Co nowego

Plany na Kacze Buki

Mieszkańcy dyskutowali o zmianach na Kaczych Bukach // fot. Lechosław Dzierżak

Mieszkańcy dyskutowali o zmianach na Kaczych Bukach // fot. Lechosław Dzierżak

18.07.2019 r.

17 lipca w gdyńskim InfoBoksie odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack – tzw. Kacze Buki. W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób.
 
Na spotkaniu z mieszkańcami przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni przybliżyli procedurę sporządzania planu miejscowego. Przedstawili też zebranym jego główne cele i założenia oraz zaprezentowali projekt. Omówiono przyjęte w nim rozwiązania w stosunku do obowiązującego na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack – tzw. Kacze Buki.
 
Przedstawiony projekt utrzymuje główne założenia obowiązującego na tym obszarze planu zagospodarowania z nieznacznym rozszerzeniem zasięgu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, a także z uwzględnieniem przebiegu planowanej drogi ekspresowej oraz faktycznego przebiegu wydzieleń geodezyjnych.


 
Prezentowany projekt planu wywołał ożywioną dyskusję, a zebrani mieli liczne uwagi i pytania do projektantów. Wypowiedzi dotyczyły głównie problemów komunikacyjnych oraz obaw związanych z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną i usługi fragmentu terenu we wschodniej części Kaczych Buków, który w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod usługi sportu i rekreacji.
 
Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki można zapoznać się do 23 lipca w gdyńskim InfoBoksie (ul. Świętojańska 30). Szczegółowe informacje na jego temat można też uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Są one również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.
 
Swoje uwagi można składać do 6 sierpnia do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia) wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości lub miejsca, którego uwaga dotyczy. Te zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

  • Mieszkańcy dyskutowali o zmianach na Kaczych Bukach // fot. Lechosław Dzierżak
  • Mieszkańcy dyskutowali o zmianach na Kaczych Bukach // fot. Lechosław Dzierżak