Co nowego

Kolejny odcinek trasy R-10 w Gdyni - otwarcie ofert

Jedna oferta na odcinek szlaku rowerowego R-10 w Gdyni // fot. pixabay.com

Jedna oferta na odcinek szlaku rowerowego R-10 w Gdyni // fot. pixabay.com

12.03.2019 r.

W odpowiedzi na przetarg, ogłoszony pod koniec stycznia na budowę kolejnego odcinka europejskiego szlaku rowerowego R-10 w rejonie skrzyżowania Alei Zwycięstwa i ulicy Stryjskiej, złożono jedną ofertę. Jest to oferta firmy Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich i wynosi ona 736.789,07 zł.
 
Firma zadeklarowała wykonanie prac w ciągu 15 tygodni od podpisania umowy i określiła okres rękojmi i gwarancji na 61 miesięcy. Kwota, jaką Miasto Gdynia przeznaczyło na sfinansowanie zamówienia, wynosi 594.582,71 zł brutto. Z powodu przekroczenia kwoty, przeznaczonej na tę inwestycję, trzeba poczekać na decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tej oferty, po zbadaniu jej zgodności z warunkami przetargu.
 
Inwestycja, której rozpoczęcie jest coraz bliżej, jest kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do chwili obecnej w ramach projektu R-10 wykonane zostało połączenie istniejących dróg rowerowych poprzez budowę drogi rowerowej w al. Marsz. J. Piłsudskiego wraz z parkingiem rowerowym i toaletą publiczną przy wjeździe na bulwar nadmorski (ścieżka o nawierzchni bitumicznej łączna dł. 281 m, wyznaczone pasy rowerowe w jezdni o łącznej dł. 360 m). W trakcie jest budowa drogi rowerowej w Al. Zwycięstwa, na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej.

  • Odcinek europejskiego szlaku rowerowego R-10 w rejonie skrzyżowania alei Zwycięstwa i ulicy Stryjskiej