Co nowego

Nowy wiadukt na północy Gdyni

Nowy wiadukt powstanie obok już istniejącego w ciągu ul. płk Dąbka, fot. MGGP Aero / gdynia.polska3d.pl

Nowy wiadukt powstanie obok już istniejącego w ciągu ul. płk Dąbka, fot. MGGP Aero / gdynia.polska3d.pl

15.11.2019 r.

Gdynia wspólnie z gminą Kosakowo planuje rozbudowę ulicy płk Dąbka, która obejmie m.in. budowę nowego wiaduktu drogowego i drogi rowerowej. Ogłoszono przetarg, który ma wyłonić wykonawcę dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

Ruszają procedury związane z ważną przebudową drogowej infrastruktury na północy Gdyni – mowa o odcinku ulicy płk Dąbka sięgającym od ulicy Derdowskiego do ulicy Andersa. To newralgiczny i mocno obciążony ruchem fragment drogi, która łączy Oksywie i Obłuże z terenem sąsiedniej gminy Kosakowo.

Oba samorządy zamierzają partycypować w kosztach i wspólnie rozbudować istniejącą drogę przede wszystkim o nowy wiadukt drogowy nad torami kolejowymi – ten powstanie obok już istniejącego wiaduktu, po którym odbywa się obecnie ruch w obu kierunkach. Dodatkowo zadanie obejmie też budowę nowej drogi rowerowej, która stanowi fragment międzynarodowej trasy rowerowej R10.

- Obserwujemy natężenie ruchu na kluczowych odcinkach naszego układu drogowego, analizujemy na bieżąco dostępne rozwiązania i stąd decyzja, aby już teraz opracować możliwości rozbudowy dla ulicy płk Dąbka – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - To odcinek, który dla wielu gdynian mieszkających w północnych dzielnicach jest codzienną drogą do pracy lub szkoły, a dodatkowo dotyczy mieszkańców sąsiedniej, szybko rozwijającej się gminy Kosakowo. Patrzymy na sprawę przyszłościowo i z myślą o dużym natężeniu ruchu zakładamy dla nowego wiaduktu wysoką nośność obciążeń, a rowerzyści zyskają też bardzo ważny fragment trasy – wyjaśnia wiceprezydent.

- To bardzo ważna inwestycja także z punktu widzenia gminy Kosakowo. Bardzo się cieszę, że możemy realizować ją we współpracy z Gdynią – mówi Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo.

Do 19 grudnia tego roku firmy zainteresowane opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej inwestycji mogą zgłaszać swoje oferty w ramach przetargu.

Zgodnie z założeniami wykonawca, który złoży najkorzystniejszą propozycję opracuje projekt koncepcyjny z co najmniej trzema wariantami wiaduktu, wielobranżowy projekt budowlany z uwzględnieniem projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania terenu oraz kosztorys. Zwycięska firma będzie też odpowiedzialna za nadzór nad późniejszą realizacją robót.

Po rozstrzygnięciu przetargu dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być gotowa maksymalnie po 70 tygodniach od daty podpisania umowy. Przetarg jest dostępny pod TYM adresem.