Co nowego

Gdynia gotowa na zimę

Gdynia gotowa na zimę // fot. Barbara Kramczyńska

Gdynia gotowa na zimę // fot. Barbara Kramczyńska

13.11.2017 r.

Zima zbliża się wielkimi krokami, dlatego Gdynia solidnie się do niej przygotowała. Miasto ogłosiło już stan zimowej gotowości. W ramach „Akcji Zima” z mrozem i śniegiem bez problemu poradzi sobie odpowiedni sprzęt, który ma zapewnić drożność wszystkich szlaków komunikacyjnych. Ponadto, osobom potrzebującym i  bezdomnym, w przetrwaniu zimy pomagać będą wyspecjalizowane, gdyńskie instytucje. A informacje o ewentualnych zagrożeniach lub utrudnieniach, związanych z zimą, można zgłaszać do Straży Miejskiej,  przez całą dobę pod bezpłatny numer 986.

Zimowe przygotowania - Zarząd Dróg i Zieleni

W imieniu gminy, obowiązek dbania o odpowiednie utrzymanie miejskich szlaków komunikacyjnych, w czasie zimy, wykonuje Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. To do nich należy dbanie o drożność i stan dróg publicznych i dróg wewnętrznych należących do gminy, czyli jezdni, chodników, czy dróg rowerowych, a także innych ciągów komunikacyjnych, np. na terenach zielonych. Jednak bezpośrednia realizacja zadań związanych z utrzymaniem zimowym miasta zlecana jest zewnętrznym firmom wybranym w wyniku przetargów.

W okresie sezonu zimowego (od listopada do połowy kwietnia) firmy te  będą zapewniać pełne zabezpieczenie kadrowe i techniczne. Ma ono zadbać skuteczne usuwanie skutków zimy na jezdniach, pieszych ciągach komunikacyjnych i drogach rowerowych.

W ramach Akcji Zima, do utrzymania przejezdności na ulicach, w gotowości jest: 35 pługo-posypywarek (w tym 28 wyposażonych w urządzenia solankowe), 3 pługi klinowe, 23 ciągniki z osprzętem dostosowanym do pracy na wąskich ulicach i 1 ładowarka samojezdna. Pojazdy pracujące na drogach wyposażone są w urządzenia GPS do zdalnego monitorowania pracy sprzętu. Dzięki temu możliwa jest m.in. bieżąca lokalizacja pojazdów uczestniczących w akcji zimowej i rejestracja informacji o wykonywanych zabiegach, ze zobrazowaniem sytuacji na mapach cyfrowych miasta.
Dodatkowo, na potrzeby utrzymania zimowego ciągów pieszych, dróg rowerowych i strefy płatnego parkowania, wykonawcy zabezpieczyli: 27 ciągników z pługami i 9 samochodów ciężarowych.

Zgłoszenia o nieprawidłowościach prowadzenia akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do: Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 (tel. 58 76 12 080) lub Straży Miejskiej (tel. całodobowy bezpłatny 986).

Drogi położone na terenie Gdyni zostały podzielone na pięć kategorii utrzymania - w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie mają w sieci komunikacyjnej miasta.

Najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska (kat. Is i I). Do kategorii II zaliczono drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym, z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej. Pozostałe drogi, o lokalnym znaczeniu, należą do III i IV kategorii utrzymania. W bieżącym sezonie zimowym stałym utrzymaniem objęte będą drogi o łącznej długości ok. 462 km.

Do usuwania skutków zimy, wykonawcy przystępują równocześnie na wszystkich kategoriach dróg objętych stałym utrzymaniem, na których wymagane jest podjęcie działań. Prace na drogach III i IV kategorii prowadzone są z wykorzystaniem innego sprzętu, dostosowanego do charakteru tych ulic. A to dlatego, że często są one wąskie, z parkującymi samochodami uniemożliwiającymi przejazd dużych maszyn i pługo-piaskarek. Pozostałe ulice, niewłączone do stałego utrzymania zimowego, będą odśnieżane doraźnie w miarę potrzeb i możliwości na zgłoszenie mieszkańców i służb komunalnych, po zakończeniu działań na drogach objętych stałym utrzymaniem.

W celu ochrony terenów zieleni wzdłuż niektórych ulic, m.in.: Władysława IV, Wielkopolska, czy Plac Kaszubski, montowane są specjalne osłony chroniące cenną roślinność przyuliczną przed nadmiernym wpływem środków chemicznych. Ponadto, na części ulic o małym znaczeniu komunikacyjnym (jezdnie kat. IV), jako podstawowe działania przyjęto jedynie odśnieżanie jezdni i, w razie konieczności, posypywanie środkami uszorstniającymi (piasek lub mieszanka piaskowo-solna zamiast samej soli). Dotyczy to m.in. jezdni al. Jana Pawła II, ul. Przebendowskich, ul. Kasztanowej, ul. Miodowej, Balladyny i niektórych ulic w pozostałych dzielnicach miasta.

Zimowe utrzymanie jezdni realizowane jest w poszczególnych rejonach miasta zgodnie z poniższym podziałem:

 - Część AI/1: drogi głównego układu komunikacyjnego (kategorii I i II) w dzielnicach Śródmieście (z wyłączeniem terenów przyportowych), Działki Leśne, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo, Orłowo - Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. J., PRSP „Sanipor” Sp. z o.o.
 
- Część AI/2: drogi głównego układu komunikacyjnego (kategorii I i II) w dzielnicach: Chwarzno – Wiczlino, Dąbrowa, Działki Leśne, Karwiny, Wielki Kack , Mały Kack, Orłowo, Redłowo, Witomino Leśniczówka,  Witomino Radiostacja - Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. J., PRSP „Sanipor” Sp. z o.o.
 
- Część AII/1: drogi głównego układu komunikacyjnego (kategorii I i II) w dzielnicach: Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie – Demptowo, Leszczyki, Grabówek - Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. J., PRSP „Sanipor” Sp. z o.o.
 
- Część AII/2: drogi głównego układu komunikacyjnego (kategorii Is, I i II) w dzielnicach: Babie Doły, Pogórze, Obłuże, Oksywie, Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie-Demptowo, Leszczynki, Grabówek, tereny przyportowe w Śródmieściu - P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski
 
- sektor 1: drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicach: Babie Doły, Oksywie, Obłuże, Pogórze i częściowo w dzielnicach: Cisowa, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, Śródmieście - P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski
 
- sektor 2: drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicy: Pustki Cisowskie-Demptowo, Działki Leśne i częściowo w dzielnicach: Cisowa, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, Wzgórze Św. Maksymiliana - REMONDIS Sp. z o.o., Podwykonawca: P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski
 
- sektor 3: drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicach Kamienna Góra, Redłowo i częściowo w dzielnicach: Śródmieście, Wzgórze Św. Maksymiliana, Orłowo - Przedsiębiorstwo Usługowe "CLEAN-BUD" sp. j. Hanna Romanowska, Jarosław Romanowski
-sektor 4: drogi III kategorii w dzielnicach: Mały Kack, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i częściowo w dzielnicach: Wzgórze Św. Maksymiliana, Orłowo - Technika Sanitarna Sp. z o.o.; Podwykonawca: PRSP „Sanipor” Sp. z o.o.
 
- sektor 5: drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicy: Chwarzno-Wiczlino - „PLATAN” Ewa Ostrzyniewska-Patyna
 
- sektor 6: drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicach: Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa - Technika Sanitarna Sp. z o.o.; Podwykonawca: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp.J.

Utrzymanie zimowe gminnych ciągów pieszych, dróg rowerowych i Strefy Płatnego Parkowania obejmuje chodniki, przejścia, schody, kładki i tunele na terenie całego miasta, wszystkie utwardzone drogi dla rowerów oraz zatoki i miejsca postojowe w obszarze Strefy Płatnego Parkowania. Łączna powierzchnia to ok. 713,5 tys. m2 (w tym drogi rowerowe o długości ok. 60 km i ciągi piesze zlokalizowane na skwerach, o łącznej powierzchni ok. 63 tys. m2).

Zimowe utrzymanie ciągów pieszych realizowane jest w poszczególnych rejonach miasta zgodnie z poniższym podziałem:

 - Rejon „I" - Skwer Kościuszki, al. Jana Pawła II (w tym Strefa Płatnego Parkowania) - JAC-TOM Jacek Pieprzowski; Podwykonawca: „PLATAN” Ewa Ostrzyniewska-Patyna
 
- Rejon „II" - Kamienna Góra (w tym Strefa Płatnego Parkowania) - JAC-TOM Jacek Pieprzowski
 
- Rejon „III" - Wzgórze Św. Maksymiliana - Przedsiębiorstwo Usługowe "CLEAN-BUD" sp.j. Hanna Romanowska, Jarosław Romanowski
 
- Rejon „IIIA” – Śródmieście (w tym Strefa Płatnego Parkowania) - „PLATAN” Ewa Ostrzyniewska-Patyna
 
- Rejon „IV" - Redłowo, Orłowo - „PLATAN” Ewa Ostrzyniewska-Patyna
 
- Rejon „V" - Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa - Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych MALWA Sp. z o.o.

- Rejon „VI" - Działki Leśne, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Chwarzno-Wiczlino - Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych MALWA Sp. z o.o.

- Rejon „VII" - Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo - Green Art. Acer Piotr Dettlaff

- Rejon „VIII" - Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły, tereny przyportowe w Śródmieściu - Green Poland Krzysztof Polakowski

Wykonawcy zobowiązani są, w pierwszej kolejności, do odśnieżenia i usunięcia śliskości na schodach i chodnikach prowadzących do przystanków komunikacji miejskiej i położonych przy głównych ciągach ulicznych oraz z miejsc postojowych i dojść do parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania, a następnie na pozostałych odcinkach o mniejszym natężeniu ruchu. Drogi rowerowe odśnieżane są równocześnie z ciągami pieszymi, w kolejności uzależnionej od ich znaczenia komunikacyjnego.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni przypomina też, że zgodnie Ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 j.t.) oraz Uchwałą Rady Miasta Gdyni w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie miasta Gdyni (Nr X/182/15 z dnia 24 czerwca 2015r. z późn. zmianami), to właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za stan zimowego utrzymania dróg i  chodników, na obszarze, który należy do nich. Dotyczy to np.: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków (w zasobach komunalnych, wojskowych, kolejowych itp.).

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także oczyszczanie - ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń - chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją te chodniki stanowią własność. Uprzątnięcie chodnika ze śniegu lub lodu powinno nastąpić z co najmniej 2/3 jego szerokości. W przypadku, gdy przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia, chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.

Właściciel nieruchomości nie musi natomiast oczyszczać chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 

Oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej i trolejbusowej należy do Zarządu Komunikacji Miejskiej.
Do egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Na właścicielu nieruchomości ciąży również obowiązek utrzymania we właściwym stanie technicznym m.in. urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nieruchomości i zlokalizowanych na niej obiektów. Do urządzeń tych zalicza się m.in. rynny, rury spustowe, a także np. odwodnienia liniowe (aco drain) zlokalizowane w chodniku miejskim, służące odwodnieniu obiektu. Umieszczenie w chodniku tych urządzeń nie może
w żaden sposób przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pieszych (np. nierówności, śliskość).


Układ najważniejszych dróg zimowego utrzymania w Gdyni

Zimowe przygotowania - Straż Miejska

Zima to czas szczególnej wytężonej pracy wszystkich służb zajmujących się nie tylko utrzymaniem czystości i porządku w mieście i okolicy, ale również stałą gotowością do ochrony życia i zdrowia. Dlatego Straż Miejska pracuje w systemie całodobowym, wykorzystując informacje z miejskiego monitoringu i od innych służb.

Praca strażników, w tym czasie, to zajęcia związane z: zimowym utrzymaniem miasta, interwencjami w przypadku zaśnieżonych parkingów, oblodzonych śliskich ulic i chodników, zalegającym na dachach śniegiem i zwisającymi z parapetów czy balkonów soplami lodu, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Zgodnie z prawem, to do obowiązków właścicieli nieruchomości należy sprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Usuwając zanieczyszczenia z chodników, nie można zaśmiecać nimi jezdni i dróg rowerowych, a używając środków chemicznych nie wolno dopuścić, by przedostały się do korzeni roślin i drzew. Właściciel nieruchomości musi także zadbać o usunięcie zwisających z dachów, czy parapetów sopli. Za nie odśnieżanie posesji grozi mandat w wysokości 100 zł. Natomiast za nie usunięcie lodu, czy sopli – zgłoszenie do inspektoratu Budowlanego oraz mandat od 20 do 500 zł.

Zima to trudny czas dla wszystkich bezdomnych, którzy w silne mrozy przebywają w altankach, pustostanach, na przystankach autobusowych, w bramach czy klatkach schodowych. Strażnicy interweniujący w takich przypadkach odwożą bezdomnych do noclegowni lub punktu interwencji nocnej.

Kolejne ważne zadanie, szczególnie zimą w znacznym stopniu absorbujące strażników, to troska o bezpieczeństwo na ciągach komunikacyjnych, zwracanie uwagi na jazdę zgodną z obowiązującymi przepisami, parkowanie we właściwych miejscach i interweniowanie w sytuacjach, gdy zakłócany jest spokój i porządek publiczny.

Operatorzy monitoringu miejskiego z uwagą obserwują obraz z plaż i bulwaru, przekazując
informacje patrolom w terenie, aby interweniowały w przypadku osób wchodzących na kruchy lód i urządzających tam sobie niebezpieczne zabawy.

Zimowe przygotowania - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie miasta zajmuje się Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS Gdynia. Osoby zgłaszające się do Centrum mają możliwość otrzymania kompleksowej pomocy min: schronienia, posiłku, zasiłku celowego, porady prawnika. Mają także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z bezdomności.

Centrum mieści się przy ul. Zygmunta Działowskiego 11, tel. 58 662 00 11. Jest czynne w godz. 7.45 - 15.45 od poniedziałku do piątku - mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl

Mieszkańcy mogą zgłaszać obecność osób bezdomnych potrzebujących pomocy także w innych miejscach. Sygnały przyjmują również:

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 58 660 22 03 i 58 660 22 04 - całodobowo)

• Straż Miejska (tel. 986 - całodobowo) lub nr 112

• Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody – 987


UWAGA!
W przypadku zauważenia obecności osób bezdomnych w miejscach, które zagrażają ich życiu i zdrowiu (w opuszczonych budynkach, kanałach, w pergolach śmietnikowych itp.) - zwłaszcza podczas mrozów - należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie służby miejskie!

Gdynia dysponuje 185 miejscami dla osób bezdomnych, a łącznie z miejscami objętymi umowami MOPS jest ich 325. Jak co roku, w okresie niskich temperatur, organizowane są wspólne patrole pracowników MOPS Gdynia (streetworkerów) wraz ze Strażą Miejską i policją. Ich intensywność uzależniona jest od warunków atmosferycznych -  w sytuacji utrzymujących się przez dłuższy czas niskich temperatur patrole odbywają się codziennie.

Gdynia dysponuje 4 schroniskami dla osób bezdomnych. Poza tym MOPS podpisał umowę ze schroniskami na terenie Trójmiasta i poza nim, do których w razie potrzeby kierowane są osoby bezdomne.

Placówki na terenie Gdyni:

Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy, Gdynia ul. Chwarznieńska 93 (tel. 58 624 95 91) - schronisko dla mężczyzn - 30 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.

Zespół Opiekuńczy  -Schronisko dla bezdomnych kobiet lub mężczyzn, Gdynia ul. Fredry 3 (Tel. 58 661 65 26) - 60 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.

Stowarzyszenie Alter Ego - Schronisko dla rodzin, ul. Leszczynki 153, (tel. 58 713 57 44) - ok. 55 miejsc - kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.

Stowarzyszenie Alter Ego - schronisko dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie, ul. Janka Wiśniewskiego 24, (tel. 58 776 20 01) - 40 miejsc w schronisku, 20 miejsc interwencyjnych. Schronisko prowadzone przez organizację pozarządową, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeb środki czystości, odzież.

Na bieżąco przygotowywane i uaktualniane są też zestawienia tzw. miejsc niemieszkalnych w Gdyni, w których przebywają osoby bezdomne i przekazywane Straży Miejskiej do monitorowania podczas patroli. 8 grudnia 2017 w Gdyni, ale i na terenie całego województwa pomorskiego, odbędzie się po raz dziewiąty badanie socjodemograficzne populacji osób bezdomnych. Jest ono koordynowane przez Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Pracownicy MOPS we współpracy z m.in. strażą miejską i policją przeprowadzą badanie ankietowe, które potrwa od rana do późnych godzin nocnych. W niektórych placówkach, np. w szpitalach, w których  mogą przebywać osoby bezdomne, badanie potrwa do 10 grudnia.