Co nowego

Kolej na północ: ruszył pierwszy przetarg

Dokumentacja umożliwi dalsze prace nad projektem uruchomienia kolei na północ Gdyni

Dokumentacja umożliwi dalsze prace nad projektem uruchomienia kolei na północ Gdyni

05.03.2019 r.

Po wcześniejszej informacji o przyznaniu unijnego dofinansowania, ruszył już przetarg na dokumentację przygotowawczą dla projektu połączenia kolejowego na północne dzielnice Gdyni. PKP PLK na oferty czeka do 8 kwietnia. Tym samym za nami kolejny formalny krok w kierunku kolei m.in. do Obłuża i Oksywia.

Dokładnie 8 kwietnia minie termin składania ofert w przetargu ogłoszonym przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Poszukiwana jest firma, która opracuje dokumentację przygotowawczą dla włączenia północnych dzielnic Gdyni w system miejskiej kolei. Dzięki projektowi poprawi się komunikacja dla mieszkańców między innymi Pogórza, Obłuża, Oksywia i Babich Dołów, ale też np. sąsiedniego Kosakowa.

To kolejny formalny krok, po niedawnym przyznaniu wsparcia finansowego z unijnych środków na opracowanie dokumentacji. To pierwszy ważny element na drodze do połączenia północy Gdyni z już istniejącą siecią torów kolejowych. Sama dokumentacja będzie podstawą do późniejszych prac nad projektem budowlanym i modernizacją linii.

 – Cieszymy się, że rozbudowa kolei na północ będzie realizowana. To dla nas i mieszkańców północnych dzielnic Gdyni niezwykle dobra wiadomość – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

PKP PLK oszacowała koszt dokumentacji na około 2,6 mln zł. Prace mają się rozpocząć w połowie 2019 roku i potrwają maksymalnie do końca 2020 roku. W ramach dokumentacji zostaną wykonane szczegółowe inwentaryzacje linii, a następnie opracowane studium wykonalności uwzględniające zakres i koszty robót. Jej sporządzenie pozwoli wybrać najbardziej korzystny wariant przeprowadzenia planowanych prac.

Umożliwi także rozpoczęcie przygotowań do budowy Północnej Kolei Aglomeracyjnej - połączenia kolejowego wykorzystującego w dużej mierze istniejącą infrastrukturę kolejową dla powiązania centrum Gdyni i dzielnic północnych.

Przypomnijmy też, że już w 2016 roku gdyńska Rada Miasta uchwaliła Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. To konkretny plan działań, wśród których było m.in. opracowanie „Wstępnego studium wykonalności dla kontynuacji projektu Pomorska Kolej Metropolitalna celem obsługi północnych dzielnic Gdyni i Kosakowa”. W oparciu o powyższy dokument miasto podjęło współpracę z PKP PLK S.A. w celu realizacji projektu i zgłosiło potrzebę budowy kolei na północ Gdyni do planów strategicznych PLK. PKP, dzięki współpracy z Gdynią, ubiegało się o przyznane wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na opracowanie studialnej dokumentacji przedinwestycyjnej.