Co nowego

Chwarznieńska warta Zachodu - początek inwestycji

Opis alternatywny

28.10.2010 r.

Rozpoczęcie modernizacji ul. Chwarznieńskiej, fot. Sylwia Szumielewicz - Tobiasz

Rozpoczyna się jedna z najpilniejszych inwestycji drogowych w mieście. Wiceprezydent Gdyni Marek Stępa przekazał 28 października 2010 r. wykonawcy plac budowy modernizacji ul. Chwarznieńskiej, newralgicznej arterii, łączącej zachodnie, rozwojowe dzielnice Gdyni (Chwarzno, Wiczlino) z Centrum (przez Witomino).

Inwestycja finansowana jest z budżetu miasta Gdyni. Koszt rozbudowy pierwszego odcinka to 35 milionów złotych, zaś na realizację dwóch pozostałych odcinków trzeba będzie wyasygnować około 90 milionów złotych. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu - gdyńska firma MTM (ostatnio realizująca w znakomitym tempie przebudowę Węzła Wzg. Św. Maksymiliana).


Rozbudowa została podzielona na trzy odcinki:

Odcinek 1 - na terenie Chwarzna - od granicy lasu do zakrętu w rejonie ul. Gierdziejewskiego, realizacja: październik 2010 - czerwiec 2011
Odcinek 2 - na terenie Witomina - od granicy lasu do skrzyżowania z ulicami: Wielkokacką i Rolniczą, realizacja: 2013-2014
Odcinek 3 - odcinek leśny pomiędzy Chwarznem a Witominem, realizacja 2014-2015
Rozpoczęcie modernizacji ul. Chwarznieńskiej - o inwestycji mieszkańców informują roboty, rozdające ulotki, fot. Sylwia Szumielewicz - TobiaszPierwszy etap rozbudowy obejmuje odcinek między granicą lasu a zakrętem w rejonie ul. Gierdziejewskiego. W jego ramach, do końca lata 2011 roku, zrealizowane zostaną następujące prace:

- na długości 800 metrów - od Obwodnicy Trójmiasta do granicy Chwarzna z lasem - zostanie wybudowana zupełnie nowa, czteropasmowa droga z wydzielonymi pasami dla skręcających oraz zatoczkami dla autobusów. Na odcinku tym postawione zostaną, wysokie na 5 metrów, ekrany akustyczne pomiędzy nową ulicą a zabudowaniami, zabezpieczające mieszkańców przed nadmiernym hałasem. Dotychczasowa ulica Chwarznieńska po zakończeniu robót stanie się drogą lokalną, zapewniającą dojazd do starego Chwarzna;

- na węźle z Obwodnicą Trójmiasta:

- dobudowana zostanie dodatkowa jezdnia pod wiaduktem oraz oddzielne pasy dla skręcających na Obwodnicę, zarówno w kierunku Szczecina, jak i Łodzi;

- zjazdy z Obwodnicy zostaną poszerzone do dwóch pasów - osobnych dla skręcających w prawo i w lewo;

- wprowadzona zostanie sygnalizacja świetlna usprawniająca ruch samochodów;

- na odcinku od Obwodnicy Trójmiasta do ul. Gierdziejewskiego uporządkowane zostaną skrzyżowania z ulicami: Apollina, Amona, Dulina/Staniszewskiego oraz skrzyżowanie w rejonie ul. Gierdziejewskiego. Dzięki budowie zatoczek dla autobusów i dodatkowych pasów dla skręcających komunikacja stanie się płynna i bezpieczna;

- wybudowana zostanie nowa sieć kanalizacji deszczowej oraz nowa sieć oświetleniowa;

- uporządkowane zostaną powierzchnie zieleni;

- wybudowanych zostanie prawie 2 km ścieżek rowerowych;

- na kolidujących odcinkach przebudowane będą sieci: wodociągowa, teletechniczna, gazowa i energetyczna.

Gdynia Zachód czyli dzielnice Chwarzno i Wiczlino, to dynamicznie rozwijająca się część Gdyni. Plany zagospodarowania przestrzennego i strategia miasta wskazują tereny Gdyni Zachód jako główny kierunek rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Wraz z nimi planowana jest rozbudowa miejskiej infrastruktury, nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni na tym terenie w 2030 roku będzie mieszkało ok. 50 tysięcy osób. Dziś mieszka tu blisko 7 tysięcy osób. I ta liczba stale się zwiększa.

Najważniejszym traktem komunikacyjnym dzielnic wchodzących w skład Gdyni Zachód jest ulica Chwarznieńska, która dzięki rozbudowie stanie się nowoczesną i bezpieczną ulicą o dużej przepustowości - ulicą naprawdę wartą Zachodu!

Rozpoczęcie modernizacji ul. Chwarznieńskiej, fot. Sylwia Szumielewicz - Tobiasz

Rozpoczęcie modernizacji ul. Chwarznieńskiej, fot. Sylwia Szumielewicz - Tobiasz

Rozpoczęcie modernizacji ul. Chwarznieńskiej, fot. Sylwia Szumielewicz - Tobiasz

Modernizacja ul. Chwarznieńskiej - prezentacja

Modernizacja ul. Chwarznieńskiej - prezentacja

Modernizacja ul. Chwarznieńskiej - prezentacja

Modernizacja ul. Chwarznieńskiej - prezentacja

Modernizacja ul. Chwarznieńskiej - prezentacja

Modernizacja ul. Chwarznieńskiej - prezentacja

Modernizacja ul. Chwarznieńskiej - prezentacja


Modernizacja ul. Chwarznieńskiej - prezentacja


Modernizacja ul. Chwarznieńskiej - prezentacja

fot. Sylwia Szumielewicz-Tobiasz / prezentacja - Urząd Miasta Gdyni