Co nowego

Nagroda dla osiedla Zamenhofa i jego mieszkańców

Michał Guć i Ireneusz Marcinik z firmy MTM prezentują odebrane nagrody za rewitalizację osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego podczas Gali na Zamku Królewskim w Warszawie, fot. mat. pras.

Michał Guć i Ireneusz Marcinik z firmy MTM prezentują odebrane nagrody za rewitalizację osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego podczas Gali na Zamku Królewskim w Warszawie, fot. mat. pras.

Rewitalizacja osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego wraz z budynkiem Centrum Sąsiedzkiego „Przystań” przy ul. Opata Hackiego 33 otrzymały nagrodę główną w konkursie „Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku 2019”, w kategorii „Integracja międzypokoleniowa i opieka społeczna”. W imieniu inwestora, czyli Gminy Miasta Gdyni, nagrodę odebrał na Zamku Królewskim w Warszawie wiceprezydent Michał Guć. Uroczysta Gala miała miejsce 23 września.

Do 24. edycji tego prestiżowego i znanego konkursu zgłoszono 460 inwestycji w 12 kategoriach „Modernizacji Roku” i 4 kategoriach „Budowy XXI wieku”. W ścisłym finale Jury wybierało spośród 76 obiektów. Ideą konkursu, organizowanego nieprzerwanie do 1996 roku, jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Droga do zwycięstwa

Droga do wyłonienia zwycięzców i wyróżnionych była długa, a jury odwiedziło każdą z inwestycji, która znalazła się w ścisłym finale. Wizyta komisji konkursowej na Chyloni miała miejsce 1 lipca. O inwestycji, jej zakresie rzeczowym, ogromnych zmianach, które nastąpiły na tym zaniedbanym dotąd osiedlu z „wielkiej płyty” opowiadał komisji konkursowej wiceprezydent Gdyni Michał Guć.

- Pragnę podkreślić, że cały proces, począwszy od określenia zakresu prac aż do zakończenia rewitalizacji odbywał się przy bardzo dużym zaangażowaniu mieszkańców i wszystkich partnerów: dwóch spółdzielni mieszkaniowych, trzech wspólnot mieszkaniowych, Rady Dzielnicy Chylonia, parafii św. Mikołaja, Stowarzyszenia Świętego Mikołaja Biskupa i organizacji pozarządowych; Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni", Stowarzyszenia Ognisko TKKF Checz Gdynia, Teatru Gdynia Główna. To sami mieszkańcy decydowali, co zbudować i w którym miejscu, czego potrzebują, w jakiej kolejności. To osiedle było dotknięte wieloma problemami społecznymi. Nie można było go odnawiać tylko w sferze materialnej, chodziło o realne i całościowe poprawienie sytuacji społecznej mieszkańców. Mówię o tym dlatego, że ta nagroda jest także dla nich, dla mieszkańców „Zamena" i bardzo się z niej cieszymy – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Przypomina też historię rewitalizacji: - Osiedle Zamenhofa-Opata Hackiego jest jednym z sześciu obszarów, które wskazaliśmy w 2017 roku w Gminnym Programie Rewitalizacji, ale pracę z mieszkańcami osiedla rozpoczęto już w 2008 roku. Od 2018 roku zaczęliśmy działania inwestycyjne, a ich zakres był ogromny. W efekcie nie tylko powstała nowa przestrzeń publiczna o wysokiej jakości, ale przebudowaliśmy i zmodernizowaliśmy praktycznie całą infrastrukturę podziemną. Największe prace były związane z kanalizacją deszczową, zagospodarowaniem terenu i termomodernizacją budynków komunalnych. Ale ważnym elementem było też stworzenie Przystani – Centrum Sąsiedzkiego, bo wątki społeczne w rewitalizacji są równie ważne jak inwestycyjne.

Rewitalizacja osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego, fot. LIS
Roman Pikuła, prezes Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego
, które jest organizatorem konkursu, mówi: - To jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w tak szerokim zakresie promuje najlepsze dokonania w zakresie modernizacji obiektów budowlanych i rewitalizacji obszarów. Konkurs „Modernizacja Roku” nie tylko nagradza i wyłania najlepszych, ale również prezentuje wszelkie działania z zakresu modernizacji, które zostały zrealizowane na przestrzeni ostatniego roku.

Nowe oblicze osiedla

Dzisiaj osiedle Zamenhofa-Opata Hackiego cieszy oko nowoczesnymi rozwiązaniami w dziedzinie projektowania przestrzeni publicznych, są tam dwa skwery, połączone aleją, oko cieszą kolorowe place zabaw dla dzieci i nowe nasadzenia zieleni, zniknął problem nawracających lokalnych podtopień i rozległych kałuż, a klepisko zastąpiły miejsca parkingowe z prawdziwego zdarzenia. Ocieplone i zmodernizowane bloki pozwoliły zmniejszyć koszty ogrzewania w 585 mieszkaniach, przebudowa układu drogowego i budowa nowej ulicy Komierowskiego zwiększyła bezpieczeństwo pieszych, zmodernizowano też Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych. Kilkudziesięcioletni budynek biblioteki osiedlowej kompleksowo wyremontowano i dziś mieści się tam zarówno Biblioteka Chylonia jak i Centrum Sąsiedzkie Przystań. Wszystkie wymienione inwestycje zaprojektowane zostały także z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, zarówno dorosłych jak i dzieciach.

Nowa jakość przestzreni publicznych na osiedlu Zamenhofa, fot. LIS


- Stykaliśmy się na tym osiedlu z wieloma wyzwaniami społecznymi. Nie można było go odnawiać tylko w sferze materialnej, chodziło o realne i całościowe poprawienie sytuacji mieszkańców, zarówno w dziedzinie społecznej jak i infrastrukturalnej. Istotnym elementem rewitalizacji były prowadzone równolegle projekty społeczne. Zaangażowały się w nie jednostki miejskie, w szczególności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Laboratorium Innowacji Społecznych, Biblioteka Gdynia, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, a także kilkanaście innych podmiotów. Dzięki koordynacji działań, pozytywne efekty widać gołym okiem – mówi Michał Guć.

Ile to kosztowało

Tak ogromny zakres prac nie byłby możliwy bez środków z projektów europejskich i to aż kilku.Łączny koszt wszystkich prac, także tych pod­ziemnych i związanych z budową kolektora desz­czowego i zbiornika retencyjnego to niemal 40 mln zł.

Koszt prac, związanych z rewitalizacją osiedla w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego” to 24,7 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniosło 13,6 mln zł. Osobną pozycją, ale związaną z rewitalizacją, są wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Chylonia w Gdyni w ul. Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońskiej i Zamenhofa wraz z budową urządzeń podczyszczających i kolektora deszczowego do rzeki Chylonki”. Zadanie to było częścią dużego projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni.” Koszt to 14,8 mln zł, z czego 12,2 mln zł pokryły środki unijne.
 

Projektanci i wykonawcy

Razem z Michałem Guciem, wiceprezydentem Gdyni, Nagrodę na Zamku Królewskim odebrał też Ireneusz Marcinik, wiceprezes Zarządu firmy budowlano-drogowej MTM SA, głównego Wykonawcy zagospodarowania terenu osiedla.
Wymieniamy także firmy projektowe jak i pozostałych Wykonawców docenionej inwestycji.

Projektanci:
1. Projekt zagospodarowania terenu – cztery pracownie projektowe:
 • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
 • Pniewski Architekci Sp. z o.o.
 • Michał Zrzelski PROJEKTOWANIE
 • MM Studio Marcin Możejko
2. Budynek Przystani: ARSA Bomerski i Partnerzy Sp.P. Architektoniczne Studio Autorskie.

Wykonawcy:
 • Zagospodarowanie terenu i infrastruktura podziemna – MTM S.A
 • Budynek Przystani - PHU FRONTEX

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
 • ikonaOpublikowano: 24.09.2020 08:56
 • ikona

  Autor: Grażyna Pilarczyk (g.pilarczyk@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 30.09.2020 11:53
 • ikonaZmodyfikował: Grażyna Pilarczyk
ikona

Zobacz także

Najnowsze