Co nowego

Doświadczalna przebudowa Przedszkola nr 16

Innowacyjna termomodernizacja Przedszkola Nr 16 // fot. Paweł Kukla

Innowacyjna termomodernizacja Przedszkola Nr 16 // fot. Paweł Kukla

28.08.2019 r.

Ta termomodernizacja to rozwiązanie niosące szereg korzyści dla budżetu placówek, korzystających z nich podopiecznych i środowiska. Innowacyjne prace prowadzone są w Przedszkolu Nr 16 – różnią się od innych między innymi tym, że poprzedził je szereg badań nad charakterystyką cieplną budynku.

We wrześniu 2016 roku Gdynia skorzystała z zaproszenia trójmiejskiej firmy PRE FASADA do wzięcia udziału w europejskim projekcie badawczym P2Endure, jako stowarzyszony partner. Celem projektu P2Endure jest opracowanie nowego systemu prefabrykowanych i łatwych w montażu produktów służących do przeprowadzania gruntownych termomodernizacji budynków.

PRE FASADA, będąca członkiem konsorcjum realizującego ten projekt, rozpoczęła właśnie wykonywanie docieplania pilotażowego, jednokondygnacyjnej części administracyjnej Przedszkola nr 16 w Gdyni. Budynek znajdujący się przy ul. Jana z Kolna 29 został wybudowany w roku 1965, lecz do tej pory nie był termomodernizowany. Brak izolacji dawał się we znaki szczególnie w części administracyjnej.

- Z niecierpliwością czekam na finał prac, których rezultaty odczujemy już od jesieni.  Wdrożenie tego niestandardowego rozwiązania zaprocentuje poprawą komfortu użytkowników i oszczędnościami  finansowymi przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej z korzyścią dla środowiska – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.Pierwszym krokiem było wykonanie dokładnej inwentaryzacji budynku przy pomocy skanera laserowego. Następnie przygotowano dokumentację projektową przy użyciu technologii BIM (Building Information Modelling). Technologia BIM pozwala na ciągły dostęp do informacji o projekcie oraz umożliwia testowanie w świecie wirtualnym różnych schematów i wariantów w celu wybrania najbardziej optymalnego rozwiązania.
 
Po wykonaniu modelu energetycznego budynku BEM (Building Energy Model) i przeprowadzeniu analiz energetycznych, zdecydowano się na zastosowanie nowoopracowanej w projekcie technologii w postaci wielofunkcyjnych paneli fasadowych. System ten składa się z drewnianej podkonstrukcji, wełny mineralnej i płyt firmy Fermacell, która także jest partnerem projektu. Warto dodać, że fasada jest częściowo prefabrykowana, co ma skutecznie skrócić czas prowadzenia robót dociepleniowych. Nowoopracowany system termomodernizacji zapewni lepszą charakterystykę cieplną, obniżającą energochłonność budynku i zwiększającą komfort cieplny, większą odporność na zawilgocenie, a także niższy ślad węglowy, co wpisuje się w technologie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego.
 
fot. Paweł Kukla

Po skończeniu prac dociepleniowych w dalszym ciągu będzie prowadzony monitoring wewnątrz budynku przy pomocy czujników pomiarowych tzw. Comfort Eye. Służą one do pomiarów takich czynników jak: temperatura (w tym również temperatura powierzchni mierzona dzięki podczerwieni), CO2, wilgotność, pyły zawieszone PM1, PM2.5, PM10, lotne związki organiczne oraz natężenie światła, w celu zebrania danych do porównania przed termomodernizacją ścian zewnętrznych, a następnie przez rok po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych.
   
Projekt P2ENDURE finansowany jest ze środków europejskich w ramach programu Horyzont 2020, czyli programu finansowania badań naukowych i innowacji w tym związanych z tematami ukierunkowanymi na budownictwo o obniżonej energochłonności (numer umowy No. 723391). Projekt uzyskał także finansowanie ze środków finansowych na naukę stanowiących pomoc publiczną w latach 2018-2020 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego. Informacje o projekcie są dostępne na stronie www.p2endure-project.eu.

  • Innowacyjna termomodernizacja Przedszkola Nr 16 // fot. Paweł Kukla
  • Innowacyjna termomodernizacja Przedszkola Nr 16 // fot. Paweł Kukla
  • Innowacyjna termomodernizacja Przedszkola Nr 16 // fot. Paweł Kukla
  • Innowacyjna termomodernizacja Przedszkola Nr 16 // fot. Paweł Kukla
  • Innowacyjna termomodernizacja Przedszkola Nr 16 // fot. Paweł Kukla
  • Innowacyjna termomodernizacja Przedszkola Nr 16 // fot. Paweł Kukla
  • Innowacyjna termomodernizacja Przedszkola Nr 16 // fot. Paweł Kukla