Co nowego

Edukacja ekologiczna - jesteśmy na tak!

Praca Nadii Dąbrowskiej z Przedszkola nr 5 w Gdyni, która zajęła II miejsce w XXII edycji konkursu „W krainie Odpadocji” // mat. KZG

Praca Nadii Dąbrowskiej z Przedszkola nr 5 w Gdyni, która zajęła II miejsce w XXII edycji konkursu „W krainie Odpadocji” // mat. KZG

11.09.2020 r.

Gdzie wyrzucamy zużyte baterie albo karton po mleku? Wszystkie nasze działania, mniej lub bardziej, wpływają na klimat. Segregacja śmieci, odpady wyrzucane do toalety, a które nie powinny się tam znaleźć - choć dla niektórych to brzmi zabawnie - odgrywają istotną rolę w ochronie środowiska. I na tym skupia się między innymi edukacja Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Klimat i jego zmiany to temat, który na stałe wszedł do zakresu edukacji ekologicznej Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Związek zachęca do przyjmowania szerszej perspektywy w edukacji ekologicznej. Okazją do tego może być na przykład konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” albo konkurs fotograficzny pokazujący, jak gminy zapobiegają zmianom klimatu lub je łagodzą. W ramach innego projektu - „Lider Lokalnej Ekologii”  - edukacja dotyczy problemu wrzucania do toalety różnych odpadów, które nie powinny się tam znaleźć.

Nowy rok szkolny w Związku to kontynuacja programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”, konkursy (na przykład zbiórka plastikowych nakrętek, baterii czy elektroodpadów) i wspólne spotkania w ramach terenowych warsztatów ekologicznych.

Przyszły rok będzie dla Związku szczególny. Obchodzić wówczas będzie 30-lecie swojej działalności, w tym 23 lata nieprzerwanej edukacji ekologicznej mieszkańców.

- Naszym wspólnym celem cały czas jest rozwijanie świadomości proekologicznej u dzieci, młodzieży i dorosłych. I temu też będziemy starali się sprostać w bieżącym roku szkolnym - informuje Komunalny Związek Gmin.

O organizacji

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” to związek międzygminny powołany w 1991 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym. W skład Związku wchodzą: Gdynia, Sopot, Reda, Rumia, Wejherowo, gmina Kosakowo, gmina Szemud i gmina Wejherowo.

Nazwa Związku pochodzi od rzeki Redy, która przepływa przez trzy miasta: Wejherowo, Rumię, Redę i gminę Wejherowo oraz potoku Chylonka płynącego przez Gdynię. W tej nazwie kryje się głębszy sens, ponieważ opisany w ten sposób obszar to ogromny zbiornik wód podziemnych, stanowiący zasoby wody pitnej dla aglomeracji i będący przedmiotem szczególnej troski zrzeszonych w KZG samorządów.

Podstawowe zadania Związku to: zaopatrzenie miast i gmin w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, centralne ogrzewanie, gospodarka odpadami, informacja i edukacja ekologiczna oraz szeroko rozumiana ochrona środowiska - powietrza, wód, gruntów i przyrody. W tym zakresie organizacja wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania.

Finansowanie Związku opiera się na składkach gmin wnoszonych proporcjonalnie do liczby mieszkańców, dochodach z własnej działalności gospodarczej w zakresie użyteczności publicznej oraz dotacji rządowych i pozarządowych.

Związek wspólnie z gminami jest właścicielem trzech firm:

  • „PEWIK-u” w Gdyni, który działa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
  • „OPEC-u” w Gdyni, który zajmuje się ciepłownictwem zasilanym centralnie,
  • „EKO DOLINY” w Łężycach, która eksploatuje nowoczesny zakład utylizacji i unieszkodliwiania odpadów.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.kzg.pl