaszać się do firmy PEWiK Gdynia sp. z o.o. z wnioskami o wydanie warunków przyłączenia posesji we własnym zakresie.
 
Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Rybaków na Babich Dołach w Gdyni zaplanowano w Gminnym Programie Rewitalizacji. Bardzo istotna inwestycja dla mieszkańców tej części Gdyni rozpoczęła się w kwietniu bieżącego roku. Do budowy sieci zastosowano technologię bezwykopową, która redukuje do mini­mum ingerencję w środowisko naturalne i nie powoduje poważnych utrudnień w rejonie prowadzonych prac.
Prace budowlane zostały zakończone w czwartek , 16 listopada. Pod ziemią ułożono łącznie 1,99 km sieci kanalizacji sanitarnej i 1,04 km sieci wodociągowej. Gotowa instalacja została już szczegółowo przetestowana, a na powierzchni pracownicy zadbali o odbudowę nawierzchni drogi, która podczas inwestycji ucierpiała pod naporem ciężkiego sprzętu i niezbędnych wykopów.Właściciele nieruchomości znajdujących się w obrębie wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej mogą składać wnioski o wydanie warunków przyłączenia posesji na własne potrzeby. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej firmy PEWiK Gdynia Sp. z o.o. pod adresem: https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta/sprawy-do-zalatwienia/rozwiazanie-zmiana-umowy oraz w Biurze Obsługi Klienta w Gdyni przy ul. Witomińskiej 21, tel. 58/66-87-311.

- Przyłączenia nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej i likwidacji istniejących szamb z pewnością przyczyni się do poprawy stanu środowiska i pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń - wyjaśnia Anna Szpajer rzecznik prasowy PEWiK Gdynia Sp. z o.o.  - Odczuwalną korzyścią dla wszystkich użytkowników sieci kanalizacyjnej będzie niewątpliwie zmniejszenie opłat za odprowadzenie 1m³ ścieków w porównaniu z wywozem zanieczyszczeń płynnych wozem asenizacyjnym.

Po zakończonej inwestycji, tj. przyłączeniu do miejskiej sieci kanalizacji oraz likwidacji szamba, można ubiegać się o częściowy zwrot kosztów. Dofinansowanie inwestycji związanej z likwidacją szamba następuje w formie jednorazowej dotacji w wysokości iloczynu kwoty 100 zł i długości przykanalika, wyrażonej w metrach, mierzonego od miejsca łączącego go z siecią kanalizacyjną do ściany budynku.

Więcej informacji na ten temat tutaj: http://gdynia.pl/mieszkaniec/dofinansowanie-inwestycji-ekologicznych,3681/dotacje-na-likwidacje-szamba-i-przylaczenie-do-sieci-kanalizacji-miejskiej,484439

  • Budowa kanalizacji na Babich Dołach, fot. Aleksander Trafas
  • Budowa kanalizacji na Babich Dołach, fot. Aleksander Trafas
  • Budowa kanalizacji na Babich Dołach, fot. Aleksander Trafas
  • Budowa kanalizacji na Babich Dołach, fot. Aleksander Trafas
  • Budowa kanalizacji na Babich Dołach, fot. Aleksander Trafas
  • Budowa kanalizacji na Babich Dołach, fot. Aleksander Trafas
  • Budowa kanalizacji na Babich Dołach, fot. Aleksander Trafas