Co nowego

Gdynia chce rozwoju Kolei Metropolitalnej

PKM - przystanek Gdynia Karwiny

PKM - przystanek Gdynia Karwiny

08.04.2019 r.

Deklarację woli uczestnictwa w rozwoju Kolei Metropolitalnej na Pomorzu podpisali 8 kwietnia w Gdańsku samorządowcy z województwa pomorskiego. Gdynia jest jednym z sygnatariuszy deklaracji.

W deklaracji czytamy: Dostrzegając istotną rolę Kolei Metropolitalnej w rozwoju gospodarczym naszego regionu oraz poprawie jakości życia jego mieszkańców wyrażamy wolę, współpracy na rzecz wdrażania i przygotowania rozwiązań poprawiających jej funkcjonowanie poprzez uzupełniające się działania: planistyczne, infrastrukturalne, organizacyjne, promocyjne i inne służące temu celowi. Chodzi m.in. o zabezpieczenie planistyczne terenów w otoczeniu węzłów i przystanków, określenie planów rozwoju infrastruktury okołowęzłowej dopasowanych do specyfiki i potrzeb konkretnych lokalizacji, czy wdrożenie integracji kolejowo-autobusowej.

Razem możemy więcej, dlatego dziś wspólnie z innymi pomorskimi samorządowcami w imieniu ⁦Gdyni podpisałam deklarację dotyczącą rozwoju kolei w perspektywie 2030.  Kolej Metropolitalna się sprawdziła, kilka dni temu skorzystał z PKM 10 mln pasażer. Deklaracja to dla nas zielone światło  dla dalszej współpracy, ważne dla gmin północnej części aglomeracji, w tym Gdyni – uważa wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała.

 Wiceprezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała podpisuje deklarację rozwoju Kolei Metropolitalnej / fot. Aleksander Olszak / Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego


Podpisanie poprzedziło debatę pod hasłem „Kolej Metropolitalna na Pomorzu - dziś i w perspektywie roku 2030”. O tym, jakie zmiany już zaszły w transporcie i o tym, co jeszcze nas czeka dyskutowali zaproszeni goście. W najbliższym czasie realizowane będzie m.in. budowa drugiego toru na odcinku Gdynia - Kościerzyna i elektryfikacja całego układu kolejowego w tym obszarze wraz z linią PKM.

Sygnatariusze deklaracji / fot. Aleksander Olszak