Co nowego

Coraz więcej zmian na osiedlu Meksyk

Prace rewitalizacyjne na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska

Prace rewitalizacyjne na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska

18.12.2021 r.

Mija siedem miesięcy od podpisania umowy i rozpoczęcia prac na rewitalizowanym osiedlu Meksyk. Gotowe są już m.in. nawierzchnie nowej ulicy, parkingów i pętli autobusowej oraz kanalizacja deszczowa w północnej części ulic Nowodworskiego i Orzechowej.


Od maja na osiedlu Meksyk – między ul. Hutniczą a torami kolejowymi – trwa budowa nowych przestrzeni publicznych. To, jak powinny one wyglądać, wskazywali sami mieszkańcy. Odbyło się to na etapie przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. By spełnić oczekiwania lokalnej społeczności i poprawić jakość jej życia, gdyński samorząd wystąpił do wojewody o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), umożliwiającej wypłatę odszkodowania za przejęcie przez miasto części prywatnych gruntów przeznaczonych pod budowę.

– Zmiany na osiedlu Meksyk i prace, które są tam prowadzone, to obecnie jedna z ważniejszych inwestycji, jakie realizujemy w mieście. Nie tylko dlatego, że jest częścią większej całości, czyli rewitalizacji sześciu obszarów miasta. Osiedle wzbogaci się o infrastrukturę, jakiej tu wcześniej nie było. Będzie ona zgodna z zasadami adaptacji do zmian klimatu – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Już w 2018 roku powstał ogród deszczowy przy ul. Śliwkowej. Natomiast teraz nawierzchnie ulic i parkingów są wykonywane tak, by część wód opadowych wsiąkała w grunt, np. do muldy w ul. Orzechowej. Reszta będzie trafiać do kanalizacji deszczowej.

W tej chwili prace na osiedlu Meksyk są prowadzone między ul. Hutniczą a torami kolejowymi. Obejmują też południową nitkę ul. Hutniczej. Trwają roboty brukarskie na nowej ulicy – położono już nawierzchnię asfaltową w obrębie parkingów. Gotowa jest też betonowa nawierzchnia pętli autobusowej. Zakończono również budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Nowodworskiego, Orzechowej i Brzoskwiniowej.Kontynuowana jest budowa kanalizacji deszczowej na ul. Hutniczej. Trwają także prace na ulicach: Dachnowskiego, Nowodworskiego, Orzechowej i Brzoskwiniowej. W obrębie parkingów są stawiane słupy oświetleniowe.

W związku z przebudową południowej części ul. Hutniczej (wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, elektrycznej i wodociągowej) wprowadzono zmiany w organizacji ruchu:

* nitka ul. Hutniczej w kierunku Gdyni – na odcinku ul. Palmowej i ul. Dachnowskiego – jest zamknięta. Ruch w obie strony odbywa się nitką w kierunku Rumi, po jednym pasie w każdą ze stron. Obowiązuje tu ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania.
* przystanek autobusowy „Gruszkowa 01” przeniesiono przed skrzyżowanie ulic Hutniczej i Palmowej. Dojście do stacji Gdynia Chylonia –  przez ul. Palmową.
* wzdłuż ul. Hutniczej – na odcinku ul. Palmowej i ul. Dachnowskiego – zapewniono ciąg pieszy o szerokości m.in. 1,5 metra, który jest przesuwany zgodnie z postępem robót.
* z ul. Hutniczej nie można wjechać na ul. Orzechową, Nowodworskiego i Dachnowskiego. Dojazd odbywa się ul. Wiśniową.Prace rewitalizacyjne na osiedlu Meksyk obejmują m.in.:

* budowę nowej drogi – równoległej do ul. Orzechowej – z chodnikami, oświetleniem, infrastrukturą podziemną, zielenią i elementami małej architektury,
* przebudowę ul. Orzechowej,
* zagospodarowanie terenu przy stacji Gdynia Chylonia. Powstaną parkingi dla samochodów i rowerów, pętla autobusowa, nowe jezdnie, chodniki, oświetlenie, sieci kanalizacyjne, zieleń,
* wybudowanie kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Nowodworskiego przez ul. Palmową,
* przebudowę fragmentu ul. Hutniczej wraz z budową sygnalizacji świetlnej.

Wszyscy, którzy chcą porozmawiać o rewitalizacji osiedla Meksyk, mogą połączyć się online z Agnieszką Dalecką z Działu Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych. W grudniu będzie ona dyżurować na platformie Zoom:
* w środy: 22 i 29.12 w godz. 9.00-11.00,
* w czwartki: 16, 23, 30 w godz. 16.00-17.30.

Link do spotkania zostanie przysłany e-mailem lub na wybrany komunikator – po uzgodnieniu daty i godziny. Spotkanie można umówić:

* telefonicznie: 58 727 39 06 (Dział Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych),
* mailowo: a.dalecka@lis.gdynia.pl, rewitalizacja@lis.gdynia.pl
* przez Messenger GdyniaOdNowa lub poprzez wydarzenie na portalu Facebook.

Projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.


 • Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska
 • Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska
 • Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska
 • Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska
 • Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska
 • Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska
 • Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska
 • Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska
 • Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska
 • Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska
 • Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska
 • Osiedle Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska