Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów
Co nowego

Budowa Trasy S-6: łatwiej komunikacją miejską

fot. Kamil Złoch

fot. Kamil Złoch

02.12.2019 r.

Niedawno ruszyły pierwsze prace związane z budową trasy S-6. W związku z działaniami drogowców nastąpią zmiany w organizacji ruchu na ul. Chwaszczyńskiej – zamknięta dla ruchu zostanie jedna jezdnia ulicy, na odcinku pomiędzy łącznicami wjazdowymi i zjazdowymi z Obwodnicy Trójmiasta, a dawnym Polifarbem. By zminimalizować niedogodności spowodowane pracami, od poniedziałku, 9 grudnia, wprowadzane zostają zmiany w funkcjonowaniu gdyńskiej komunikacji miejskiej.
 
Prace związane z powstającą trasą S-6 wiążą się z utrudnieniami w poruszaniu się transportu publicznego w rejonie Karwin i Dąbrowy. W związku z tym Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni zdecydował się na wprowadzenie zmian w kursowaniu niektórych autobusów i trolejbusów, a także na wprowadzeniu dodatkowych linii na czas remontów.
 
Od poniedziałku dodatkowe kursy pojawią się na linii 147, która stanie się główną alternatywą dojazdową do centrum Gdyni dla mieszkańców Dąbrowy i Karwin. Trasa prowadząca przez Wiczlino i Chwarzno obsługiwana będzie wyłącznie taborem przegubowym. W dni powszednie w szczycie popołudniowym z Dworca Głównego PKP w kierunku Karwin Tesco zaplanowano kursy co 10 minut. Co więcej zakres czasowy szczytu obowiązywał będzie w godzinach od 13:50 do 17:10.
 
Atrakcyjność czasową podróży autobusami linii 147 podniesie kontrabuspas na leśnym odcinku ul. Chwarznieńskiej w kierunku do centrum – pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Już obecnie autobusy linii 147 korzystają z blisko 1,5-kilimetrowego odcinka buspasa w ciągu ul. Kieleckiej w kierunku Witomina (a wcześniej na ul. Władysława IV), pokonując ten odcinek znacznie szybciej niż pozostali uczestnicy ruchu.
 
Trasę zmienia również linia 121od 9 grudnia 2019 r. podstawowy wariant trasy tej linii przewidziano jako połączenie Chwarzna Sokółki ze Szpitalem w Redłowie – przez Witomino i ul. Małokacką. Podwojona zostanie również częstotliwość kursów w szczytach przewozowych na tej linii w dni powszednie.
 
W godzinach szczytu porannego zaplanowano kursy na linii 121 w wydłużonej relacji: Kacze Buki – os. Dąbrówka – Wiczlino – Chwarzno – Witomino – Redłowo Szpital. Zadaniem linii 121 na nowej trasie jest szybkie połączenie Dąbrowy (wybrane kursy) oraz Wiczlina, Chwarzna i Witomina z przystankiem SKM w Gdyni Redłowie. Dodatkową, nową funkcjonalnością tej linii jest także zapewnienie połączenia wymienionych dzielnic ze Szpitalem.
 
W kierunku Witomina autobusy linii 121 korzystają z uprzywilejowania w ruchu drogowym – długiego odcinka buspasa w ciągu ul. Małokackiej, zapewniając znacznie krótszy czas przejazdu niż samochodem osobowym.


 
Z powodu wprowadzonych zmian w organizacji ruchu przewiduje się trudności z punktualnym kursowaniem trolejbusów na odcinku pomiędzy Kaczymi Bukami i Dąbrową a Karwinami. W celu umożliwienia punktualnego wyjazdu z Karwin pojazdów więcej niż jednej linii trolejbusowej, uruchamia się nową, dodatkową linię trolejbusową numer 33. Obsługiwać będzie ona trasę Karwiny Tuwima – Dworzec Główny PKP. Na tej linii pojazdy poruszać się będą w godzinach 7-18 w dni powszednie oraz 10-15 w soboty – co 30 minut, zastępując nimi w wymienionych godzinach co drugie kursy na linii 23.
 
Dla osób podróżujących z Dąbrowy w dłuższych relacjach: do Leszczynek, rejonu ul. Hutniczej, Obłuża i Oksywia, zwiększa się częstotliwość kursów na linii pospiesznej X, łączącej wymienione miejsca w najkrótszy sposób – Obwodnicą Trójmiasta. Kursy na linii X zaplanowano w dni powszednie w godzinach szczytów przewozowych co 15 minut – obecna częstotliwość kursów ulega zatem podwojeniu. W związku ze zwiększeniem częstotliwości kursów linii X, zmienione zostaną trasy dwóch kursów na linii K w szczycie popołudniowym, nie pojadą na Oksywie Dolne, gdyż pokrywałyby się z kursami linii X.
 
Od 9 grudnia 2019 r. następuje połączenie linii 172 i 272 w jedną, na trasie z Wiczlina Niemotowa przez Chwarzno Sokółkę do Karwin Tesco, oznaczoną numerem 172. Kursy na tej linii przewidziano w godzinach 6-17 w dni powszednie oraz 9-17 w soboty, co około godzinę.
 
Na linii 24, ze względu na spodziewane wydłużenie czasu przejazdu w niektórych porach dnia, wydłuża się postoje wyrównawcze trolejbusów na obydwu pętlach – poprzez dodanie do obsługi linii kolejnych dwóch pojazdów, w celu zapewnienia punktualnych odjazdów w następnym kursie, niezależnie od warunków przejazdu trasy.
 
Dostosowawcze korekty przewidziano także na liniach: 140 (w tym dodatkowe kursy w soboty, w godzinach 5-8) i 180 (pora szczytu popołudniowego).

fot. Kamil Złoch

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z budową Trasy Kaszubskiej w nocy z 7 na 8 grudnia zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w okolicy węzła Gdynia Wielki Kack.

Zmiana będzie polegała na zamknięciu dla ruchu jednej jezdni ul. Chwaszczyńskiej (drogi krajowej nr 20, jezdnia prowadząca do centrum Gdyni) na odcinku od dawnego Polifarbu na Kaczych Bukach do łącznicy zjazdowej/wjazdowej z Obwodnicy Trójmiasta.

Ruch zostanie poprowadzony dwukierunkowo drugą jezdnią.

Ponadto zamknięte zostaną relacje:

- w prawo z łącznicy jezdni Obwodnicy Trójmiasta prowadzącej ruch z Gdańska na ul. Chwaszczyńską (kierunek do Chwaszczyna);
- w lewo z ul. Chwaszczyńskiej na ww. łącznicę Obwodnicy Trójmiasta (kierunek na północ- do węzła Chwarzno, Estakady Kwiatkowskiego i ul. Morskiej).

Kierowcy odbywający podróż w ww. relacjach będą mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanej zawrotki pomiędzy jezdniami ul. Chwaszczyńskiej umiejscowionej bezpośrednio przed skrzyżowaniem z ul. Nowowiczlińską.