Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
Co nowego

Nowa Nowodworcowa w zgodzie z przyrodą

Tak będzie wyglądąła ulica Nowodworcowa po kompleksowej modernizacji, mat. wizualizacja

Tak będzie wyglądąła ulica Nowodworcowa po kompleksowej modernizacji, mat. wizualizacja "Poldukt Projekt"

02.07.2018 r.

Wielki Kack to niegdyś osobna wieś, od 1953 dzielnica w granicach administracyjnych Gdyni. W latach 80-tych ubiegłego wieku wydzielono z niej Dąbrowę i Karwiny, ale do dzisiaj zachował się dawny układ wsi i zespół budynków dworcowych stacji Wielki Kack. Wzdłuż torów biegnie historyczna ulica Nowodworcowa, która wkrótce odmłodnieje.  

Wzdłuż torów kolejowych obecnej linii PKM Gdynia - Kościerzyna biegnie ulica Nowodworcowa, która właśnie dostała szansę na całkowitą zmianę swojego oblicza. Obecny wygląd tej ulicy i jej stan techniczny wciąż wskazują na jej przedwojenny rodowód jako jednej z ulic dawnej wsi Wielki Kack. W przededniu budowy dużego węzła integracyjnego Karwiny pojawiła się szansa także dla tej ulicy. - Szczególnie dotkliwe dla jej mieszkańców są lokalne podtopienia, powodowane przez wodę spływającą z wysokiej i zalesionej skarpy. Na dużym odcinku ulica biegnie wzdłuż dolnej jej krawędzi, jest tylko fragmentami utwardzona, nie ma odpływu do kanalizacji deszczowej. Już od kilku lat mieszkańcy zabiegali o zmianę tej sytuacji. Gdyński Zarząd Dróg i Zieleni rozpoczął przygotowania do modernizacji tej ulicy. Bardzo się cieszę, że znaleziono rozwiązania, które pozwolą na zachowanie dwudziestu pięknych drzew i że powstanie tam naturalny ogród deszczowy. To gwarantuje, że przyroda w tym miejscu nie ucierpi przez prace modernizacyjne na tej ulicy – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. 


Naturalny zbiornik na wody deszczowe, który powstanie w ramach inwestycji, fot. wizualizacja "Poldukt Projekt"

- Od kilku już lat czyniłem starania, by Gdynia przystąpiła do prac, związanych z modernizacją tej ulicy. To piękny zakątek Wielkiego Kacka, ale stan tej ulicy skutecznie odstrasza, zaś mieszkańcy nie mają wielkiego wyboru, muszą pokonywać ogromne rozlewiska podczas deszczu. Mam osobistą satysfakcję, że udało się rozpocząć prace przygotowawcze. Trzymam kciuki za szybkie zakończenie prac i już nie mogę się doczekać przejazdu tą ulicą, gdy odmłodnieje i stanie się ulicą z prawdziwego zdarzenia – mówi Stanisław Borski, radny Miasta Gdyni z okręgu nr 5, obejmującego m.in. Wielki Kack

Wojciech Folejewski, z-ca dyrektora gdyńskiego ZDiZ, przybliża główne założenia, związane z tą inwestycją - W pierwszym etapie została zamówiona koncepcja, która stanowi zbiór wytycznych dla prac projektowych. Chcemy zachować rosnące tam drzewa i w tym celu na długości ok. 250 m, w dolnym odcinku ulicy, powstanie strefa współdzielona.  Auta, piesi i rowerzyści będą się poruszali zgodnie, bez wydzielenia odrębnych przestrzeni na drodze. Dzięki temu pozostawimy rosnące tam drzewa. Innym ekologicznym rozwiązaniem ma być budowa systemu odprowadzającego wodę ze skarpy do specjalnie zaprojektowanego zbiornika. Powstanie on w naturalnym zagłębieniu terenu, a zgromadzona w nim deszczówka zasili w wodę całą okoliczną roślinność. W trakcie dużych opadów będzie on pełnił funkcje retencyjne. Pozostałe fragmenty ulicy zostaną podłączone do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, co rozwiąże problem błota i podtopień. Cała inwestycja będzie prowadzona w sposób zrównoważony, z poszanowaniem zasobów przyrodniczych.


W koncepcji przewidziano także nowe miejsca parkingowe, wizualizacja "Poldukt Projekt"

Po zakończeniu budowy mieszkańcy nie tylko będą mogli wygodnie dostać się do węzła Karwiny z przystankiem SKM,  ale też nieopodal Szkoły Podstawowej nr 20 powstaną miejsca parkingowe z prawdziwego zdarzenia. Prace w tym zakresie zostaną rozpoczęte jeszcze tym roku. Dzisiaj kierowcy parkują na klepisku, nie przypominającym parkingu.  – Prace projektowe nie będą należały do łatwych i konieczne będą uzgodnienia z Urzędem Ochrony Zabytków ze względu na dużą wartość zespołu budynków dworcowych Wielki Kack. Spodziewamy się ich zakończenia po około roku od wyłonienia wykonawcy prac projektowych, co powinno nastąpić do końca wakacji. Kiedy zakończą się same prace i ile będą kosztowały, można określić jedynie z dużym przybliżeniem. Koszty robót szacujemy wstępnie na ok. 5 mln zł, a termin ich zakończenia jest możliwy na wiosnę 2021 roku – wyjaśnia Folejewski.

  • Obecny stan ulicy Nowodworcowej, fot. mat. ZDIZ Gdynia
  • Obecny stan ulicy Nowodworcowej, fot. mat. ZDIZ Gdynia
  • Obecny stan ulicy Nowodworcowej, fot. mat. ZDIZ Gdynia
  • Obecny stan ulicy Nowodworcowej, fot. mat. ZDIZ Gdynia
  • Obecny stan ulicy Nowodworcowej, fot. mat. ZDIZ Gdynia
  • Obecny stan ulicy Nowodworcowej, fot. mat. ZDIZ Gdynia
  • Obecny stan ulicy Nowodworcowej, fot. mat. ZDIZ Gdynia
  • Obecny stan ulicy Nowodworcowej, fot. mat. ZDIZ Gdynia