Co nowego

Muzeum Emigracji – komfortowe zwiedzanie dla słabosłyszących

fot. Bogna Kociumbas

fot. Bogna Kociumbas

Muzeum Emigracji w Gdyni będzie bardziej dostępne dla osób słabosłyszących. W placówce przy ulicy Polskiej 1 zainstalowano pętle indukcyjne. Dzięki nim osoby z niepełnosprawnością słuchową mogą wyraźnie słyszeć i rozumieć docierające do nich dźwięki, nawet w niekomfortowych warunkach.


Nowoczesne instytucje kultury, do jakich bez wątpienia zalicza się gdyńskie Muzeum Emigracji, stale pracują nie tylko nad uatrakcyjnianiem swojej oferty, ale także dostosowywaniem jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W placówce przy ul. Polskiej 1 zamontowano pętle indukcyjne – to znaczne ułatwienie dla osób słabosłyszących. Tego typu usprawnienie można znaleźć również w Muzeum Marynarki Wojennej czy gdyńskiej delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

– To, że mamy różne potrzeby, nie powinno stanowić bariery w uczestnictwie w życiu publicznym. Zakup pętli indukcyjnych to jeden z etapów dążenia do zwiększenia dostępności naszej oferty. Na razie zainstalowaliśmy pętle stanowiskowe w sklepie i kasie, udostępniamy również pętle indywidualne do użytku z audioprzewodnikami. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić lepszą obsługę osobom z ubytkiem słuchu, stworzyć bardziej przyjazną, bezpieczną atmosferę oraz rozpowszechnić wiedzę o historii emigracji większej grupie zainteresowanych. Warto wspomnieć, że z audioprzewodników można także korzystać za pomocą aplikacji mobilnej, która oferuje możliwość zwiedzania w polskim języku migowym. Mamy nadzieję, że tego typu działania umożliwią wizytę w muzeum osobom z niepełnosprawnością słuchu i będzie ona dla nich pozytywnym doświadczeniem – mówi Marta Otrębska, koordynatorka ds. dostępności Muzeum Emigracji w Gdyni.

fot. Rafał Lis (materiały Fundacji Kultura Bez Barier)
fot. Rafał Lis // materiały Fundacji Kultura Bez Barier

Czym jest i jak działa pętla indukcyjna?

Osoby z niepełnosprawnością słuchową często korzystają z aparatów oraz implantów słuchowych. Urządzenia te zbierają i wzmacniają dźwięki otaczające daną osobę, dzięki czemu może ona dobrze słyszeć m.in. swoich rozmówców. Aparaty i implanty przekazują jednak do ucha również niepożądane odgłosy, takie jak szmery czy gwar ruchu drogowego. Sprawia to, że ich użytkownicy są narażeni na zakłócenia w odbiorze dźwięków, które są szczególnie odczuwalne w miejscach, gdzie jest dużo osób lub panuje hałas.

Problem ten rozwiązuje właśnie pętla indukcyjna. Wystarczy, że w przestrzeni, gdzie jest zainstalowana, użytkownik aparatu bądź implantu włączy w nim wcześniej uruchomiony u protetyka tryb cewki indukcyjnej. Dzięki niej osoby słabosłyszące mogą wyraźnie słyszeć i rozumieć docierające do nich dźwięki, nawet w niekomfortowych warunkach.

Na urządzenie składają się dwa główne elementy: wzmacniacz oraz kabel. Do tego pierwszego podłączone jest odpowiednie źródło dźwięku – np. mikrofon kasjerki w kasie muzeum. Pętla przekazuje wzmocniony i przetworzony sygnał bezprzewodowo w formie pola magnetycznego wprost do aparatu lub implantu słuchowego w uchu odbiorcy.

Dzięki zainstalowaniu pętli indukcyjnej w instytucji kultury, takiej jak muzeum, znacznie łatwiejszy staje się kontakt na linii pracownik-klient. Użytkownicy aparatów i implantów nie muszą obawiać się w takich miejscach, że nie zrozumieją personelu. Odpowiednio ustawiona i podłączona do źródła dźwięku, np. mikrofonu, pętla gwarantuje wyraźny odbiór mowy. Pracownik muzeum może nawet nie zdawać sobie sprawy, że rozmawia z osobą z niepełnosprawnością słuchu. Zachowana w ten sposób anonimowość to dodatkowy atut tej funkcji. Jest ona bowiem niezwykle cenna dla osób słabosłyszących, zwiększa ich komfort i stawia na równi z pozostałymi odwiedzającymi.

Osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą sprawdzić, gdzie znajdują się dostępne dla nich instytucje czy wydarzenia w internecie. Służy temu interaktywna platforma Tu Możesz, na której umieszczono mapę wszystkich miejsc w Polsce wyposażonych w pętlę indukcyjną. Platforma służy nie tylko osobom słabosłyszącym. Korzystają z niej również organizacje i instytucje wyposażone w pętle, aby dotrzeć do zainteresowanych z informacją, że są otwarte i zapewniają komfortowe warunki wizyty. Za stworzenie witryny odpowiada Fundacja Kultury Bez Barier. Organizacja działa na rzecz dostępności kultury dla osób z różnymi potrzebami. W przypadku pętli indukcyjnych, które znalazły się w Muzeum Emigracji, fundacja zajęła się również sprzedażą i instalacją urządzeń oraz ich konserwacją i szkoleniem z użytkowania.

– To ważne, że coraz więcej instytucji kulturalnych decyduje się na zakup pętli indukcyjnej. Ma to ogromne znaczenie dla wszystkich osób z problemami słuchu w całej Polsce. Równy dostęp do dóbr kultury to podstawa, zatem niezwykle ważne są wszelkie działania mające na celu niwelowanie nierówności w tym zakresie – również w kontekście osób z niepełnosprawnością słuchu – komentuje Aleksandra Szorc, koordynatorka dostępności w Fundacji Kultury bez Barier.

Obecnie Muzeum Emigracji jest nieczynne ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Placówka dysponuje jednak 15 audioprzewodnikami, do których dołączone są nauszne pętle indukcyjne. Będzie można wypożyczyć je w kasie muzeum, gdy instytucje kultury zostaną ponownie otwarte dla zwiedzających.

  • ikonaOpublikowano: 20.04.2021 13:50
  • ikona

    Autor: Paweł Kukla (p.kukla@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.04.2021 15:57
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Kukla
ikona

Najnowsze