Co nowego

Planujesz inwestycję? Najlepiej #wGdyni

W styczniu potencjalni inwestorzy będą mieli różne możliwości do wyboru: od terenów niezagospodarowanych na obrzeżach Gdyni po nieruchomości położone bliżej centrum, w sąsiedztwie innej zabudowy, fot. investgdynia.pl

W styczniu potencjalni inwestorzy będą mieli różne możliwości do wyboru: od terenów niezagospodarowanych na obrzeżach Gdyni po nieruchomości położone bliżej centrum, w sąsiedztwie innej zabudowy, fot. investgdynia.pl

Własny dom w jednej z kameralnych dzielnic, blisko natury i najważniejszych usług? Nowe miejsce dla biznesu, który potrzebuje dobrego bodźca do dalszego rozwoju? W zależności od potrzeb i ambicji w Gdyni można zainwestować w miejskie nieruchomości. Tym razem, w pierwszej połowie stycznia, inwestorzy będą mogli stanąć do licytacji jednego z dziewięciu gruntów. Ceny wywoławcze zaczynają się od 500 tysięcy złotych netto za ponad 1300 metrów kwadratowych na Chwarznie-Wiczlinie.


Jeśli szukać dobrej lokalizacji dla swoich życiowych planów, to najlepiej w miejscu, które ma dobre perspektywy – na przykład w Gdyni. Nadmorskie miasto od lat przyciąga nie tylko tych, którzy marzą o domu z widokiem na morze, ale i tych, którzy chcą spróbować swoich sił w biznesie, startując w mocno rozwiniętej aglomeracji. Dla tych, którzy chcą zainwestować większą kwotę i dopiero stoją przed kluczowym wyborem, analizując oferty, polecamy kolejne możliwości zakupu nieruchomości od miasta – już w 2023 roku.

Nowy rok, nowe szanse na inwestycje


W czwartek, 12 stycznia odbędzie się przetarg, w którym Gdynia poszuka nabywców dla łącznie dziewięciu gruntów znajdujących się w gminnych zasobach. To idealny pierwszy krok do większej inwestycji i korzystnego ulokowania kapitału – wszystkie z propozycji dają możliwość stworzenia nowej zabudowy o ściśle określonej funkcji. Dodatkowo zakup ziemi od miasta to gwarancja rzetelnej, rynkowej wyceny, jasnej sytuacji prawnej i przejrzystych zasad licytacji.

Postępowanie będzie miało charakter przetargu ustnego nieograniczonego – oznacza to, że przybierze właśnie formę licytacji. Nabywcą zostanie zatem ten, kto podczas zaplanowanego terminu zaproponuje najwyższą cenę, a do przetargu może przystąpić każdy zainteresowany, który dopełni niezbędnych formalności, w tym z wyprzedzeniem wpłaci niezbędne wadium (10% ceny wywoławczej).

Poniżej ogólne informacje na temat nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w terminie 12 stycznia 2023 roku:

 • ul. Białostocka 3 (Działki Leśne) – teren złożony z trzech sąsiednich działek o łącznej powierzchni 1010 metrów kwadratowych, cena wywoławcza 3 mln 500 tys. złotych (bez VAT 23%), wadium 350 tys. złotych, nieruchomość zabudowana dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem usługowym o powierzchni 769,87 metra kwadratowego możliwym do adaptacji (z zakazem rozbudowy lub nadbudowy), działki z dostępem do uzbrojenia, z dostępem do asfaltowych dróg publicznych, teren płaski, nieogrodzony, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę usługową o zakresie uciążliwości nie przekraczającym standardów jakości środowiska;
 • ul. Bydgoska (Działki Leśne) – teren złożony z siedmiu sąsiednich działek o łącznej powierzchni 1209 metrów kwadratowych, cena wywoławcza 850 tys. złotych (+ VAT 23%), wadium 85 tys. złotych, nieruchomość niezabudowana, o urozmaiconym ukształtowaniu, dostęp do mediów w przyległej ulicy, dojazd drogą asfaltową, przez teren nieruchomości przechodzi linia wysokiego napięcia (możliwa do skablowania lub zmiany przebiegu), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą lub bliźniaczą) lub wielorodzinna (w budynkach do 8 mieszkań), część terenu wyłączona z zabudowy, przeznaczona na funkcję zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej, część terenu z dopuszczalną zabudową usługową lub wielorodzinną;
 • ul. Folwarczna/Wrocławska (Orłowo) – teren złożony z dwóch działek o łącznej powierzchni 18 806 metrów kwadratowych, cena wywoławcza 23 mln złotych (bez VAT 23%), wadium 2 mln 300 tys. złotych, teren zabudowany obiektami mieszkalnymi, budynkiem ptaszarni, gospodarczym i usługowymi, z dojazdem ulicą o asfaltowej nawierzchni, media dostępne na nieruchomości i w przyległych drogach, część zespołu pałacowo-parkowego w Małym Kacku, który jest wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego (przysługuje 10-procentowa bonifikata od ceny), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę usługową, zieleń urządzoną oraz (we wskazanej strefie) zabudowę wielorodzinną w budynkach do 8 mieszkań;
 • ul. płk Dąbka 1B (Oksywie) – teren o powierzchni 1359 metrów kwadratowych, cena wywoławcza 810 tys. złotych (+ VAT 23%), wadium 81 tys. złotych, niezabudowany, płaski, o regularnym kształcie, z pojedynczymi drzewami i krzewami, media dostępne na działce i w przyległej ulicy, dojazd drogą asfaltową oraz na zasadzie służebności gruntowej z prawem przejazdu i przechodu, punkt oświetleniowy na działce (możliwy do usunięcia), ograniczenia zabudowy wynikające z przebiegu rurociągów paliwowych, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą lub bliźniaczą) lub wielorodzinną niską oraz zabudowę usługową;
 • ul. płk Dąbka 1C (Oksywie) – teren o powierzchni 1345 metrów kwadratowych, cena wywoławcza 802 tys. złotych (+ VAT 23%), wadium 80 tys. 200 złotych, niezabudowany, płaski, o regularnym kształcie, z pojedynczymi drzewami i krzewami, media dostępne na działce i w przyległej ulicy, dojazd drogą asfaltową oraz na zasadzie służebności gruntowej z prawem przejazdu i przechodu przez sąsiednie nieruchomości, ograniczenia zabudowy wynikające z przebiegu rurociągów paliwowych, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą lub bliźniaczą) lub wielorodzinną niską oraz zabudowę usługową;
 • ul. Śliska (Chwarzno-Wiczlino) – teren o powierzchni 1388 metrów kwadratowych, cena wywoławcza 500 tys. złotych (+ VAT 23%), wadium 50 tys. złotych, niezabudowany, o regularnym, lekko falistym kształcie, z drzewami i niską roślinnością, media w zasięgu, przez działkę przebiegają linie wysokiego napięcia, możliwy przebieg sieci technicznych niewidocznych na mapie zasadniczej, dojazd drogą publiczną gruntową, status gruntu rolnego V i VI klasy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą;
 • ul. Inżynierska 87C (Orłowo) – teren złożony z trzech sąsiednich działek o łącznej powierzchni 993 metrów kwadratowych, cena wywoławcza 840 tys. złotych (+ VAT 23%), wadium 84 tys. złotych, niezabudowany, o regularnym kształcie, z drzewami i krzewami, media w zasięgu, dojazd na zasadzie służebności przejazdu i przechodu przez gminną działkę, w sąsiedztwie tory kolejowe, zabudowa mieszkaniowa i usługowa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą) lub usługową, ale uwarunkowania umożliwiają jedynie zabudowę o charakterze usługowym;
 • ul. Dantyszka 18 / Opata Hackiego (Leszczynki) – teren złożony z dwóch sąsiednich działek o łącznej powierzchni 800 metrów kwadratowych, cena wywoławcza 1 mln 200 tys. złotych (+ VAT 23%), wadium 120 tys. złotych, niezabudowany, o nieregularnym kształcie, częściowo porośnięty drzewami, media w przyległych ulicach, przez nieruchomość przebiega podziemna sieć ciepłownicza i elektroenergetyczna, dojazd drogami publicznymi, bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wcześniej wydano decyzję o warunkach zabudowy dla zabudowy wielorodzinnej z infrastrukturą techniczną (możliwa do przeniesienia na nabywcę nieruchomości);
 • ul. Radosna 7A (Wielki Kack) – teren złożony z dwóch sąsiednich działek o łącznej powierzchni 577 metrów kwadratowych, cena wywoławcza 600 tys. złotych (+ VAT 23%), wadium 60 tys. złotych, nieruchomość płaska, niezabudowana, o nieregularnym kształcie, porośnięta drzewami i krzewami, media w przyległych ulicach, dojazd drogą gruntową nieutrwardzoną, w sąsiedztwie domy jednorodzinne, teren budowlany i skarpa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą lub szeregową).

Więcej szczegółowych informacji na temat wszystkich wymienionych nieruchomości – w tym między innymi numery ksiąg wieczystych, dokładne lokalizacje gruntów czy numery miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – jest dostępnych na stronie internetowej www.investgdynia.pl, w zakładce poświęconej styczniowemu postępowaniu przetargowemu. W tym samym miejscu są dostępne też dane kontaktowe do pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, którzy w razie potrzeby udzielą szczegółowych informacji na temat oferowanych gruntów.

Planując skorzystanie ze styczniowej oferty, warto mieć na uwadze termin wpłaty niezbędnego wadium, które daje prawo do licytacji – czas na przelew na wskazane konto Urzędu Miasta upływa 9 stycznia 2023 roku. Samo postępowanie odbędzie się w czwartek, 12 stycznia o godzinie 12:00 w sali 105 w Urzędzie Miasta Gdyni.

 • ikonaOpublikowano: 30.11.2022 13:44
 • ikona

  Autor: Kamil Złoch (k.zloch@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 01.12.2022 10:38
 • ikonaZmodyfikował: Kamil Złoch
ikona

Najnowsze