Co nowego

Dofinansowanie dla kontrapasa na ul. Chwarznieńskiej

Podpisanie umowy pomiędzy wiceprezydentem Gdyni Markiem Łucykiem, a wojewodą pomorskim // fot. materiały Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Podpisanie umowy pomiędzy wiceprezydentem Gdyni Markiem Łucykiem, a wojewodą pomorskim // fot. materiały Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

24.05.2019 r.

W piątek, 24 maja, w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie umów pomiędzy wojewodą pomorskim a beneficjentami Funduszu Dróg Samorządowych. Ze strony Miasta Gdyni umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie kontrapasa autobusowego w ciągu ul. Chwarznieńskiej w Gdyni” podpisał Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
 
W ramach przedsięwzięcia miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 2 008 391 zł, co stanowi 50% szacowanej wartości całkowitej inwestycji.
 
- Miasto Gdynia realizuje wiele inwestycji drogowych i są one w różny sposób finansowane. Czasem są to środki tylko i wyłącznie z budżetu miasta, w innych przypadkach są to fundusze miejskie oraz rady danej dzielnicy. Bardzo często szukamy również współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Pozyskujemy także dotacje krajowe i właśnie dziś podpisaliśmy umowę na otrzymanie takiego dofinansowania – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju – Dzięki pozyskanym środkom już niebawem rozpoczniemy budowę kontrapasa autobusowego na ul. Chwarznieńskiej. To projekt, który umożliwi mieszkańcom Chwarzna-Wiczlina znacznie szybsze przemieszczanie się komunikacją miejską do centrum miasta. Zależy nam na promowaniu transportu publicznego w całej Gdyni. To dla nas szczególna inwestycja, ponieważ kontrapas na ul. Chwarznieńskiej będzie pierwszym z kilku, które w przeciągu najbliższych lat powstaną w naszym mieście.
 
Celem przebudowy leśnego odcinka ul. Chwarznieńskiej jest wprowadzenie zmiennej organizacji ruchu, która umożliwi pojazdom transportu publicznego ominięcie zatoru drogowego w kierunku Centrum, pomiędzy Chwarznem-Wiczlinem a Witominem.

fot. materiały Urzędu Wojewódzkiego w GdańskuNa zdjęciu od lewej: Jakub Ubych, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. dzielnic, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju

Projekt jest oparty na wykorzystaniu systemu TRISTAR, wykonującemu elektroniczne pomiary natężenia ruchu na drodze. W sytuacji, kiedy wzmożony ruch na południowej jezdni ulicy Chwarznieńskiej w kierunku centrum będzie powodować znaczne wydłużenie czasu przejazdu, lewy pas ruchu jezdni północnej - w kierunku Chwarzna-Wiczlina -  zmieni swą funkcję i stanie się pasem wyłącznie dla autobusów, które jadą w przeciwnym kierunku. Jak pokazują dane z modelu transportowego dla Miasta Gdyni – zastosowanie tego rozwiązania pozwoli na skrócenie czasu przejazdu pojazdów transportu publicznego w szczycie porannym o około 10 minut.
 
- Ciąg komunikacyjny wzdłuż ul. Chwarznieńskiej każdego dnia jest wykorzystywany coraz bardziej. Liczba autobusów linii 147, która będzie głównie użytkowała nowy kontrapas stale rośnie. Tylko w przeciągu dwóch ostatnich lat wzrosła o około 30% - mówi Jakub Ubych, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. dzielnic.
 
Za realizację działań odpowiedzialny będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, który obecnie finalizuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla postępowania na wybór wykonawcy zadania. Planowane zakończenie inwestycji ma mieć miejsce przed końcem roku.