Co nowego

Budowa najważniejszego odcinka trasy R-10 coraz bliżej

Budowa najważniejszego odcinka trasy R-10 coraz bliżej // fot. Kamil Złoch

Budowa najważniejszego odcinka trasy R-10 coraz bliżej // fot. Kamil Złoch

22.03.2018 r.

W tym roku rozpocznie się budowa najbardziej oczekiwanego przez gdyńskich rowerzystów odcinka drogi rowerowej ciągnącej się wzdłuż alei Zwycięstwa.

To jeden z ostatnich brakujących fragmentów trasy rowerowej od granicy Gdyni z Sopotem do Śródmieścia, ale bardzo istotny z punktu widzenia osób codziennie korzystających z roweru. W ramach budowy powstanie kilometr wydzielonej drogi rowerowej o szerokości 2,5 m wzdłuż alei Zwycięstwa od ulicy Kościelnej do ulicy Orłowskiej.

Kolorem czerwonym zaznaczone zostały istniejące drogi rowerowe. Kolorem niebieskim odcinek od ulicy Kościelnej do ulicy Orłowskiej, który ma wkrótce zostać wybudowany.

– Odcinek trasy rowerowej wzdłuż al. Zwycięstwa to jeden z najbardziej oczekiwanych przez gdynian fragment międzynarodowej trasy R-10. Teren został już przygotowany, trwają ostatnie poprawki projektowe, a w ciągu najbliższych tygodni zostanie ogłoszony przetarg na prace budowlane. Będzie to kolejny element, który z pewnością poprawi ciągłość gdyńskich tras rowerowych i komfort jazdy wszystkich rowerzystów – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

Gdy zostanie ogłoszony przetarg, okaże się, kiedy i za ile powstanie nowy odcinek ścieżki.

– Trasa rowerowa wzdłuż al. Zwycięstwa stanowi kręgosłup gdyńskiej sieci dróg rowerowych. To główne i bezpośrednie połączenie między Gdynią a Gdańskiem. Nowa droga przebiegać będzie w całości po zachodniej stronie arterii, co jest kluczowe z punktu widzenia czasu przejazdu. Dzisiaj wielu rowerzystów zwyczajnie boi się jechać jezdnią razem z samochodami ze względu na bardzo duże natężenie ruchu w tym miejscu. Po zrealizowaniu inwestycji, komfort i bezpieczeństwo rowerzystów znacznie wzrośnie – mówi Jakub Furkal, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. komunikacji rowerowej.

W ramach inwestycji powstanie wydzielona droga rowerowa o długości jednego kilometra. Przebudowie poddane zostaną: zatoka autobusowa oraz chodniki, które zostaną także poszerzone. Pojawią się też elementy małej architektury (m.in. ławki, przysiadaki, kosze). Przebudowie ulegną również elementy infrastruktury technicznej, m.in.: odcinek kanalizacji deszczowej, odcinek kanalizacji sanitarnej, odcinek sieci wodociągowej, odcinek sieci elektroenergetycznej, sieć oświetlenia ulicznego, sieć trakcji trolejbusowej oraz sieć sygnalizacji świetlnej.

Powstający fragment drogi rowerowej stanowi element międzynarodowej trasy R-10. Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe. Możliwe jest to dzięki podpisanej w grudniu ubiegłego roku umowie na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W jej ramach Gdynia otrzymała ponad 8 mln złotych na budowę trasy R-10, czyli Nadmorskiego Szlaku Hanzeatyckiego.

Istniejące odcinki dróg rowerowych w Gdyni, którymi przebiegać będzie trasa R-10 liczą około 9,25 km. Poza projektem zostaną wybudowane, wyremontowane i wyznaczone odcinki o łącznej długości około 3,95 km. Łączna długość międzynarodowej trasy rowerowej R-10 w Gdyni wyniesie zatem około 19 km.

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych oraz do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i terenów o szczególnych walorach środowiskowych.

Nowa trasa wpisze się w europejską sieć szlaków rowerowych EuroVelo. To projekt sieci piętnastu wysokiej jakości międzynarodowych tras rowerowych, zaakceptowany do realizacji w roku 1997. Całkowita długość szlaków ma wynosić ponad 70 tys. kilometrów.


  • Budowa najważniejszego odcinka trasy R-10 coraz bliżej // fot. Kamil Złoch
  • Budowa najważniejszego odcinka trasy R-10 coraz bliżej // fot. Kamil Złoch
  • Budowa najważniejszego odcinka trasy R-10 coraz bliżej // fot. Kamil Złoch