Co nowego

Jak zagospodarować os. Meksyk? Trwają konsultacje społeczne

W minioną środę – 12 maja – odbył się spacer badawczy po Osiedlu Meksyk //fot. materiały prasowe

W minioną środę – 12 maja – odbył się spacer badawczy po Osiedlu Meksyk //fot. materiały prasowe

Trwają konsultacje społeczne w ramach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przygotowywanego dla osiedla Meksyk w Chyloni. W minioną środę – 12 maja – odbył się spacer badawczy, podczas którego urzędnicy mieli okazję omówić z mieszkańcami nurtujące ich kwestie, poznać ich potrzeby, a także zdobyć informacje na temat istniejącego zagospodarowania terenu.


Środowy spacer badawczy to kolejne, po punkcie konsultacyjnym oraz ankietach badawczych, przedsięwzięcie zrealizowane w ramach konsultacji społecznych przeprowadzanych przy projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzanego dla tej części dzielnicy Chyloni. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy osiedla Meksyk, przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni i Laboratorium Innowacji Społecznych, a także radny Marcin Wołek.
 
Pierwotny termin spaceru, który planowany był na sobotę 8 maja, został przełożony z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. W środowe popołudnie do urzędników postanowiło dołączyć liczne, trzydziestoosobowe grono mieszkańców. Wspólnie udało się odwiedzić najważniejsze i newralgiczne dla mieszkańców miejsca, a także podyskutować na temat przyszłego zagospodarowania rewitalizowanego obszaru miasta.

- Bardzo pozytywnie oceniam efekty spaceru. Udało nam się wyjaśnić wiele nurtujących mieszkańców kwestii, zebrać ważne dla nas, planistów, informacje na temat istniejącego zagospodarowania oraz faktycznych potrzeb mieszkańców. Nie możemy obiecać, że opracowywany projekt planu miejscowego będzie odpowiedzią na wszystkie nurtujące mieszkańców sprawy, jednak ma szanse w miarę możliwości bardziej odpowiadać na ich potrzeby niż obecnie obowiązujący na tym terenie plan miejscowy. Liczymy na nie mniej liczne zaangażowanie mieszkańców na dalszych etapach procedury planistycznej – mówi Iwona Markešić, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego. 

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu, które tym razem odbędzie się online 27 maja 2021 roku o godz. 17.00. Na spotkaniu omówione zostaną wyniki badania ankietowego oraz rozmów z mieszkańcami przeprowadzanych podczas punktu konsultacyjnego i spaceru badawczego. Szczegóły ukażą się wkrótce na stronie internetowej: www.partycypacja.bppmg.pl.

fot. materiały prasowe

ikona

Najnowsze