Co nowego

Laboratorium Innowacji Społecznych z nową lokalizacją

Siedziba LIS przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni

Siedziba LIS przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni

21.02.2018 r.

To ważna wiadomość dla wszystkich, którzy kontaktują się czy współpracują z gdyńskim Laboratorium Innowacji Społecznych. Od poniedziałku, w związku z podziałem funkcji i zadań część z działów jednostki mieści się przy ul. Żeromskiego 31.

Dokładnie dwa lata temu powstało Laboratorium Innowacji Społecznych – nowa jednostka Urzędu Miasta Gdyni odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców Gdyni. Dziś LIS m.in. koordynuje gdyński Budżet Obywatelski i rewitalizację, prowadzi Inkubator Innowacji Społecznych, System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej „Pracownia”, Młodzieżowe Centrum Innowacji i Designu „Wymiennikownia” oraz Pracownię LIS.

Przyszedł moment na podział funkcji. Z Laboratorium Innowacji Społecznych kontaktować się można w sposób następujący:

  •   ul. Żeromskiego 31: Dział Inwestycji, Dział Zamówień Publicznych, Dział Rewitalizacyjnych Projektów Społecznych, Dział Diagnoz i Partycypacji, Dział Komunikacji
  •   budynek IV PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98: Inkubator Innowacji Społecznych, System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej „Pracownia” oraz Pracownia LIS – miejsce organizacji spotkań, warsztatów i wykładów
  •   ul. Kartuska 20B: Młodzieżowe Centrum Innowacji i Designu „Wymiennikownia

Numery telefonów pozostają bez zmian:

  centrala LIS: 58 727 39 00 (łączy ze wszystkimi działami i sekcjami)

  Wymiennikownia: 58 663 12 55