Co nowego

Dołączamy do zielonej inicjatywy. Gdynia w Green City Accord

Piktogram promujący Green City Accord. Widoczne wysokie budynki w otoczeniu zieleni oraz ludzie i rowerzyści.

Green City Accord to nowa europejska inicjatywa, która ma zmobilizować miasta do proekologicznych działań. Do tej pory do porozumienia przystąpiło około 20 miast z różnych państw, fot. mat. prasowy / ec.europa.eu

25.02.2021 r.

Gdynia jako pierwsza w Polsce oficjalnie dołącza do Green City Accord – europejskiej inicjatywy zobowiązującej miasta do poprawy stanu środowiska. Miejscy radni przyjęli na środowej sesji projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia, które dotyczy m.in. dbałości o jakość powietrza, wody, gospodarki odpadami, walki z hałasem i wspierania bioróżnorodności.


To ciągle nowa, bo powołana w październiku 2020 roku przez Komisję Europejską inicjatywa, która ma zachęcić miasta w całej Europie do troski o jakość powietrza czy wody i przyjmowania tych samych, wysokich standardów ekologicznych. Green City Accord jest porozumieniem, w ramach którego samorządy dobrowolnie zobowiązują się do poprawy stanu środowiska, odpowiadając na zmiany zachodzące w naszym otoczeniu.

Do tej pory do Green City Accord przystąpiło ponad 20 europejskich miast, w tym m.in. Oslo (Norwegia), Lahti, Turku i Helsinki (Finlandia), Lille (Francja), Saragossa (Hiszpania), Braga (Portugalia) czy Cesena (Włochy). Gdynia to pierwsze miasto w Polsce, które wspólnie z nimi będzie w ramach nowej społeczności miast partnerskich formułować ambitne cele dotyczące ochrony środowiska w najbliższych latach.

Wymiana doświadczeń i dodatkowe środki


Europejskie porozumienie to nie tylko zbudowanie platformy do wymiany doświadczeń, ale też bezpośrednie, konkretne wsparcie dla jego sygnatariuszy - dostęp do wiedzy technicznej i nowe możliwości finansowania projektów. Gdyńskie uczestnictwo w Green City Accord może być kolejnym impulsem do rozwoju proekologicznych inicjatyw w mieście.

Priorytety to pięć kluczowych obszarów, wokół których będą skupiać się miasta członkowskie: powietrze, woda, natura i bioróżnorodność, gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym oraz hałas.

- Idee towarzyszące porozumieniu Green City Accord są dla nas jednym z priorytetów zarządzania miastem. Jako pierwsi w Polsce dołączamy więc do tego porozumienia europejskich samorządów. Dziś rozwój miast musi oznaczać otwarcie na innowacje, wdrażanie rozwiązań, które chronią przyrodę i klimat. Dbałość o środowisko, szczególnie w obszarach miejskich, jest jednym z największych wyzwań, które stoją przed naszym i kolejnymi pokoleniami. To, że rozwój musi iść w parze z ekologią zauważyliśmy już lata temu. W Gdyni zwracamy uwagę na to, jak prowadzić miejskie działania i inwestycje oraz projektować nowe przestrzenie z myślą o lokalnym środowisku. Zagospodarowujemy wody opadowe, termomodernizujemy budynki, wspieramy i promujemy odnawialne źródła energii, edukujemy najmłodszych. Nie boimy się innowacyjnego podejścia, które pozytywnie wpływa na nasze otoczenie – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.


Retencja, jakość powietrza, zieleń i edukacjaPotok Wiczliński jesienią 2020 roku

Przypomnijmy, że Gdynia na przestrzeni ostatnich lat zrealizowała już szereg proekologicznych projektów, które pozytywnie wpływają na jakość środowiska. Wśród nich warto wymienić chociażby duże inwestycje związane z retencją w mieście (renaturalizacja rzeki Kaczej i odtwarzanie Potoku Wiczlińskiego), powstające nowe łąki kwietne, ogrody deszczowe, zielone dachy, pasaże roślinne czy stawy hydrofitowe, a także miejski program dotacji, który umożliwia mieszkańcom pozyskanie dodatkowych środków na wspomniane ogrody deszczowe.

Z inicjatywy miasta trwa też proces konsekwentnej likwidacji pieców węglowych w budynkach i lokalach komunalnych (tylko w zeszłym roku zlikwidowano 132 piece) oraz udzielane są dotacje na instalacje niskoemisyjnych źródeł ciepła w prywatnych obiektach. Gdynianie mogą też korzystać z dofinansowań na montaż odnawialnych źródeł energii. Co roku kolejne miejskie budynki przechodzą kosztowne termomodernizacje, a w najbliższych miesiącach Gdynia wspólnie z OPEC udostępni także mapy strat ciepła sieci ciepłowniczej i budynków, aby poprawić efektywność ogrzewania. Duże znaczenie ma też nowoczesna i w coraz większej części zeroemisyjna flota gdyńskiej komunikacji miejskiej.


Park Centralny w Gdyni, fot. Michał Puszczewicz / archiwalne
Park Centralny w Gdyni, fot. Michał Puszczewicz / archiwalne

W Gdyni regularnie przybywa też terenów zielonych – oprócz Parku Centralnego w dzielnicach pojawiają się tzw. parki kieszonkowe oraz nowe nasadzenia. Innowacyjnym projektem było założenie miejskiej pasieki na dachu budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego, a przyrodniczą edukację mieszkańców zapewnia co roku m.in. akcja „Zapraszamy ptaki do Gdyni", dzięki której przybywa budek lęgowych i karmników dla ptaków.

Jeden z karmników dla ptaków zbudowanych w ramach akcji "Zapraszamy ptaki do Gdyni", fot. Karol Stańczak / archiwum
Jeden z karmników dla ptaków zbudowanych w ramach akcji "Zapraszamy ptaki do Gdyni", fot. Karol Stańczak / archiwum

Dalszy ciąg ekologicznej innowacji


Podejmowane do tej pory przez Gdynię proekologiczne działania wpisywały się w ideę tzw. Europejskiego Zielonego Ładu i Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Przystąpienie miasta do Green City Accord będzie praktycznym rozwinięciem tej idei.

Inicjatywa jest realizowana przez konsorcjum składające się z Eurocities, ICLEI i Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.