Co nowego

Miasto wsłuchuje się w potrzeby działkowców

Miasto wsłuchuje się w potrzeby działkowców, fot.Pixabay

Miasto wsłuchuje się w potrzeby działkowców, fot.Pixabay

Odznaczenie „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” dla Wojciecha Szczurka. Odebrał je 24 stycznia podczas sesji Rady Miasta. Gdynia jako jedno z nielicznych polskich miast powołała pełnomocnika prezydenta miasta do spraw współpracy z zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Funkcję tą powołano w grudniu 2016 roku przy podpisaniu porozumienia Miasta z działkowcami. Sami działkowcy są brani pod uwagę podczas szeregu przedsięwzięć miejskich.

- Podczas wręczenia wyróżnienia działkowcy podziękowali prezydentowi za innowacyjne w skali kraju porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Gdyńskich Ogrodów Działkowych, a miastem. Potwierdzili, że założone cele są realizowane i pozytywnie patrzą w przyszłość i dalszy rozwój współpracy – podkreśla Andrzej Kieszek, pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni do spraw współpracy z zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Pośród celów porozumienia znajduje się m.in. stworzenie warunków dla integracji społecznej i aktywizacji seniorów w szczególności emerytów i rencistów, promowanie działań na rzecz ochrony środowiska,  tworzenie warunków dla rodzinnych form rekreacji i wypoczynku oraz  promowanie działalności edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży.

Odznaczenie wręczyli: Leonard Niewiński – Przewodniczący Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych i jednocześnie Prezes Ogrodu „Domagalskiego” w Małym Kacku. Leonarda Półgęsek – członek Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych i Prezes Ogrodu „Kochanowskiego” w Witominie oraz  Krystyna Łukasiewicz - Prezes Ogrodu „Słoneczny” w Chwarznie.

- Odznaczenie Prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi wręczyliśmy w imieniu całej społeczności gdyńskich ogrodów. Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane przez nasze kolegium – zaznaczył Leonard Niewiński – Przewodniczący Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych.

Prezydent Gdyni bierze pod uwagę opinię działkowców przy tworzeniu planów miejscowych czy przygotowywaniu miejskich imprez.

- Cieszę się, że ze strony Państwa jest duże zaangażowanie i że możemy szukać wspólnie rozwiązań w bardzo konkretnych sprawach, dotyczących gdyńskich ogrodów. Działkowicze są ważnym elementem życia naszego miasta. Dziękuję za piękną, efektywną i ciekawą współpracę. Czuję się zaszczycony – mówił prezydent Wojciech Szczurek odbierając wyróżnienie.Odznaczenie „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” przyznane Prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi

  • ikonaOpublikowano: 26.01.2018 09:30
  • ikona

    Autor: Lechosław Dzierżak (l.dzierzak@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.01.2018 10:55
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Najnowsze