UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
Co nowego

Kolejne piece węglowe zlikwidowane w Gdyni

Na zdjęciu ośnieżone dachu budynków jednorodzinnych w Gdyni. Na horyzoncie widoczne wschodzące słońce w kolorze pomarańczowym.

fot. Lucyna Lewandowska (zdjęcie pochodzi z facebookowej grupy Gdynia w obiektywie)

07.12.2021 r.

Gdynia systematycznie likwiduje piece węglowe w mieście. Tylko w tym roku usunięto 76 pieców z zasobów budynków komunalnych, a mieszkańcy złożyli łącznie 141 wniosków o dofinansowania w ramach dostępnych w mieście programów.


Na początku 2020 roku Gdynia ogłosiła ambitny program likwidacji pieców węglowych w mieszkaniach komunalnych do końca 2023 roku. Przypominamy, że zgodnie z wymogiem tzw. uchwały antysmogowej podjętej przez Sejmik Województwa Pomorskiego piece bezklasowe oraz klasy I i II (czyli tzw. kopciuchy) muszą zostać zlikwidowane, czyli zdemontowane i zastąpione ekologicznym źródłem ciepła najpóźniej do 1 września 2024 roku.

Realizacja programu likwidacji pieców węglowych w mieszkaniach komunalnych w Gdyni przebiega zgodnie z planem. W latach 2020 i 2021 roku zlikwidowaliśmy odpowiednio 125 i 76 pieców. Na działania te przeznaczono łącznie 6,35 mln zł.

- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, który administruje budynkami komunalnymi w mieście i przeprowadza likwidację pieców węglowych w tych budynkach, uzyskał w obecnym roku tzw. białe certyfikaty. Otrzymuje się je za przeprowadzenie inwestycji, które skutkują oszczędnościami energii finalnej. W Gdyni udało się to osiągnąć właśnie poprzez zamianę pieców opalanych paliwem stałym na kotły gazowe o wysokiej sprawności wytwarzania ciepła – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Wartość uzyskanych białych certyfikatów wynosi 7,629 toe (ton oleju ekwiwalentnego), co oznacza wymierną oszczędność ciepła w ilości 319 GJ. ZBiLK otrzymał je na podstawie umowy z PGE EC S.A.

- Likwidacja pieców węglowych to nie tylko ograniczenie pylenia i poprawa jakości powietrza, ale także realna oszczędność pieniędzy dla gminy i najemców lokali komunalnych. Co bardzo istotne, są to pierwsze „białe certyfikaty”, bo aktualne przed prezesem Urzędu Regulacji Energetyki są procedowane kolejne postępowania, z których uzyskane zostaną kolejne prawa majątkowe – tłumaczy Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, odpowiadający m. in. za kwestie ochrony środowiska i klimatu w mieście.

To oczywiście nie wszystkie zlikwidowane piece w Gdyni – do końca września tego roku mieszkańcy Gdyni złożyli 71 wniosków o dofinansowanie likwidacji pieców węglowych w ramach programu „Czyste powietrze” oraz 70 wniosków o dotację na likwidację pieca węglowego w ramach gdyńskiej dotacji na ten cel.

Zachęcamy gdynian do likwidacji pieców węglowych z udziałem dofinansowania w ramach „Czystego powietrza” i dotacji miejskiej – podkreślamy, że oba dofinansowania można łączyć.

„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program mający na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez dopłaty do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.
Wniosek do programu można złożyć online poprzez portal beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku lub z pomocą pracownika z Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni – po umówieniu spotkania pod numerem telefonu 58 668 23 50 lub drogą mailową, pod adresem: czystepowietrze@gdynia.pl. Od 1 października wnioski składać można również stacjonarnie w Centrum Obsługi Mieszkańca w Centrum Riviera. Załatwienie sprawy wcześniejszego umówienia wizyty. Informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” można uzyskać pod numerem telefonu 58 668 23 50.

Dotację na likwidacje pieca węglowego można otrzymać również z miasta. Jej wysokość zależy od nowego sposobu ogrzewania, który zainstalujemy w naszym domu. W przypadku zmiany z paliwa stałego na gaz dotacja wynosi nie mniej niż 1800 zł, natomiast przy przejściu na miejską sieć ciepłowniczą będzie to nie mniej niż 3000 zł. Wysokość dotacji można obliczyć przy pomocy kalkulatora dotacji dostępnego na stronie programu Ciepłolubni, a szczegółowe informacje uzyskać można w Samodzielnym Referacie ds. Energetyki UM Gdyni pod adresem e-mail: ref.energetyki@gdynia.pl.