Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Co nowego

Medale "Civitas e Mari" wręczone

Podczas trwającej 5. międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura - konserwacja", przyznano medale honorowe Prezydenta Gdyni „Civitas e Mari - tym, którzy odważnie realizują marzenia". Za szczególne zaangażowanie w działania związane z popularyzacją architektury i dziedzictwa kulturowego w Gdyni przyznano je Mirosławowi Studniakowi oraz prof. dr. hab. inż. Arch. Antoniemu Taraszkiewiczowi.Gdynianin Mirosław Studniak to pasjonat architektury Gdyni i rzemiosła budowlanego z okresu międzywojennego. Prowadzi firmę zajmującą się robotami budowlanymi, ale znaczną częścią działalności są specjalistyczne prace związane z architekturą Gdyni. Zrealizował ze swoją firmą prace budowlane i restauratorskie w takich zabytkach Gdyni jak: kościół św. Mikołaja, budynek Banku Rolnego, Sąd Rejonowy, budynek Funduszu Kwaterunku Wojskowego i siedziba YMCA. Zabezpieczył i dostarczył do placówek miejskich m.in. Muzeum Miasta Gdyni i Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków liczne elementy wyposażenia z budynków historycznych Gdyni. Od wielu lat angażuje się społecznie w opiekę i porządkowanie historycznych stanowisk artyleryjskich na Kępie Redłowskiej.

Antoni Taraszkiewicz jest architektem i nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym i wieloletnim Dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Od wielu lat wspiera organizację cyklu konferencji „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni", włączając się także w działania komitetu naukowego. Wspiera współpracę Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej z Gdynią m.in. poprzez udział studentów PG w opracowywaniu projektów studialnych dla wskazanych przez Urząd Miasta Gdyni kluczowych fragmentów miasta. Ponadto, liczne prace dyplomowe opracowywane na Wydziale Architektury za kadencji dziekana Taraszkiewicza, dotyczyły ważnych zagadnień urbanistycznych i architektonicznych Gdyni. Wiele prac dyplomowych uzyskało Nagrody Prezydenta Gdyni za najlepsze prace dyplomowe. W imieniu nagrodzonego, medal z rąk wiceprezydenta Marka Stępy odebrała córka profesora.

Dodatkowym elementem uroczystości był jubileusz 85-lecia prof. Andrzeja Krzysztofa Olszewskiego, który jest nestorem badań nad modernizmem.

Medal „Civitas e Mari" to odznaczenie przyznawane od 10 lat przez Prezydenta Miasta Gdyni - "Tym, Którzy Odważnie Realizują Marzenia. Po raz pierwszy wręczono je w dniu jubileuszu 80-lecia Gdyni, 10 lutego 2006 roku i otrzymało je 12 miast siostrzanych Gdyni, których przedstawiciele uczestniczyli w rocznicy.

  • ikonaOpublikowano: 21.10.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

ikona

Najnowsze