Co nowego

Cmentarz w Kosakowie będzie większy o jedną trzecią

Cmentarz w Kosakowie, fot. ZCK w Gdyni

Cmentarz w Kosakowie, fot. ZCK w Gdyni

05.09.2019 r.

Najmłodszy z gdyńskich cmentarzy komunalnych, Cmentarz Kosakowo, zostanie powiększony. Miasto Gdynia właśnie ogłosiło przetarg na jego rozbudowę. Oferty można składać do wtorku, 20.09.
 
- Dla ogromnej rzeszy mieszkańców Gdyni to właśnie cmentarz w Kosakowie jest miejscem pochówku ich rodzin. Cmentarz zostanie powiększony o ok. 3,5 ha, czyli o 30%. Rozbudowa tego cmentarza obejmuje wykonanie robót ziemnych wraz z ukształtowaniem terenu, robót drogowych, budowę schodów terenowych, wykonanie sieci wodociągowej wraz punktami czerpania wody, budowę murów oporowych, palisad i balustrad ochronnych. Trzeba także wybudować sprawny system odprowadzania deszczówki, oświetlenie, monitoring, ustawić ławki, posadzić drzewa, krzewy, urządzić trawniki. Cieszy fakt, że pojawi się ponad 260 nowych drzew. Szukamy wykonawcy tych prac i mam nadzieję na sprawne wyłonienie firmy, która to wszystko wykona - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
 
- W tej chwili Cmentarz Kosakowo zajmuje powierzchnię nieco ponad 11 hektarów. Ostatnia rozbudowa miała miejsce pięć lat temu. Stąd decyzja o powiększeniu jego terenu. Statystyki pokazują, że dzięki tej rozbudowie miejsc na pochówki wystarczy na mniej więcej osiem lat. Dwa pozostałe cmentarze: Witomiński i na Małym Kacku przy ul. Spokojnej są już zamknięte, co oznacza, że nowe pochówki są dopuszczane tylko w miejscu grobów, które uległy likwidacji lub w już istniejących grobach rodzinnych. Kwestie te są regulowane odpowiednimi przepisami - mówi Anna Rydzewska, dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni.


 
Cmentarz znajduje się na terenie sąsiadującej z Gdynią gminy Kosakowo, przy ul. Rzemieślniczej 26c. Został założony w 1992 roku i jest obecnie jedynym otwartym cmentarzem komunalnym. Na terenie cmentarza jest biuro, kwiaciarnia i kaplica. Cały teren jest objęty monitoringiem, są też ławki, krany z wodą, narzędzia ogrodnicze, konewki. Na cmentarzu w 2011 roku urządzono tzw. Kwaterę amerykańską, w całości pokrytą trawnikiem, na której miejsca pochówków są oznaczane jedynie przy pomocy pionowych kamiennych tablic napisowych i nie ma tam tradycyjnych nagrobków. W 2017 roku urządzono również Kwaterę Leśną, gdzie zmarłych, pochowanych wyłącznie po kremacji (w urnach), upamiętnia się na narzutowych głazach. Kwatery te w ogóle nie wymagają pielęgnacji, a trawnikiem zajmuje się zarządca cmentarza. Na cmentarzu w Kosakowie odbywa się rocznie około 600 pogrzebów (z czego ok. 30% po kremacji).

  • Główna aleja na cmentarzu w Kosakowie, fot. ZCK w Gdyni