Co nowego

Po XLII sesji Rady Miasta Gdyni

XLII sesja Rady Miasta Gdyni // fot. Lechosław Dzierżak

XLII sesja Rady Miasta Gdyni // fot. Lechosław Dzierżak

W środę 25 kwietnia odbyła się XLII sesja Rady Miasta Gdyni. Podjęto na niej m.in. uchwały dotyczące nadania imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Technikum Budowy Okrętów oraz imienia inż. Tadeusza Wendy Technikum Mechanicznemu nr 1. Przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Kamiennej Góry, a także podwyższono wynagrodzenie dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz zawodowej rodziny zastępczej.
 
Sesja rozpoczęła się od wysłuchania przez radnych sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, którą wygłosił Jakub Ubych, przewodniczący zarządu dzielnicy.
 
Twórcy Gdyni w nazwie szkół technicznych
 
Jako pierwsze głosowane były uchwały dotyczące gdyńskich szkół średnich. Nadano imię Eugeniusza Kwiatkowskiego Technikum Budowy Okrętów oraz imię inż. Tadeusza Wendy Technikum Mechanicznego nr 1. Obie szkoły wchodzą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni przy ul. Morskiej 79.
 
- Centra Kształcenia Zawodowego nie mogą nosić imion, mogą je nosić poszczególne szkoły. Podczas zmian w sieci szkół skupiliśmy się na uczniach i pracownikach szkół. Nadanie nazw naumyślnie postanowiliśmy przenieść na późniejszy termin. Teraz jest on idealny – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia.
 
Obie uchwały poparli wszyscy obecni na sali radni miasta. Nowe nazwy będą obowiązywały od 1 września 2018 roku.
 
Bliżej by oddać głos
 
Radni skorygowali podział miasta na obwody głosowania. Pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski mieszkańców, którzy uważali, że wygodniej byłoby głosować w innym miejscu. Co ważne, nie uległy zmianie okręgi wyborcze. Obwody wyborcze otwierane m.in. w szpitalach będą głosowane na przyszłej sesji rady.

Rozwój sieci biblitek

Została podana do publicznej wiadomości informacja o zamiarze zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zmiany dają możliwość utworzenia mediateki przy ul. Starowiejskiej, tzw. Biblioteki Śródmieście.
 
- Nowo wyremontowany obiekt, działający pod nazwą „Biblioteka Śródmieście”, będzie dysponował powierzchnią ok. 300 m2. W przestrzeni Biblioteki Śródmieście znajdzie się bogaty i różnorodny księgozbiór, miejsce do organizacji spotkań i warsztatów, a także do wspólnej i indywidualnej pracy, oraz stanowisko digitalizacji dokumentów Media Lab - mówi Maja Wagner, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. Kultury. - Aby ułatwić dostępność wypożyczania i zwrotu zbiorów w lokalu zamontowana zostanie także wrzutnia nocna, a na zewnątrz – bibliomat umożliwiający odbiór zamówionych materiałów po zamknięciu Biblioteki. W Bibliotece dostępne będą książki tradycyjne, ebooki, multimedia oraz różnorodne tytuły prasowe - mówi.

Zmieniono również nazwę „Centrum Kultury w Gdyni” na „Gdyńskie Centrum Kultury”. Zmiana ma ułatwić identyfikacje placówki.
 
Nowy plan dla Kamiennej Góry
 
Przyjęto nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Kamiennej Góry w okolicy ulicy Sienkiewicza. Radni omówili wszystkie nieprzyjęte wnioski o zmianę złożone przez mieszkańców. Przy sporządzeniu planu wzięto pod uwagę strefę osuwania się zbocza. W strefie ochronnej nie wyrażono zgody na lokalizowanie budynków. Nowy plan skorygował również lokalizację wieloletniej sosny czarnej, plan nakazuje ochronę cennego drzewa. 
 
- Zmiany mają uporządkować sytuacje kilku właścicieli nieruchomości. Według stanowiska nadzoru budowlanego prowadzona tam budowa była wykonywana zgodnie z prawem. Plan jest więc dostosowywany do istniejącej sytuacji, aby gmina nie ponosiła straty z tytułu ewentualnego odszkodowania. To jednak nie było główną przesłanką zmiany planu. Nad nią stoi przede wszystkim to, aby nie krzywdzić osoby, która rozpoczęła inwestycję zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami. Przypomnę, że odbyło się to kilkanaście lat temu – mówi Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni.
 
W posiedzeniu rady uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców Kamiennej Góry. Między innimi Ci, którzy sprzeciwiają się powstawaniu tam zabudowy.
 
- Wiele emocji jest przy tym planie, bo to przede wszystkim spór sąsiedzki. Dyskusja na temat zmiany planu prowadzona jest już od dłuższego czasu. Uważam, że rada miasta nie powinna kierować się tym, który z sąsiadów jest bardziej lubiany, tylko stanąć po stronie tego co działa zgodnie z przepisami prawa. Nie powinniśmy sami oceniać, a zwrócić się do odpowiednich organów państwowych, które mają obowiązek rozstrzygnąć kto postępował niezgodnie z prawem, a kto zgodnie – mówił do radnych miasta podczas sesji Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
 
Dla bezpieczeństwa na Kasztanowej
 
Radni podjęli uchwałę dotyczącą zdjęcia z kasztanowców przy ulicy Kasztanowej obowiązku ich ochrony.
 
- Spośród 40 drzew, które rosną na tej ulicy, 11 stwarza zagrożenie dla ludzi i mienia, ale również mogą powodować zarażanie dla innych drzew. Szpaler ten jest pod ochroną, dlatego nie możemy ich wyciąć.  Zwracamy się więc do Rady Miasta z prośbą o zdjęcie tej ochrony – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. – Podjęcie uchwały umożliwi nam zwrócenie się do wojewody o zgodę na wycinkę – tłumaczy.
 
Podniesiono wysokość świadczeń pieniężnych dla zastępczych rodzin zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. Minimalna kwota wynagrodzenia to 2500zł. Jest to wzrost o 400zł.

Sprawozdanie z działań komisji sportu Rady Miasta Gdyni złożył Jarosław Kłodziński, a Andrzej Bień, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni opowiedział o ambitnych planach rady na majówkę i uczestniczeniu przedstawicieli miasta w szeregu zaplanowanych uroczystości.

  • ikonaOpublikowano: 25.04.2018 15:55
  • ikona

    Autor: Lechosław Dzierżak (l.dzierzak@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.04.2018 17:57
  • ikonaZmodyfikował: Lechosław Dzierżak
ikona

Najnowsze