Co nowego

Nowa trakcja pomoże dotrzeć trolejbusom na północ

Dzięki przebudowie trakcji na ul. Janka Wiśniewskiego trolejbusy dojadą do północnych dzielnic Gdyni, fot. MGGP Aero / Gdynia.Polska3d.pl

Dzięki przebudowie trakcji na ul. Janka Wiśniewskiego trolejbusy dojadą do północnych dzielnic Gdyni, fot. MGGP Aero / Gdynia.Polska3d.pl

24.10.2019 r.

Trolejbusy będą mogły wrócić do kursowania do północnych dzielnic Gdyni. PKT rozstrzygnęło przetarg na przebudowę sieci trakcyjnej, która m.in. po postawieniu nowych słupów w ul. Janka Wiśniewskiego umożliwi trolejbusom dojazd na bateriach aż do Obłuża. To ważny element rozwoju zeroemisyjnego transportu w Gdyni.

Najpierw zmiany w istniejącej sieci trakcyjnej, później zakup nowych pojazdów, a docelowo – zeroemisyjne, regularne kursy do północnych dzielnic Gdyni. Za około 812 tysięcy złotych wyłoniona w przetargu firma Inex przebuduje na zlecenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej fragment trakcji w pobliżu Węzła Ofiar Grudnia 70’.

W ramach prac zaplanowano m.in. demontaż części starych słupów trakcyjnych i oświetleniowych i budowę kilkunastu nowych w innych lokalizacjach – dzięki temu powstanie też nowy odcinek sieci trakcyjnej w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego. To pozwoli trolejbusom na korzystanie z dłuższej trakcji pod kątem dojazdu na zasilaniu bateryjnym w kierunku Obłuża.

- Pojazdy zeroemisyjne to przyszłość komunikacji zbiorowej. Gdynia konsekwentnie stawia na czyste powietrze, wysoką jakość życia i komfort swoich mieszkańców. Możliwość dojazdu do północnych dzielnic przy wykorzystaniu nowoczesnych i ekologicznych środków transportu to realizacja naszej długofalowej strategii rozwoju. Wierzymy, że takie działania spotkają się z dużym zainteresowaniem potencjalnych pasażerów. Chcemy, aby miasto w tym względzie nadal było idealnym wzorem do naśladowania dla innych samorządów – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Docelowo przez pojazdy napędzane energią elektryczną ma być obsługiwana już istniejąca linia 170, która obecnie łączy Śródmieście z Pogórzem. Przebudowa jest natomiast związana z realizacją większego projektu.

- Inwestycja jest realizowana dla projektu „Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym” w ramach programu priorytetowego „ System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD – Bezemisyny transport publiczny”. W ramach tego projektu miasto Gdynia zakupi 6 autobusów elektrycznych ładowanych w ruchu i na postoju - trolejbusów. Dostawa przewidziana jest do 15 maja 2020 roku. Dostawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest firma Solaris – wyjaśnia Tomasz Labuda, zastępca prezesa Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Przypomnijmy, że już kiedyś gdyńskie trolejbusy docierały do mieszkańców północnych dzielnic – dwie linie na przełomie lat 60. i 70. kursowały do Oksywia Górnego i Dolnego okrężną trasą przez ul. Arciszewskich. Funkcjonowanie obu linii zawieszono w 1972 roku.

Wykonawca przebudowy sieci trakcyjnej oprócz demontażu, budowy i montażu słupów trakcyjno-oświetleniowych będzie musiał też wykonać kilkaset metrów linii kablowych oraz zadbać o tymczasową organizację ruchu i umożliwienie komunikacji trolejbusowej podczas wykonywanych prac.

Warto dodać, że niektóre materiały rozbiórkowe – np. słupy trakcyjne, wysięgniki, konstrukcje linkowe i osprzęt sieciowy - trafią bezpośrednio do PKT, które przechowa je w celu ich ponownego wykorzystania w przyszłości.