Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Co nowego

Konsultacje w ramach zmiany GPR

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni przyjęto w marcu 2017 roku

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni przyjęto w marcu 2017 roku

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni, którego realizacja trwa, przygotowano z udziałem mieszkańców: po serii spotkań konsultacyjnych, podczas których wskazywali największe potrzeby swojego sąsiedztwa. Podobnie opracowana zostanie aktualizacja dokumentu. Każda zainteresowana osoba może zgłosić w specjalnym formularzu przedsięwzięcie rewitalizacyjne. 1 marca rozpoczynają się otwarte spotkania na podobszarach rewitalizacji: okazja do przyjrzenia się sytuacji na nich i rozmowy o tym, jakich jeszcze zmian oczekują mieszkańcy.Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 obejmuje sześć podobszarów. To:
 • zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja,
 • fragment dzielnicy Oksywie,
 • fragment dzielnicy Babie Doły,
 • osiedle Meksyk w Chyloni,
 • rejon ulic Opata Hackiego - Zamenhofa w Chyloni,
 • Wzgórze Orlicz-Dreszera na Leszczynkach.

O tym, że należy prowadzić na nich kompleksowe zmiany, zdecydowała analiza sytuacji w każdej z tych części Gdyni. Przyjrzano się przestrzeni: jakich inwestycji trzeba, by poprawić jakość życia na danym obszarze. Zbadano sytuację mieszkańców (na podstawie danych m.in. MOPS, policji, Powiatowego Urzędu Pracy) by ocenić, czy i jakiego wsparcia potrzebują w swojej codzienności. Fragmenty dzielnic, w których uzyskane na tej podstawie dane były gorsze niż średnia dla całej Gdyni, wskazano jako podobszary rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni przyjęto w marcu 2017 roku. To obszerny dokument, wskazujący konkretne przedsięwzięcia do realizacji na każdym z podobszarów.
– Co ważne, te zadania wskazali mieszkańców obszarów rewitalizacji, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych czy organizacji pozarządowych, czyli osoby najbardziej zainteresowane. Zebraliśmy zgłoszone potrzeby, przeanalizowaliśmy je pod kątem możliwości realizacji. Te, które w sposób najbardziej istotny miały wpłynąć na zmianę sytuacji na danym podobszarze, zostały wpisane do GPR – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, przewodniczący gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. – Zależy nam na kontynuowaniu zmian tak, by odpowiadały obecnej sytuacji – dlatego zdecydowaliśmy się na aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji. To szansa na zweryfikowanie wcześniej wskazanych potrzeb, określenie nowych i zaplanowanie działań na następne lata. Chcemy poznać Państwa perspektywę. Zachęcam do włączenia się w trwające właśnie konsultacje i zapraszam na spotkania w dzielnicach.

Otwarte spotkania dla mieszkańców odbędą się:
 • na osiedlu Zamenhofa - Opata Hackiego: 1.03 w godz. 18.00-20.00, w Przystani Opata Hackiego 33,
 • na Babich Dołach: 2.03 w godz. 17.30-19.30, w Szkole Podstawowej nr 28,
 • na osiedlu Meksyk: 7.03 w godz. 17.30-19.30, w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Hutniczej,
 • na Witominie: 14.03 w godz. 17.30-19.30, w Szkole Podstawowej nr 35,
 • na Oksywiu: 15.03 w godz. 17.30-19.30, w Przystani Śmidowicza 49. Jeśli ktoś nie może wziąć udziału – do 31 marca może wypełnić formularz online.

Co ważne: zarówno do udziału w spotkaniach, jak do wypełnienia formularza zaproszeni są mieszkańcy całej Gdyni – nie tylko obszarów rewitalizacji.

Wartość wszystkich działań przewidzianych w realizowanym obecnie Gminnym Programie Rewitalizacji znacznie przekracza 100 milionów złotych. To zarówno środki z budżetu miasta, jak i dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W GPR zaplanowano łącznie 65 przedsięwzięć. To m.in. inwestycje na Oksywiu, dzięki którym poruszanie się po dzielnicy jest prostsze, budowa ulicy i parkingów na osiedlu Meksyk, gruntowana przebudowa osiedla Zamenhofa – Opata Hackiego. Na Chyloni i Oksywiu działają centra sąsiedzkie Przystań, w których mieszkańcy mogą aktywnie spędzać czas z sąsiadami, ale też korzystać ze wsparcia specjalistów. To tylko kilka z wielu przykładów działań, które znacząco zmieniły rzeczywistość podobszarów rewitalizacji. Warto też pamiętać, że to na wniosek mieszkańców rewitalizacja objęła osiedle Meksyk i fragment Babich Dołów.
Gdyńscy samorządowcy zapowiadają, że po przygotowaniu zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji złożą wniosek o przyznanie środków w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
– Tym razem będą mogły być przyznane przede wszystkim na działania społeczne – a na ich kontynuacji bardzo nam zależy, zwiększanie powierzchni zielonych w miastach czy poprawę dostępności przestrzeni publicznej – informuje Agnieszka Jurecka-Fryzowska, kierowniczka sekcji Gminnego Programu Rewitalizacji w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Co ważne, nie będziemy konsultować granic podobszarów rewitalizacji: chcemy zaplanować kontynuację obecnych działań oraz nowe, które dobrze uzupełnią to wszystko, co już się wydarzyło.

Wszystko o gdyńskiej rewitalizacji: www.lis.gdynia.pl Kontakt: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, tel. 58 727 39 04

autor: Aleksandra Dylejko

 • ikonaOpublikowano: 27.02.2023 10:22
 • ikona

  Autor: Agata Gołąbek- Polus (a.golabek-polus@lis.gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2023 15:16
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona

Najnowsze