Co nowego

Inauguracja Polskiej Akademii Dzieci w Gdyni

Opis alternatywny

27.10.2011 r.

Polska Akademia DzieciMądre i ciekawe świata oraz rządzących nim praw dzieciaki, wespół z naukowcami prowadzić będą zajęcia z różnych dziedzin wiedzy w gdyńskim oddziale Polskiej Akademii Dzieci. Inauguracja z udziałem prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka odbyła się 28 października 2011 w siedzibie Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji  przy ul. Śląskiej 35/37, IV piętro, aula nr 411.

Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni jest pierwszą gdyńską uczelnią (dołączyła do grona takich „gwiazd” jak UJ, UAM), która w ramach projektu PAD zaprosiła najmłodszych (130 dzieci z gdyńskich szkół podstawowych) na Uczelnię. Zajęcia odbywają się w każdy ostatni piątek miesiąca.  Absolutnym novum jest fakt, iż w PAD wykładowców jest zawsze dwóch  – jeden Mały (uczeń szkoły podstawowej) i jeden Duży (wykładowca goszczącej PAD Uczelni). Celem jest rozbudzenie pasji badawczych u dzieci, namówienie do prezentacji swoich  projektów badawczych.

Osoby współpracujące z PAD pomagają młodym naukowcom w przygotowaniu prezentacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych.

Projekt PAD jest wyjątkowy wskali całej Europy: otwiera drzwi uczelni wyższych dla dzieci niezależnie od ich pozycji społecznej czy wyników w nauce i daje im możliwość podzielenia się z rówieśnikami oraz naukowcami swoimi pasjami w trakcie cyklicznych comiesięcznych wykładów. Pomysłodawcą idei PAD jest dr Agata Hoffman.


Jednocześnie informujemy, iż w  niedzielę 23 października 2011 w auli nr 111 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni (ul. Kielecka 7) miała miejsce inauguracja roku akademickiego Małej Akademii Uczelni E. Kwiatkowskiego.  Dzieci otrzymały indeksy, status studenta Małej Akademii oraz wysłuchały wykładu inauguracyjnego „Kto to jest student i dlaczego studia są najpiękniejsze”, który wygłosi dr Tomasz Białas, prorektor WSAiB.

Również w Centrum Nauki EXPERYMENT odbywają się wykłady Akademii EXPERYMENTU, skierowane do dzieci w wieku 6-9 lat oraz ich opiekunów.
szczegóły tutaj: http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_72572.html