Co nowego

Ostatni Wielki Bal w Akademii Morskiej

XXV Wielki Bal Morski w Akademii Morskiej w Gdyni // fot. Lechosław Dzierżak

XXV Wielki Bal Morski w Akademii Morskiej w Gdyni // fot. Lechosław Dzierżak

Wielki Bal Morski to ważna tradycja. Pierwsze bale morskie odbywały się jeszcze w Państwowej Szkole Morskiej w Tczewie, szkole która powstała w 1920 roku, a w 1930 roku przeniosła się do Gdyni. Uczelnia rozwijała się z roku na rok zyskując wyższe rangi.

W 1958 roku Państwowa Szkoła Morska otrzymała status pomaturalnej uczelni technicznej, połączono ją z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego, w 1969 przekształcono w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, a w 2001 roku w Akademię Morską w Gdyni. W 2018 czeka uczelnię kolejny awans. Jej ranga zostanie podniesiona do roli Uniwersytetu Morskiego. Ten tytuł uczelnia będzie nosić od początku kolejnego roku akademickiego. Tym samym Wielki Bal Morski po raz ostatni odbył się w Akademii Morskiej w Gdyni. W przyszłym roku, XXVI Wielki Bal Morski, odbędzie się już w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

- To wielkie docenienie dla Gdyni, gdyńskiej uczelni, a w szczególności dla kadry naukowej. To dzięki pracy tych ludzi możemy świętować podniesienie rangi gdyńskiej uczelni morskiej z rangi Akademii Morskiej w Gdyni do rangi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – mówił podczas Wielkiego Balu Morskiego Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Data Wielkiego Balu Morskiego jest dla nas szczególna. 10 lutego to urodziny Gdyni. Naszemu miastu nadano prawa miejskie właśnie tego dnia nieprzypadkowo. Ona symbolizuje poczucie odpowiedzialności państwa za gospodarowanie dostępu do morza. Nadanie praw miejskich Gdyni odbyło się w rocznicę zaślubin Polski z morzem. Dzisiaj 10 lutego wpisuje się również w historię Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – dodał.

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni // fot. Lechosław Dzierżak

Podczas uroczystości władze uczelni i przedstawiciele rządu podpisali list intencyjny w sprawie przekształcenia akademii w uniwersytet.
 
- Pan minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk po konsultacji z ministrem Gowinem podjął decyzję o zmianie nazwy naszej uczelni na Uniwersytet Morski w Gdyni. Proces legislacyjny jeszcze trwa, ale decyzje zostały podjęte. Powoli przygotowujemy się do zmian dokumentów, pieczątek, logotypów, tak, żeby od nowego roku akademickiego funkcjonować w pełnym wymiarze jako pierwszy w Polsce Uniwersytet Morski w Gdyni - mówi prof. Janusz Zarębski, rektor Akademii Morskiej w Gdyni.

Zmiana nazwy „Akademia” na „Uniwersytet” jest zmianą prestiżową, podnoszącą rangę Uczelni w rankingach światowych i europejskich.  Możliwość zmiany nazwy uczelni, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, wiąże się z koniecznością posiadania przez wydziały co najmniej sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej czterech uprawnień w zakresie nauk objętych profilem uczelni. Wszystkie wydziały Akademii Morskiej w Gdyni nabyły uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii Morskiej w Gdyni posiadają łącznie sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym 5 z tych uprawnień zostało uzyskanych w dziedzinie nauk technicznych.

- Akademia Morska w Gdyni zasługuje na miano uniwersytetu. Jak się do nas zwrócono z wnioskiem o przekształcenie natychmiast odpowiedzieliśmy pozytywnie i rozpoczęliśmy procedurę. Wiemy, że ona się już niedługo zakończy i od nowego roku akademickiego, od 1 października tego roku Akademia stanie się godnym Uniwersytetem – mówi Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zmiana nazwy uczelni jest już pewna. Zyskamy w Gdyni ceniony na całym świecie uniwersytet. Był to dodatkowy powód do świętowania podczas Wielkiego Balu Morskiego, który jak co roku zgromadził wielu ludzi morza – kapitanów, marynarzy, naukowców, pisarzy, podróżników czy prezesów firm stoczniowych.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
ikona

Najnowsze