Co nowego

Nowy Ogrodnik Miasta

Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, Marek Łucyk i nowy Ogrodnik Miasta, Tadeusz Schenk, fot. Kamil Złoch

Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, Marek Łucyk i nowy Ogrodnik Miasta, Tadeusz Schenk, fot. Kamil Złoch

04.09.2019 r.

Zmiany w gdyńskiej zieleni – od teraz wszystkim, co związane z przyrodą i roślinnością w Gdyni będzie zajmował się nowo powołany Ogrodnik Miasta. Stanowisko obejmie Tadeusz Schenk – doświadczony leśnik.
 
- Decyzją prezydenta Wojciecha Szczurka wzmocniliśmy prace Ogrodnika Miasta. Po to, aby takie tereny, jak Park Centralny, parki kieszonkowe i generalnie zieleń w mieście była jeszcze bardziej widoczna dla mieszkańców Gdyni – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - W Gdyni w najbliższych latach będziemy realizować wiele inwestycji, stąd Ogrodnik Miasta jest bardzo ważną instytucją, która będzie brała udział w projektowaniu kolejnych strategicznych inwestycji w mieście – wyjaśnia wiceprezydent.

Ogrodnikiem Miasta został Tadeusz Schenk – doświadczony leśnik, którzy już od pięciu lat pracuje dla Gdyni, a wcześniej był związany z Lasami Państwowymi. Będzie kierował pracą całego wydziału.

- Został utworzony nowy wydział Ogrodnika Miasta, który łączy w sobie prace wykonywane do tej pory przez Biuro Ogrodnika Miasta i zakres prac Referatu Zieleni z Wydziału Środowiska. W tym momencie mamy zieleń skupioną w jednym miejscu, jeśli chodzi o praktycznie wszystkie realizacje na terenie miasta. Od początku do końca będą zarządzane przez jedną jednostkę. Decyzje na wycinki, cały proces z tym związany i późniejsze rekompensaty też będą prowadzone w jednym miejscu – mówi Tadeusz Schenk, nowy Ogrodnik Miasta.Mieszkańcy będą mogli dostrzec efekty pracy m.in. w miejskich klombach, rabatach i parkach. Jednym z wielu zadań Ogrodnika Miasta będzie prowadzenie nowych nasadzeń, których w Gdyni co roku jest bardzo dużo.

- Kwiaty to w zasadzie setki tysięcy, czasami są nasadzenia po kilkanaście tysięcy kwiatów, także krzewy liczymy w dziesiątkach tysięcy, drzewa w przestrzeni miejskiej to rząd wielkości do 800 sztuk rocznie – wylicza Schenk.

Tadeusz Schenk

Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju i Tadeusz Schenk, Ogrodnik Miasta, fot. Kamil Złoch


Urodzony Gdynianin. Leśnik. Absolwent Technikum Leśnego w Tucholi oraz Akademii Rolniczej w Poznaniu. Przez dwanaście lat związany z Lasami Państwowymi, gdzie rozwijał wszechstronną wiedzę przyrodniczą, począwszy od stanowiska podleśniczego, a kończąc na sekretarzu nadleśnictwa. Od 2014 r. zatrudniony w Urzędzie Miasta Gdyni w Biurze Ogrodnika Miasta. Zaangażowany w kształtowanie gdyńskiej przyrody, odpowiada między innymi za gospodarkę leśną w lasach komunalnych i przebudowę drzewostanu na Kamiennej Górze. Z nieukrywaną satysfakcją wykorzystuje swoje wykształcenie i doświadczenie przyrodniczo-leśne na rzecz Gdyni.