Co nowego

Od 1 czerwca nowe ceny biletów komunikacji miejskiej

fot. Paweł Kukla

fot. Paweł Kukla

Nieco więcej zapłacimy od 1 czerwca tego roku za przejazd autobusami i trolejbusami w Gdyni. Rada Miasta podjęła właśnie decyzję o podniesieniu maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym.


Gdynia, wraz z Gdańskiem, Sopotem, Wejherowem, Rumią i kilkoma innymi miastami regionu, należy do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Jego zadaniem jest kształtowanie wspólnej polityki transportu zbiorowego na terenie wchodzących w jego skład gmin. To dzięki m.in. MZKZG ceny biletów w ZKM Gdynia i ZTM Gdańsk są jednakowe, a pasażer może je nabyć poprzez aplikację mobilną. Bez zastanawiania się, z czyich usług obecnie korzysta i który bilet będzie w danej sytuacji odpowiedni. To również dzięki współpracy w ramach związku w sprzedaży pojawiły się bilety łączone – obejmujące więcej niż jednego organizatora, w tym także kolej.

W lutym tego roku podczas posiedzenia Zgromadzenia MZKZG przyjęty został „Projekt taryfy w zakresie cen za usługi transportu komunalnego na obszarze Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej”. Związek zarekomendował wchodzącym w jego skład gminom przyjęcie wskazanych w dokumencie stawek za bilety jednorazowe i okresowe.

- Galopująca inflacja, a także wzrost cen paliw, energii elektrycznej i wielu dóbr w naszym kraju niestety sprawia, że rosną również koszty świadczenia różnego rodzaju usług. Wśród nich są także te związane z organizacją i prowadzeniem transportu publicznego. Pod koniec ubiegłego roku wzrost cen wprowadzili przewoźnicy kolejowi. W lutym, po wnikliwej analizie, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej zaproponował nowe stawki biletów i zarekomendował przyjęcie ich przez członków wspólnoty. Ponieważ jednak związek nie ma kompetencji do ustalania cen biletów na obszarze danego miasta, a wyraża jedynie wspólne stanowisko gmin, to projekt zmian procedowany był przez Radę Miasta – tłumaczy Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Zgodnie z prawem do kompetencji Rady Miasta należy ustalenie maksymalnych cen za usługi przewozowe. Dążąc do ujednolicenia systemu taryfowego, którego istotnym elementem jest cena za korzystanie z usług przewozu, miasto podjęło decyzję o przyjęciu rekomendacji wypracowanych przez MZKZG. Nowe stawki mają wejść w życie od 1 czerwca. Ceny biletów kształtować będą się w następujący sposób:

Bilet jednoprzejazdowy lub czasowy:
 • jednoprzejazdowy ważny na linii nocnej i zwykłej – 4,80 zł,
 • jednoprzejazdowy ważny na linii nocnej, pospiesznej i zwykłej – 5,00 zł,
 • czasowy ważny do 75 minut na liniach nocnych i zwykłych – 4,80 zł,
 • czasowy ważny do 75 minut na liniach nocnych, pospiesznych i zwykłych – 5,00 zł,
 • czasowy ważny 24 godziny na liniach nocnych, pospiesznych i zwykłych – 18,00 zł.

Bilet miesięczny:
 • imienny ważny we wszystkie dni tygodnia, na liniach nocnych i zwykłych w granicach Gdyni – 94 zł (na okaziciela 110 zł),
 • imienny ważny we wszystkie dni tygodnia, na liniach nocnych, pospiesznych i zwykłych w granicach Gdyni – 106 zł (na okaziciela 124 zł),
 • imienny ważny we wszystkie dni tygodnia, na liniach nocnych, pospiesznych i zwykłych w obrębie sieci komunikacyjnej (w tym linie G, N1 i 171 w granicach Gdańska) – 116 zł, (na okaziciela 130 zł).

Bilet semestralny dla uczniów i studentów:
 • 4-miesięczny imienny ważny we wszystkie dni tygodnia, na liniach nocnych i zwykłych w granicach Gdyni – 179 zł (5-miesięczny 223 zł),
 • 4-miesięczny imienny ważny we wszystkie dni tygodnia, na liniach nocnych, pospiesznych i zwykłych w granicach Gdyni – 201 zł, (5-miesięczny 252 zł),
 • semestralny 4-miesięczny imienny ważny we wszystkie dni tygodnia, na liniach nocnych, pospiesznych i zwykłych w obrębie sieci komunikacyjnej (w tym linie G, N1 i 171 w granicach Gdańska) – 220 zł (5-miesięczny 276 zł).

Ponadto uchwała określa sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych w rozmaitych przypadkach. Za brak odpowiedniego dokumentu przewozu przyjdzie nam zapłącić 50-krotność ceny biletu czasowego ważnego do 75 minut (włącznie) na liniach zwykłych i nocnych (240 zł). Z kolei za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - 40-krotność ceny biletu czasowego ważnego do 75 minut (włącznie) na liniach zwykłych i nocnych (192 zł). Opłata dodatkową przewoźnik może na nas nałożyć także za niezapłacenie należności za przewożenie rzeczy lub zwierzęta lub naruszenia przepisów o ich przewozie. Kwota takiej opłaty to 20-krotność ceny biletu czasowego ważnego do 75 minut (włącznie) na liniach zwykłych i nocnych (96 zł). Najwyższa kwota przypisana została spowodowaniu, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu. W tym przypadku zapłacimy 150-krotność ceny biletu czasowego ważnego do 75 minut (włącznie) na liniach zwykłych i nocnych (720 zł).

Od nałożenia opłaty dodatkowej można się odwołać. W przypadku zwrotu lub jej umorzenia pobiera się opłatę manipulacyjną. Uchwała ustala się ją w wysokości nie wyższej niż 10% nałożonej kary.

 • ikonaOpublikowano: 23.03.2022 14:20
 • ikona

  Autor: Paweł Kukla (p.kukla@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 23.03.2022 16:41
 • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona

Zobacz także

Najnowsze