Co nowego

Elewacja z polnych kamieni i ceramiki

Fragment okładziny ceramicznej, po lewej stan przed, po prawej stan po pracach konserwatorskich fot. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni

Fragment okładziny ceramicznej, po lewej stan przed, po prawej stan po pracach konserwatorskich fot. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni

W tym roku przeprowadzono kolejny etap prac konserwatorskich w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Armii Krajowej. Zostały one dofinansowane z budżetu miasta Gdyni. Tym razem konserwacji poddano część elewacji budynku, którą pokrywają głównie kamienie polne oraz ceramika.


Zgodnie z przekazami kamienie na elewacje były przynoszone przez dzieci na lekcje religii i przez dorosłych parafian w ramach zadośćuczynienia za grzechy. Tłuczona ceramika użyta do wykończenia pochodzi z kaszubskiej pracowni Necla założonej w 1907 roku w Chmielnie, która od dziesięciu pokoleń wytwarza tradycyjnie zdobione gliniane naczynia. Wykończenie elewacji kościoła było bardzo proste i skromne z uwagi na trudności w pozyskiwaniu funduszy i materiałów budowlanych w latach 60. XX w. Użycie kamieni polnych i fragmentów ceramiki świadczy o wyjątkowej inwencji twórczej i pomysłowości projektantów i inwestora.

mozaika w kształcie ryby przed i po pracach konserwatorskich fot. BMKZ w Gdyni
Mozaika w kształcie ryby nad wejściem przed i po pracach konserwatorskich

Całość elewacji oczyszczono strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem oraz chemicznie. Uzupełniono wykruszone kamienie i wymieniono osłabione fugi. Zrekonstruowano mozaikę z wizerunkiem ryby nad wejściem bocznym, uzupełniając ubytki po lampie fragmentami ceramiki z wytwórni Necla, identycznymi z tymi użytymi do jej wykonania. Drobne zarysowania oryginalnych fragmentów ceramiki scalono kolorystycznie.

elewacja południowa kościoła w trakcie oczyszczania fot. BMKZ w Gdynielewacja południowa kościoła w trakcie oczyszczania (po lewej jasny oczyszczony fragment, po prawej stan przed czyszczeniem), w lewym dolnym rogu fragment z widocznymi ubytkami kamienibetonowe dekoracje okienne fot. BMKZ w GdyniCiekawym elementem architektonicznym są prefabrykowane betonowe dekoracje okienne, które poddano oczyszczeniu oraz malowaniu laserunkowemu
portal boczny kościoła fot. BMKZ w GdyniOczyszczono portal boczny pozostawiając do w pierwotnym kolorze i poddano konserwacji stolarkę drzwiową

  • ikonaOpublikowano: 04.11.2022 08:50
  • ikona

    Autor: Celina Łozowska (c.lozowska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.11.2022 17:24
  • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona

Zobacz także

Najnowsze