Co nowego

Szwedzi z wizytą w Gdyni

Wizyta szwedzkiej delegacji w Gdyni, fot. Aleksander Trafas

Wizyta szwedzkiej delegacji w Gdyni, fot. Aleksander Trafas

11.12.2017 r.

Przez trzy dni Szwedzi z gminy Karlstad poznawali gdyński system wsparcia osób uwikłanych w przemoc domową. Wizyta została zorganizowana w ramach współpracy członków Związku Miast Bałtyckich, działających w Komisji Włączające i Zdrowe Miasta. Na jej czele stoi właśnie Gdynia.


Związek Miast Bałtyckich zrzesza ponad 100 miast z 10 państw położonych nad Morzem Bałtyckim. Wymieniają doświadczenia i współpracują, by stale podnosić jakość życia swoich mieszkańców. Gdynia jest jego członkiem od roku 1991. Obecnie przewodniczy pracom Komisji Włączające i Zdrowie Miasta. W orbicie jej zainteresowań znajdują się głównie zagadnienie społeczne, m.in. usługi społeczne, zdrowie i lokalny system jego ochrony.

- W ostatnim czasie uruchomiliśmy nowy model współpracy, polegający na spotkaniach bilateralnych, czyli przedstawicieli dwóch miast – informuje Jarosław Józefczyk, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
– Zaproponowaliśmy tematy, które moglibyśmy zaprezentować gościom na miejscu, w Gdyni. Przedstawiciele szwedzkiego miasta Karlstad zasygnalizowali, że są zainteresowani gdyńskim systemem wsparcia osób uwikłanych w przemoc.
6 grudnia przyjechało do Gdyni osiem osób, które zajmują się tą tematyką. Spędziły w Gdyni trzy dni. Dużą część wizyt studyjnych przygotowała Hanna Żółkoś-Margońska, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, wraz z zespołem.

Goście odwiedzili m.in. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i komisariat policji w Redłowie. Rozmawiali z pracownikami socjalnymi pracującymi na Wzgórzu Orlicz – Dreszera, a w piątek wzięli udział w konferencji podsumowującej rok działania gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.
– Myślę, że to właśnie Zespół Interdyscyplinarny i duża liczba ściśle współpracujących z sobą w jego ramach osób jest tym, czym warto się chwalić i o czym wiem, że robi wrażenie  - zauważa Jarosław Józefczyk.  – Jest w nim ponad 140 osób z różnych służb i instytucji, a działania prowadzone są tak, by te osoby się znały, współpracowały, wzajemnie się uzupełniały. To bardzo ważne, by w sytuacji, w której mamy do czynienia z przemocą domową, komunikacja w trakcie interwencji przebiegała sprawnie. Dla nas z kolei bardzo interesujące jest poznanie szwedzkiego systemu przeciwdziałania przemocy; dowiedzenie się na ile takie działania są autonomią gminy. W dziedzinie wsparcia społecznego prawo szwedzkie pozostawia gminom tej autonomii niewiele, większość kwestii jest regulowana ustawami.

Malin Lindgren, kierownik Działu Ocen Miasta Karlstad potwierdza, że praca w dużym, gdyńskim zespole robi wrażenie. - W Szwecji pracownicy socjalni działają samodzielnie. To sprawia, że może nam być trudniej uzyskać wsparcie ze strony policji, psychologów czy służb medycznych – przyznaje. – Mam nadzieję, że dla was interesujące okaże się poznanie metody, którą stosujemy w Karlstad od pięciu lat. Przejęta z Australii „Nauka bezpieczeństwa” to sposób rozmawiania z ludźmi o ważnych sprawach w życiu, zagrożeniach i troskach skupiając się jedocześnie na tym, co dobre.
Wcześniej, podczas w prac komisji, pod kierunkiem Gdyni powstał raport na temat otwartych przestrzeni społecznych.
– Teraz będziemy chcieli zainteresować Komisję Włączające i Zdrowe Miasta tematem międzypokoleniowości – zdradza Katarzyna Stec, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Gdynia jest pierwszym polskim miastem, które podjęło temat miejskiej polityki międzypokoleniowej. Chodzi o takie projektowanie przestrzeni i usług, by równy dostęp do nich mieli wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wieku i stopnia sprawności. Bardzo cenne będzie dowiedzieć się, jak z tym zagadnieniem radzą sobie w innych krajach.

 • Wizyta szwedzkiej delegacji w Gdyni, fot. Aleksander Trafas
 • Wizyta szwedzkiej delegacji w Gdyni, fot. Aleksander Trafas
 • Wizyta szwedzkiej delegacji w Gdyni, fot. Aleksander Trafas
 • Wizyta szwedzkiej delegacji w Gdyni, fot. Aleksander Trafas
 • Wizyta szwedzkiej delegacji w Gdyni, fot. Aleksander Trafas
 • Wizyta szwedzkiej delegacji w Gdyni, fot. Aleksander Trafas
 • Wizyta szwedzkiej delegacji w Gdyni, fot. Aleksander Trafas
 • Wizyta szwedzkiej delegacji w Gdyni, fot. Aleksander Trafas
 • Wizyta szwedzkiej delegacji w Gdyni, fot. Aleksander Trafas
 • Wizyta szwedzkiej delegacji w Gdyni, fot. Aleksander Trafas
 • Wizyta szwedzkiej delegacji w Gdyni, fot. Aleksander Trafas
 • Wizyta szwedzkiej delegacji w Gdyni, fot. Aleksander Trafas
 • Wizyta szwedzkiej delegacji w Gdyni, fot. Aleksander Trafas
 • Wizyta szwedzkiej delegacji w Gdyni, fot. Aleksander Trafas
 • Wizyta szwedzkiej delegacji w Gdyni, fot. Aleksander Trafas