Co nowego

Jak dokarmiać ptaki zimą?

Jak dokarmiać ptaki zimą? // fot.pixabay.com

Jak dokarmiać ptaki zimą? // fot.pixabay.com

06.12.2018 r.

Zima za pasem. Gdy temperatury na zewnątrz zaczynają osiągać wartości minusowe, zdobywanie pokarmu przez ptaki jest utrudnione. EkoPatrol dba o gdyńskie ptactwo. Podczas mrozów sprawdzane są karmniki i uzupełniane specjalną mieszanką ziaren. Jeśli jednak chcemy także dokarmiać ptaki, to tylko z głową.

Ptaki wolno żyjące zarówno na terenach zabudowanych, jak i niezabudowanych można dokarmiać jedynie w wyjątkowych sytuacjach:

  • kiedy temperatury poniżej zera utrzymują się kilka dni z rzędu,
  • kiedy zbiorniki wodne są zamarznięte na całej tafli w sposób utrudniający ptakom wodnym zdobywanie pokarmu.

W ostatnich latach daje się mocno odczuć skutki ocieplenia klimatu, przejawiające się utrzymywaniem się zimą dodatnich temperatur – w takich warunkach ptaki łatwiej znajdują pożywienie. Z tego względu nie należy niepokoić się o kondycję np. kaczek, łabędzi i gołębi podczas przymrozków, wichur, opadów deszczu czy śniegu. Takie warunki po prostu panują podczas zimy, a ptaki są na nie przygotowane.

Podczas mrozów strażnicy miejscy z gdyńskiego EkoPatrolu dokarmiają ptactwo specjalną mieszanką ziaren. Karmniki dla łabędzi, kaczek i innego ptactwa wodnego stoją m.in. na miejskiej plaży, na bulwarze w okolicach restauracji Barracuda oraz w Orłowie obok przystani rybackiej.
 
Co robić, aby pomóc zimą ptakom wolno żyjącym na terenie miasta?
 
Nie należy podawać ptactwu mokrego i starego chleba i resztek z domowego stołu. Nie należy także dokarmiać ptaków „na zapas”. Karmę dla ptaków należy wykładać w takiej ilości, jaką są one w stanie zjeść natychmiast, aby się nie psuła i nie przymarzła.
 
Jakimi produktami dokarmiać ptaki?

Kaczki i łabędzie preferują ziarna zbóż i drobno pokrojone świeże surowe warzywa lub ugotowane – bez przyprawiania solą! Chleb jest szkodliwy dla wielu gatunków ptaków – nie należy go podawać wróblom, mazurkom, sikorom, kosom, kwiczołom, dzwońcom, trznadlom i ziębom. Wyjątkiem są jedynie gołębie miejskie, sierpówki, kawki lub gawrony, które tolerują suche białe pieczywo pokrojone w drobną kostkę.
 
Jeśli napotkasz podczas mrozów osłabione bądź ranne kaczki, łabędzie lub inne wolno żyjące ptaki, zgłoś to do Straży Miejskiej pod bezpłatny numerem telefonu 986.