Co nowego

Efektywna współpraca energetyczna

seminarium online

seminarium online

23.05.2022 r.

Dzięki kilkuletniej współpracy ze spółką Dalkia po raz kolejny Samodzielny Referat ds. Energetyki miał możliwość organizacji niezwykle interesującego i przydatnego w codziennej pracy doradców energetycznych wydarzenia. Spotkanie miało formę warsztatu nt. stanu wdrożenia unijnych dyrektyw budynkowych i najnowszych wymogów prawnych w zakresie efektywności energetycznej budynków.

Seminarium przygotowane i prowadzone przez Dyrektora Inżynierii firmy Dalkia Polska, Pana Baptiste Calvet odbyło się 18 maja 2022 w formule online. Webinar poświęcony był aktualnemu stanowi prawnemu dotyczącemu wdrażania prawa unijnego w Polsce w zakresie efektywności energetycznej budynków pod kątem gdyńskich zasobów komunalnych. Co ciekawe, podczas warsztatów omówiono najbliższe kierunki zmian w unijnym prawodawstwie i wyzwania jakie stoją przed gdyńskim samorządem.

Kluczowym elementem dla planowania prac modernizacyjnych budynków w mieście jest świadomość i analiza wymagań technicznych, które powinny spełniać obiekty dla poprawy efektywności energetycznej. Ma to szczególne znaczenie, gdyż w niedalekiej przyszłości samorządy muszą zintensyfikować działania mające na celu termomodernizację i renowację budynków. Będzie to mieć również istotne znaczenie dla ochrony gospodarstw domowych przed ubóstwem energetycznym.

Formalna współpraca pomiędzy Gdynią a spółką Dalkia Polska została podjęta w 2018 r. na podstawie „Porozumienia w sprawie współpracy na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej budynków w Gdyni”. Warsztaty są jednym z zaplanowanych na 2022 rok działań w ramach wspólnych projektów Gdyni i Dalkii.

– Bardzo cenimy tę współpracę, która właściwie jest dla nas przyjemnością. Gdynia jest otwarta na wszystkie jej formy w kierunku podniesienia efektywności energetycznej budynków oraz rozwijania kompetencji naszych pracowników jako doradców energetycznych. To sprawia, że przyciąga innowacyjnych partnerów. Bardzo dziękujemy firmie Dalkia za poświęcony czas na przygotowanie webinarium – mówi Marek Łucyk wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Flagowym projektem Gdyni i Dalkii jest realizowany w gdyńskich szkołach projekt „Strażnicy energii”, którego celem jest uzyskanie oszczędności finansowych na energii elektrycznej i cieplnej, dzięki prawidłowym zachowaniom użytkowników budynków. Dzieci i młodzież uczą się w praktyce, jak szukać oszczędności, działając na rzecz ograniczenia zużycia energii w swojej szkole. Obecnie realizowana jest trzecia edycja tego projektu.