Co nowego

Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Gdyni

28.02.2017 r.

17 marca 2017 r. rozpocznie się składanie wniosków w czwartej edycji gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie na projekty, które przejdą pomyślną weryfikację, odbędzie się we wrześniu. Pula środków przeznaczonych na tegoroczną edycję to 5 310 198 zł.


Kwota i zasady

Pula środków przeznaczonych na gdyński Budżet Obywatelski 2017 to 5 310 198 zł. Składają się na nią: 4 660 000 zł jako kwota podstawowa oraz 650 198 zł niewykorzystane w poprzedniej edycji BO.

Stawka bazowa dla każdej z 22 dzielnic wynosi 60 000 zł - to o 15 000 zł więcej, niż w roku ubiegłym. Do tego należy doliczyć fundusze, które trafią do dzielnic po rozdzieleniu kwoty podstawowej BO proporcjonalnie do liczby mieszkańców (według stanu z 31 grudnia 2016). Największą pulą dysponować będą gdynianie z Chwarzna-Wiczlina (421 152 zł), najmniejszą - z Babich Dołów (126 993 zł).

Jest to mechanizm, który tak naprawdę pomaga dzielnicom małym, mającym małą powierzchnię - tak jak Kamienna Góra, czy mało mieszkańców - jak Babie Doły. Konferencja prasowa nt. Budżetu Obywatelskiego 2017, od lewej: Paweł Brutel - koordynator gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego i Michał Guć - wiceprezydent Gdyni / fot. Laboratorium Innowacji SpołecznychByły one w pewnym sensie poszkodowane, tzn. trudno było realizować tam większe przedsięwzięcia, ponieważ z tej proporcji wynikały relatywnie mniejsze środki. Dlatego już drugi rok z rzędu postanowiliśmy powiększać kwotę bazową - komentował podczas konferencji prasowej Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

Tak jak w poprzednich edycjach, środki Budżetu Obywatelskiego 2017 mogą być przeznaczone na projekty znajdujące się w kompetencji gminy dotyczące:

• ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia,
• rekreacji,
• zmian organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pieszych, osób niepełnosprawnych, seniorów, rowerzystów i innych uczestników ruchu z ograniczeniem mobilności i komunikacji,
• działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków.

Każde z planowanych przedsięwzięć musi spełniać warunek ogólnodostępności, a wartość jednego projektu nie może przekroczyć środków BO przeznaczonych na dzielnicę, której on dotyczy. Co ważne - nie można zgłaszać projektów zakładających wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, ani sprzecznych z działaniami finansowanymi z budżetu miasta w poprzednich latach. Nie zmienia się wymóg co do terenów administrowanych przez podmioty publiczne - tu realizowane mogą być wyłącznie projekty dotyczące estetyzacji otoczenia lub rekreacji, spełniające wymóg ogólnodostępności.

Wnioski można składać od 17 marca do 14 kwietnia 2017:
• w formie elektronicznej, za pomocą formularza na stronie bo.gdynia.pl lub pocztą elektroniczną na adres bo@gdynia.pl,
• osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni) oraz w siedzibach rad dzielnic,
• za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „Projekt - Budżet Obywatelski"). O przyjęciu wniosku decyduje data doręczenia.

Co ważne - wnioski, które były składane w latach ubiegłych i nie udało im się wygrać w głosowaniu, mogą zostać zgłoszone ponownie przez swoich autorów bez dołączania ponownie listy osób je popierających - tłumaczył Paweł Brutel, radny Gdyni, koordynator ds. gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego.


Kampania informacyjna

Między 20 a 31 marca w gdyńskich dzielnicach odbywać się będą spotkania informacyjne z mieszkańcami dotyczące Budżetu Obywatelskiego, ale też potrzeb i priorytetów danej dzielnicy. Ich gospodarzami będą rady dzielnic, a wsparcia merytorycznego udzielą pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych, komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek miasta Gdyni.

Między 25 marca a 8 kwietnia odbędą się maratony pisania wniosków. W ich trakcie pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych oraz jednostek Urzędu Miasta będą pomagali w prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia projektu, który miałby zostać zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Szczegółowy harmonogram - zarówno spotkań w dzielnicach, jak i maratonów pisania wniosków - dostępny będzie od 6 marca na stronie www.gdynia.pl/budzetobywatelski.

Kampania edukacyjno-informacyjna trwać będzie także w trakcie głosowania. Do jej przeprowadzenia zobowiązane są gdyńskie szkoły oraz przedszkola. Jednostki miejskie nie mogą jednak promować konkretnych projektów. Jeśli któraś z nich będzie promować wybrany projekt lub umożliwiać jego promocję, zorganizuje głosowanie na wybrany projekt lub będzie takie głosowanie wspierać, projekt zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie mógł zostać skierowany do realizacji. Decyzję w tym zakresie podejmie prezydent Gdyni.

Wprowadzenie tej nowości to efekt długich dyskusji. Dużo emocji budziła bowiem kwestia dotycząca przedsięwzięć realizowanych na terenach jednostek miejskich, a w szczególności oświatowych. Zarzutem niektórych osób było to, że placówki oświatowe - mając możliwość bezpośredniego dotarcia do uczniów i rodziców - są w stanie wygrać każde głosowanie. Nie jest tak do końca, bo jest wiele przypadków wniosków, które z projektami „szkolnymi" wygrywały. Regułę mówiącą o tym, że jednostki miejskie nie mogą promować konkretnych projektów wprowadziliśmy więc na zasadzie kompromisu - klarował wiceprezydent Michał Guć.


Głosowanie

Wybór projektów do realizacji odbywać się będzie między 18 września a 2 października, za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl. Jest to termin ustalony wspólnie z Gdańskiem, Sopotem i innymi miastami obszaru naszej metropolii.

Tak jak w roku 2016, głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego będzie połączone z wyborem projektów w ramach konkursu „Przyjazna Dzielnica", czyli projektów zgłoszonych przez rady dzielnic. Wyniki obu głosowań zostaną ogłoszone do 6 października.


W poprzednich latach

Pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego przeprowadzono w Gdyni w 2014 roku. W głosowaniu wzięły udział 40 863 osoby, co oznacza że frekwencja wyniosła 17,1%. Z przyznanej kwoty 3 mln zł nie rozdysponowano 597 796 zł. Pieniądze te zwiększyły pulę kolejnej edycji BO. Do etapu głosowania zakwalifikowano 234 projekty, zaś do realizacji wybrano 41.

W roku 2015 w głosowaniu udział wzięło już 47 612 osób - czyli 20% mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. Do podziału było 4 597 797 złotych. W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród łącznie 179 projektów. Do realizacji wskazali 39 z nich.

Budżet Obywatelski 2016 to 44 167 głosujących - ok. 18,49% uprawnionych mieszkańców Gdyni. Do podziału było dokładnie 5 203 543,65 złotych plus premia w ramach „+1", która wyniosła 231 500 zł. W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród 141 projektów. Do realizacji wskazali 30. Dodatkowy projekt, trzydziesty pierwszy, zrealizowany zostanie w ramach „+1". To wprowadzony w 2016 roku bonus - w dzielnicy, w której odnotowano najwyższą frekwencję, w ramach nagrody, ze środków miasta zostanie zrealizowany jeszcze jeden projekt. W roku 2016 głosowaniu na Budżet Obywatelski po raz pierwszy towarzyszył też wybór projektów w ramach Przyjaznej Dzielnicy. Pula dla całego miasta wynosiła tu 550 000 zł (25 tys. zł na dzielnicę). Gdynianie wybrali 36 projektów.

W tym roku, po raz pierwszy, gdyński Budżet Obywatelskiego zrealizowany zostanie w oparciu o uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Na jej podstawie prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 28 lutego 2017 podpisał zarządzenie, w którym z własnej inicjatywy ogłosił konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie przeznaczenia części budżetu miasta na rok 2018. Potrwają one od 17 marca do 31 października 2017 r.