Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
Co nowego

Kawa na ławę, czyli piszemy zrozumiale z urzędu

Urzędowe pisma, fot. Paweł Kukla

Urzędowe pisma, fot. Paweł Kukla

14.01.2021 r.

Zapewne wielu z nas zdarzyło się rwać włosy z głowy, próbując pojąć urzędowy lub prawniczy język. Włodarze miasta i urzędnicy gdyńskiego ratusza zdają sobie sprawę z problemu, dlatego przejdą szkolenia ze zrozumiałej komunikacji.


Szukając informacji dotyczących urzędowych spraw, niejednokrotnie napotykamy na przeładowane treścią komunikaty o niespotykanej na co dzień w prasie, internecie czy literaturze składni i gramatyce. To, że nie możemy ich momentalnie zrozumieć i musimy lekturę powtarzać, nie świadczy o naszym problemie z rozumieniem, lecz o trudnościach autora w sformułowaniu jasnego komunikatu o formalnej treści. Mieszkańcy nie są do takiego zawiłego języka przyzwyczajeni, dlatego należy go uprościć i tworzyć komunikaty oraz korespondencję tak, by były one zrozumiałe dla wszystkich.
 
Przygotowane dla gdyńskich urzędników warsztaty obejmują takie zagadnienia jak: idea, powody i historia używania zrozumiałego języka w Polsce i na świecie na przykładach z rynku; filary zrozumiałego języka – zasady gramatyczne oraz warunki tego, aby tekst był dostępny zarówno dla obywateli Polski, jak i obcokrajowców czy osób z niepełnosprawnościami; zrozumiały język w praktyce – praca na tekstach.
 
Na początku szkolenie przejdą dwie grupy – kadra kierownicza, która ma za zadanie zrozumieć zasady jasnej komunikacji, a następnie pomóc wdrożyć je w swoich działach, oraz urzędnicy Wydziału Edukacji.

- Standardy dostępności są dla nas w Gdyni bardzo ważne. Gdy tworzymy fragmenty miasta, staramy się projektować je uniwersalnie - z myślą o wszystkich potrzebach wszystkich użytkowników. Tak samo chcemy podejść do porozumiewania się. Urzędnicy dużo piszą do mieszkańców. Moim marzeniem jest, by nasz styl pisania w pełni odpowiadał standardom tzw. prostej polszczyzny. Pisma powinny być jasne, zrozumiałe, nie nazbyt długie, łatwe do odczytania. Wymaga to treningu umiejętności językowych, który właśnie rozpoczynamy. Zrozumiała, przejrzysta i partnerska komunikacja nie opiera się jednak wyłącznie na umiejętnościach, ale i na podejściu. Gdy projektujemy alejkę, wyobrażamy sobie małe dziecko w wózku, elegantkę w szpilkach, osobę niewidomą oraz zdrowego spacerowicza w sile wieku. Staramy się zapewnić, by każda z tych osób mogła korzystać z alejki w sposób komfortowy. Pisząc, musimy sobie wyobrazić odbiorcę i zastanowić nad właściwym doborem słów, a także np. rozmiarem czcionki. Stanisław Jerzy Lec powiedział: „Nie wystarczy pisać do rzeczy, trzeba jeszcze pisać do ludzi!". Rok 2021 poświęcimy na intensywne szkolenie i ćwiczenie pisania do ludzi - mówi Katarzyna Gruszecka Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.