Co nowego

Zabytki do odnowy w 2022r.

Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach w 2022 r.

Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach w 2022 r.

14 zabytkowych obiektów zostanie wyremontowanych i odzyska dawny blask. W środę, 23 marca Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwałę dotyczącą dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy gdyńskich zabytkach. Miasto przeznaczyło na ten cel 1,27 miliona złotych.


Miasto przyznaje dotacje na prace remontowe i konserwatorskie na podstawie wniosków składanych przez właścicieli budynków i zarządców nieruchomościami. W tym roku termin zgłoszeń upływał 10 stycznia. Złożono 24 wnioski w trzech kategoriach budynków i obiektów:
 • wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków,
 • objętych indywidualną ochroną zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i jednocześnie figurujących w gminnej ewidencji zabytków,
 • położonych na obszarze Śródmieścia, uznanego za Pomnik Historii i zbudowanych przed 1989 r. oraz obejmującej budynki i obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków.

Po rozpatrzeniu wniosków zadecydowano o przyznaniu łącznie 14 dotacji we wspomnianych powyżej kategoriach. Na prace konserwatorskie i remontowe miasto przeznaczyło dokładnie 1 273 512,34 zł. Przedstawiamy listę obiektów wraz z wysokością przyznanych funduszy i zakresem prac, które zostaną przy nich wykonane.

- Budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków:

 • Budynek mieszkalny, ul. Arciszewskich 27, nr w rejestrze zabytków 1859, dotacja na remont kominów i wymianę orynnowania poziomego, w wysokości do 103 623,51 zł,
 • Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46, nr w rejestrze zabytków 1927, dotacja na renowację okładziny kamiennej elewacji parteru, w wysokości do 74 497,78 zł,
 • Uniwersytet Morski, ul. Morska 81-87, nr w rejestrze zabytków 1153, dotacja na etap I i II remontu elewacji południowo-wschodniej budynku A Uniwersytetu Morskiego, w wysokości do 89 614,01 zł,
 • Budynek mieszkalny „Willa Gryf”, ul. Przemysława 6, nr w rejestrze zabytków 1037, dotacja na wykonanie izolacji ścian podziemia, w wysokości do 96 817,10 zł,
 • Budynek „Polska YMCA”, ul. Żeromskiego 26, nr w rejestrze zabytków 1911, dotacja na renowację stolarki drzwiowej, w wysokości do 69 750,00 zł,

- Budynki i obiekty objęte indywidualną ochroną zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i jednocześnie figurujące w gminnej ewidencji zabytków:

 • Budynek mieszkalny, ul. 10 Lutego 29, dotacja na remont elewacji tylnej, w wysokości do 113 345,60 zł,
 • Budynek mieszkalny, ul. płk. Dąbka 52, dotacja na remont dachu, w wysokości do 156 437,62 zł,
 • Budynek mieszkalny, ul. Olsztyńska 28, dotacja na renowację tynków szlachetnych elewacji frontowej i zachodniej oraz balustrady balkonowej, w wysokości do 63 079,73 zł oraz dotacja na pozostałe prace remontowe elewacji frontowej i zachodniej w wysokości do 16 975,80 zł,
 • Budynek mieszkalny, ul. Starowiejska 11, dotacja na renowację tynków szlachetnych elewacji północnej, w wysokości do 91 756,32 zł oraz dotacja na pozostałe prace remontowe elewacji północnej w wysokości do 82 261,29 zł,
 • Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 37, dotacja na remont elewacji tylnej, dla właściciela budynku przy ul. Świętojańskiej 37, w wysokości do 63 328,61 zł oraz dotacja na remont cokołu elewacji tylnej w wysokości do 3 449,56 zł,
 • Budynek mieszkalny, ul. Zygmunta Augusta 13, dotacja na wymianę obróbek blacharskich całego dachu, w wysokości do 80 007,29 zł,

- Budynki i obiekty położone na obszarze Śródmieścia, uznanego za Pomnik Historii i zbudowane przed 1989 r. oraz budynki i obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków:

 • Budynek mieszkalny, ul. Krasickiego 38, dotacja na renowację tynków szlachetnych elewacji szczytowej i tylnej, dla właścicieli budynku przy ul. Krasickiego 38, w wysokości do 17 732,20 zł oraz dotacja na pozostałe prace remontowe elewacji szczytowej i tylnej w wysokości do 70 754,47 zł,
 • Budynek mieszkalny, ul. Morska 150, dotacja na renowację tynków szlachetnych elewacji frontowej, w wysokości do 30 456,00 zł oraz dotacja na pozostałe prace remontowe elewacji frontowej w wysokości do 28 008,60 zł,
 • Budynek mieszkalny, ul. Władysława IV 11, dotacja na remont elewacji frontowej budynku, w wysokości do 21 616,85 zł.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
 • ikonaOpublikowano: 24.03.2022 12:13
 • ikona

  Autor: Anna Częścik (a.czescik@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 24.03.2022 16:07
 • ikonaZmodyfikował: Magdalena Czernek
ikona

Najnowsze