Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Co nowego

Gdyńska "Szkoła w chmurze"

XVII Liceum Ogólnokształcące, dzięki umowie z firmą Microsoft, dołączyło do polskich modelowych „Szkół w chmurze”. Porozumienie na rzecz rozszerzania kompetencji cyfrowych i budowania społeczeństwa informacyjnego w lokalnym sektorze edukacji podpisali Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni oraz Cecylia Szymańska-Ban, dyrektor ds. edukacji w polskim oddziale Microsoft. Gdyńska placówka dołączyła do sieci 40 szkół polskich i jako szkoła referencyjna będzie stanowić wzór dla innych, jak poprawnie wdrażać najnowsze technologie informatyczne w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania chmury obliczeniowej.

- 17 Liceum Ogólnokształcące, które jest budowane na doświadczeniach i tradycji gdyńskiego Gimnazjum nr 1 w Gdyni, słynie z innowacyjnego podejścia do edukacji. Od 2016 roku szkoła znajduje się w światowej sieci szkół z mocą zmieniania świata według Fundacji Ashoka. Umowa z firmą Microsoft to kolejny krok w budowaniu nowoczesnej placówki. Współpraca otwiera drogę na poszerzanie wiedzy i kompetencji w zakresie wykorzystania nowych technologii w działalności edukacyjnej szkoły – podkreślił wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz. I dodał – Dla uczniów Siedemnastki to ogromna szansa na zdobycie, już w trakcie nauki w szkole średniej, umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

W ramach porozumienia firma Microsoft uruchomi w Gdyni modelową „Szkołę w Chmurze”, w której technologia odgrywa kluczową rolę zarówno po stronie zarządzania samą placówką, jak i włączania innowacji technologicznych w proces dydaktyczny. Kadra pedagogiczna oraz uczniowie szkoły zostaną wyposażeni w usługę Office 365 oraz najnowsze materiały edukacyjne. Co więcej, eksperci firmy Microsoft zapewnią wsparcie merytoryczne, poszerzając wiedzę i kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania. Pomogą oni również przygotować odpowiednią infrastrukturę, konieczną do pełnego wykorzystania możliwości, które daje program Microsoft dla edukacji (Microsoft in Education).

- „Rozwój cyfrowych kompetencji społeczeństwa warto zacząć już na etapie edukacji szkolnej, kiedy młodzi ludzie dopiero decydują o wyborze ścieżki zawodowej. Żyjemy w czasach, kiedy znajomość nowoczesnych technologii jest potrzebna praktycznie we wszystkich istniejących zawodach. Te nowe, o których nawet jeszcze nie wiemy, z pewnością w wysokim stopniu będą wykorzystywały zdobycze cyfryzacji. Uczniowie i młodzież muszą być na to gotowi” – mówiła Cecylia Szymańska-Ban, dyrektor ds. edukacji w polskim oddziale Microsoft. -„Kapitał intelektualny jest oczywiście
bardzo istotny, kluczowe jest także jego umiejętne wykorzystanie w praktyce” – dodała Cecylia Szymańska-Ban.

Edukacja sięga chmur

Podpisując porozumienie z Microsoft, Gdynia dołącza do miast, które tworzą fundamenty polskiego społeczeństwa informacyjnego, dla którego technologia stanowi naturalny i podstawowy element codzienności, zarówno tej w wymiarze edukacji, jak i życia codziennego a także aktywności zawodowych.
Szkoły w Chmurze Microsoft to modelowe placówki edukacyjne, dla których priorytetem programów dydaktycznych jest rozwój i zwiększenie potencjału edukacji, m.in. dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych. Obecnie w Polsce działa 40 takich placówek. Dzięki udziałowi w programie mogą one nie tylko liczyć na dostęp do najnowszego oprogramowania spełniającego najwyższe normy jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Mogą także liczyć na dostęp do globalnej bazy szkoleń i materiałów dydaktycznych, aktywne uczestnictwo w światowych inicjatywach i szkoleniach – chociażby takich jak Microsoft Innovative Educator Expert - międzynarodowy program dla innowacyjnych nauczycieli i edukatorów. Szkoły partycypujące w programie mają szansę dostać się do globalnej sieci innowacyjnych szkół – Microsoft Schowcase School.

Cyfrowa transformacja jako fundament w tworzeniu inteligentnych miast i rozszerzaniu kompetencji ich mieszkańców, jest realizowana wielokanałowo. W każdym przypadku kluczową rolę odgrywają technologie informacyjne. Co więcej, ich aktywne wykorzystywanie i włączanie w strategię rozwoju społeczeństwa jest jednym z postulatów Europejskiej Agendy Cyfrowej. Według jej założeń, inicjatywy zakładające poprawę sytuacji gospodarczej i dążenie do zrównoważonego rozwoju cyfrowej przyszłości społeczeństwa powinno być podstawowym działaniem także jednostek samorządów.

Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce i Europie Wschodniej właśnie otrzymała od kanadyjskiej organizacji World Council on City Data certyfikat ISO 37120 świadczący o zrównoważonym rozwoju. Została w ten sposób zaliczona do grona 43 miast na świecie - liderów w zakresie wprowadzania usług miejskich oraz poprawiania jakości życia mieszkańców. Współpraca z Microsoft jest kolejnym krokiem w tym kierunku i koncentruje się na młodych obywatelach.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 14.06.2017 13:07
  • ikona

    Autor: Małgorzata Omachel - Kwidzińska (m.omachel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.09.2017 12:46
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona

Najnowsze