Co nowego

Doktorzy pedagogiki będą kształcić się w Gdyni

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (na zdjęciu kampus uczelni) to nie tylko prestiżowe studia wojskowe, ale i np. kierunki humanistyczne. Teraz na AMW będzie można uzyskać tytuł doktora pedagogiki, fot. mat. prasowe AMW / Kacper Kowalski / aeromedia.pl dla AMW

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (na zdjęciu kampus uczelni) to nie tylko prestiżowe studia wojskowe, ale i np. kierunki humanistyczne. Teraz na AMW będzie można uzyskać tytuł doktora pedagogiki, fot. mat. prasowe AMW / Kacper Kowalski / aeromedia.pl dla AMW

02.08.2022 r.

Już wkrótce w Gdyni będą mogli studiować doktoranci pedagogiki! Decyzją Ministra Edukacji i Nauki uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w tej dyscyplinie otrzymała Akademia Marynarki Wojennej.


Już nie tylko zdolni nawigatorzy, mechatronicy, wysoko wykwalifikowani specjaliści od cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa wewnętrznego, ale także doktoranci pedagogiki. Ważnemu poszerzeniu ulega oferta kształcenia gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej. Uczelnia ma z czego się cieszyć, bo po raz pierwszy w swojej historii zdobyła uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie humanistycznej, a konkretniej – wspomnianej pedagogice.

Wydana pod koniec lipca tego roku decyzja Ministra Edukacji i Nauki potwierdza, że gdyńska uczelnia zdobywa tzw. kategorię naukową „A”. To ocena, na którą kadra AMW zapracowała między innymi przez swoje osiągnięcia naukowe i ich efekty; wysoko oceniono też potencjał naukowy.

Humanistyczny rozwój wojskowej uczelni


To sprawia, że Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni – uczelnia kojarzona w całej Polsce głównie z prestiżowymi studiami wojskowymi, które dostarczają dobrze wyszkolonych kadr m.in. Marynarce Wojennej RP – może rozwijać się w zupełnie nowym kierunku. Będzie tym samym jedną z niewielu szkół wyższych w regionie, na których chętni będą mogli doktoryzować się w kierunku pedagogiki. Zdobycie kategorii naukowej pozwoli też na samodzielne uruchomienie kierunków studiów, dla których ta dyscyplina będzie wiodącą.

Przypomnijmy, że do tej pory uczelnia z gdyńskiego Oksywia prowadziła kształcenie na kierunku „pedagogika” na studiach I oraz II stopnia. W dotychczasowej ofercie znajdowały się również jednolite studia magisterskie „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.

- To duży sukces całej naszej społeczności, potwierdza nasze aspiracje i otwiera nowe możliwości rozwoju. Gratulacje dla Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych – czytamy w komunikacie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.



O wydziale


Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych działający na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni działa od 2008 roku, kontynuując działalność wcześniejszego Instytutu Nauk Społecznych. Dzięki dodatkowej ofercie kształcenia uczelnia jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby lokalnego rynku pracy, w tym także zapotrzebowanie licznych placówek szkolno-wychowawczych i jednostek publicznych.

Aktualnie oferta wydziału to kierunki takie jak stosunki międzynarodowe, wojsko w systemie służb publicznych, pedagogika oraz zarządzanie kapitałem ludzkim i studia podyplomowe na kierunkach dyplomacja, zarządzanie kapitałem ludzkim, projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych oraz resocjalizacja z elementami socjoterapii.

W ramach wydziału funkcjonuje też kilka tematycznych kół naukowych, ponadto wydział współpracuje w ramach międzynarodowych wymian m.in. z uczelniami z Turcji, Czech i Grecji.