Co nowego

Najlepsze prace dyplomowe o Gdyni nagrodzone

Nagrodzona praca pt. „Zintegrowany węzeł przesiadkowy jako narzędzie spajające przestrzeń miejską. Dworzec Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana” // autor Kamil Jagódzki, źródło: arch.pg.edu.pl

Nagrodzona praca pt. „Zintegrowany węzeł przesiadkowy jako narzędzie spajające przestrzeń miejską. Dworzec Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana” // autor Kamil Jagódzki, źródło: arch.pg.edu.pl

06.10.2022 r.

Poznaliśmy laureatów Nagrody Prezydenta Gdyni za najlepszą pracę dyplomową o tematyce gdyńskiej, która powstała na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Tegorocznym zwycięzcą jest Kamil Jagódzki i jego projekt pt. „Zintegrowany węzeł przesiadkowy jako narzędzie spajające przestrzeń miejską. Dworzec Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana”. Kapituła przyznała również dwa równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je: Natalia Pietrzycka i Artur Siwko.

 
W konkursie o Nagrodę Prezydenta Gdyni udział wzięli absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, którzy swoje prace dyplomowe poświęcili tematyce gdyńskiej, a ich obrony odbyły się w 2021 roku.

Konkurs organizowany jest od ponad dwudziestu lat. Co roku kapituła wybiera najciekawsze prace przedstawiające interesujące projekty w przestrzeni miasta, a także poruszające istotne dla Gdyni tematy. Dyplomy zgłaszane są na wniosek dziekana Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Ocenia się ich estetykę i funkcjonalność, umiejętne wpisanie w krajobraz miasta, a także inwencja twórcza samych autorów. Nagradzane prace powinny także odpowiadać żywotnym miejskim potrzebom oraz nosić cechy realności.

– Gdynia od lat inspiruje młodych architektów i to nas bardzo cieszy. Prezentowane przez studentów Politechniki Gdańskiej prace zawsze są na bardzo wysokim poziomie. To zarówno niezwykle pomysłowe i znakomicie zaprojektowane budowle, ale także ciekawe rozwiązania przestrzenne i ekologiczne, czy kreatywny placemaking. Serdeczne gratuluję wszystkim młodym absolwentom – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Tegoroczni laureaci

Nagrodzona praca pt. „Zintegrowany węzeł przesiadkowy jako narzędzie spajające przestrzeń miejską. Dworzec Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana” // autor Kamil Jagódzki, źródło: arch.pg.edu.pl
Praca pt. „Zintegrowany węzeł przesiadkowy jako narzędzie spajające przestrzeń miejską. Dworzec Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana” // autor Kamil Jagódzki, źródło: arch.pg.edu.pl

Nagrodę w tegorocznej edycji konkursu zdobył mgr inż. arch. Kamil Jagódzki. Jego praca dyplomowa nosi tytuł „Zintegrowany węzeł przesiadkowy jako narzędzie spajające przestrzeń miejską. Dworzec Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana”.

W pracy autor w interesujący sposób szuka sposobu rozwiązania jednego z większych problemów rozwoju centralnego obszaru miasta. Mowa tu o braku sprawnego połączenia funkcjonalnego pomiędzy Śródmieściem – ukształtowanym w latach 30. XX wieku, a współcześnie kształtującym się ośrodkiem handlowo-usługowym po zachodniej stronie torów.

Nagradzając pracę Kamila Jagódzkiego, kapituła doceniła zarówno zaproponowane rozwiązania przestrzenne, jak i dobór form architektonicznych współgrających z wizerunkiem obydwu spajanych części obszaru centralnego.

Promotorem nagrodzonej pracy była dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska, docent Politechniki Gdańskiej.

Kapituła przyznała również dwa równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je:

  • mgr inż. arch. Artur Siwko – autor pracy pt. „Drewniane budownictwo modułowe. Rewitalizacja opuszczonego sanatorium w Gdyni Orłowie”. Promotorami byli: dr hab. inż. arch. Rafał Janowicz i mgr inż. arch. Michał Kwasek.
  • mgr inż. Natalia Pietrzycka – autorka pracy pt. „Kształtowanie miasta zrównoważonego poprzez kreatywny placemaking”. Promotorką była dr inż. arch. Magdalena Rembeza.
 
W uzasadnieniu kapituły dotyczącym wyróżnienia dla Artura Siwko czytamy m.in.:

– Praca w syntetyczny i efektowny sposób odpowiada na potrzeby związane ze zmianami klimatycznymi, trafnie przedstawiając możliwość zastosowania ekologicznych rozwiązań architektonicznych, na przykładzie rewitalizacji sanatorium w Orłowie. Autor zwraca szczególną uwagę na techniczne aspekty stosowania drewnianych konstrukcji i ich przewagę w stosunku do budownictwa tradycyjnego, a jednocześnie proponuje w miejscu dawnego sanatorium ciekawą formę architektoniczną hotelu, korzystnie wpisującą się w krajobraz Orłowa.
Artur Siwko – praca pt. „Drewniane budownictwo modułowe. Rewitalizacja opuszczonego sanatorium w Gdyni Orłowie” // autor: Artur Siwko, źródło: arch.pg.edu.pl
Praca pt. „Drewniane budownictwo modułowe. Rewitalizacja opuszczonego sanatorium w Gdyni Orłowie” // autor: Artur Siwko, źródło: arch.pg.edu.pl

Z kolei Natalia Pietrzycka została doceniona za podjęcie w swojej pracy nowatorskiego tematu dotyczącego możliwości wykorzystania narzędzia kreatywnego placemaking’u w kształtowaniu miasta zrównoważonego.

Autorka zaprezentowała wszechstronną wiedzę teoretyczną związaną z tematem, wykazując to w przeprowadzeniu dogłębnych analiz oraz  interesująco przedstawiła studium przypadku dzielnicy Oksywie, podkreślając potencjał placemaking’u w rewitalizacji. Jej praca odpowiada na rzeczywiste problemy związane z procesami rewitalizacyjnymi w mieście.

Natalia Pietrzycka – praca pt. „Kształtowanie miasta zrównoważonego poprzez kreatywny placemaking”. // autorka: Natalia Pietrzycka, źródło: arch.pg.edu.pl
Praca pt. „Kształtowanie miasta zrównoważonego poprzez kreatywny placemaking”. // autorka: Natalia Pietrzycka, źródło: arch.pg.edu.pl