Co nowego

Nawet do 90% mniej za ogrzewanie dzięki unijnej dotacji

28.04.2017 r.

Kolejne dobre wiadomości dla Gdyni. Dziś podpisana została umowa, na mocy której marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk, przekazał Gdyni ponad 7 milionów zł unijnej dotacji. Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizację 14 budynków komunalnych w mieście i przyczynią się do dużych oszczędności, wpływając na poprawę jakości życia 585 gospodarstw domowych.


Pełna nazwa projektu to „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni". Dzięki unijnym pieniądzom (oraz wkładowi finansowemu z budżetu miasta) w 14 wielorodzinnych budynkach komunalnych przeprowadzone zostaną remonty, które znacznie poprawią ich efektywność energetyczną. Istotne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania obiektów oraz przygotowania ciepłej wody przełoży się na ogromne oszczędności. Zmniejszenie zużycia energii w zależności od budynku wyniesie średnio ok. 75% – od  47,7% do 91,4%.
 

Poprzez te działania podnosimy jakość przestrzeni. Niektóre z tych lokalizacji pokrywają się także z programem rewitalizacji, inwestycje te trafią więc w miejsca, które szczególnie tego potrzebują. Projekt ten to nie tylko wartość środowiskowa, ekonomiczna, przestrzenna, ale także wartość społeczna – mówił prezydent Wojciech Szczurek

 
Całkowity koszt projektu wynosi 11 823 502,90 zł, a dofinansowanie unijne przyznane przez marszałka to 7 383 391,89 zł (co stanowi 66,38% wydatków kwalifikowanych projektu). Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019 w 14 budynkach komunalnych mieszkalnych zlokalizowanych w Gdyni przy następujących ulicach:

  • Zielonej 32 A, Zielonej 32 B, Wójta Radtkego 44, Ujejskiego 23, Zamenhofa 9, Zamenhofa 13, Opata Hackiego 31. w 2017 r.,
  • Dickmana 38, Chwarznieńskiej 6, Chwarznieńskiej 8 w 2018 r.,
  • Kołłątaja 44, Kalksztajnów 3, Kalksztajnów 11, Wileńskiej 93 w 2019 r.
 
Zwróćmy uwagę jak masywny jest ten gdyński projekt, dofinansowanie wynosi ponad 7 mln zł, a jego wartość ponad 12 mln. I tu należy pamiętać, że jeśli chcemy mieć jeszcze więcej pieniędzy w tej perspektywie unijnej, musimy szybko i sprawnie realizować projekty i prawidłowo je rozliczać - to odblokuje dodatkowe pieniądze w kolejnych rozdaniach – skomentował wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

 
Planowane w projekcie prace inwestycyjne obejmą m.in. przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowę dwufunkcyjnych węzłów cieplnych czy montaż instalacji c.o. oraz c.w.u. Budynki zyskają także nową stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, docieplenie ścian, stropów piwnicznych i stropodachów (z wymianą pokrycia dachowego) i montaż ciepłomierzy i wodomierzy.

 
Oprócz dużej oszczędności energii, zamiany te przyczynią się do lepszego wykorzystania zasobów naturalnych, redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakość powietrza. Szacowany roczny spadek emisji wyniesie ponad 2,5 tysiąca ton równoważnika CO2 (zmniejszy się średnio o 82%), a pyłu PM10 – 477,75 kg (średnie zmniejszenie o 81%). Największa redukcja emisji CO2 (o ok. 98%) zostanie uzyskana w wyniku przeprowadzenia głębokiej modernizacji energetycznej budynku przy ul. Kalksztajnów 11.

 
To jest już jedenasta umowa w tej dziedzinie. Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu gmin obniżeniem kosztów eksploatacji budynków, a przy okazji dbałością o estetykę. Oczywiście należy pamiętać też o realizacji celów strategicznych, które stawia nam Komisja Europejska, przede wszystkim to redukcja emisji gazów cieplarnianych średnio o około 80 procent  – powiedział marszałek Mieczysław Struk.
 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne).

  • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu termomodernizacji 14 gdyńskich budynków komunalnych // fot. B. Betlejewska
  • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu termomodernizacji 14 gdyńskich budynków komunalnych // fot. B. Betlejewska
  • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu termomodernizacji 14 gdyńskich budynków komunalnych // fot. B. Betlejewska