Co nowego

Nowa jakość kontroli w SPP

Na zdj. kokpit pojazdu kontrolującego auta w SPP // fot. Kamil Złoch

Na zdj. kokpit pojazdu kontrolującego auta w SPP // fot. Kamil Złoch

18.11.2021 r.

Gdynia podpisała właśnie umowę na dostawę i trzyletni serwis samochodów z systemem do mobilnej kontroli pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania. Dostarczone w ramach umowy dwa auta to elektryczne Nissany Leaf. Wykonawca – firma MCX Pro – lider technologii elektronicznej kontroli w Polsce, poza pojazdami dostarczy stację do ich ładowania.


Dzięki nowemu rozwiązaniu kontrola odbywać się będzie przy pomocy pojazdu wyposażonego w kamery, z których informacje przekazywane są do systemu nadzorczego SPP. W przypadku napotkania auta bez ważnego biletu postojowego, system automatycznie prześle do Zarządu Dróg i Zieleni dokumentację, umożliwiającą wystawienie zawiadomienia o opłacie dodatkowej. System kontroli wykorzystuje najnowsze technologie: sztuczną inteligencję oraz fuzję sensorów: LIDAR – GPS/RTK – WIDEO.

– To ważna zmiana w obszarze działania Strefy Płatnego Parkowania, jednocześnie kontrola opłat parkingowych to nie będzie jedyne zastosowanie, do jakiego będzie wykorzystane dostarczone rozwiązanie. Gdynia będzie wykorzystywać je do pomiaru czasów parkowania, rotacji parkujących pojazdów czy do określenia struktury wnoszonych opłat. Takie inżynieryjne narzędzie wspomoże określanie zachowań parkingowych kierowców w strefie płatnego parkowania, co w efekcie pozwoli na systematyczną zmianę tych zachowań w czasie – informuje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

– To pierwsza umowa, którą miałem przyjemność podpisać – dodaje Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. – Mając świadomość, że rozwiązania związane z nieustannymi badaniami efektywności wykorzystania miejsc postojowych w śródmiejskiej SPP oraz pozostałych strefach i parkingach miejskich, czy też na obszarach nie objętych strefą płatnego parkowania, pozwolą na ocenę różnic zachowań parkingowych występujących w poszczególnych obszarach wynikających np. z różnych funkcji pełnionych przez te obszary, czy innej struktury parkujących pojazdów.